Pokus s hnojivem Polysulphate u řepky

37

vyšší výnos
Polysulphate zvýšil výnos řepky až o 37 % ve srovnání s programy výživy na bázi NPS a NPKS hnojiv.

West Broomehill, západní Austrálie
2021

Trail

37

vyšší výnos

Klíčové závěry

Výnos řepky se zvýšil v závislosti na aplikační dávce Polysulphatu a dosáhl až 37% nárůstu výnosu ve srovnání s ošetřením NPS.

Cíl

Zhodnotit vliv Polysulphatu aplikovaného ve 3 dávkách na výnos řepky ve srovnání s hnojivy NPS a NPKS.

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

West Broomehill, západní Austrálie

Produkt

Granular Polysulphate

Hodnocení

výnos u řepky

Ošetření

Pokus probíhal s řepkou (Brassica napus) odrůdy GT-53, která byla zaseta 4. května 2021 a sklizena v prosinci 2021.

Tento pokus s náhodnými bloky měl 7 variant se 4 repeticemi. Varianty spočívaly v aplikaci 50 kg/ha N a 15 kg/ha P. Testovaly se různé kombinace MAP, Polysulfátu, NPS a KCl, což vedlo k různým dávkám S a K.

 

TreatmentsMAPNPSPolysulphateKClTekuté N
hnojivo1
NPKS
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
MAP69134.8501501.0
MAP+Polysulphate206920134.850152.25.0
MAP+Polysulphate406940134.850154.58.9
MAP+Polysulphate606960134.850156.712.9
NPS2107108.350150.010.3
NPS2+KCl10713.4108.350156.710.3
MAP+KCl6913.4134.850156.71.0
2 Tekuté dusíkaté hnojivo: DAM 32N), aplikované v dělených dávkách před setím a jako topdress.
2 NPS hnojivo 14.3N-14P-0K+9.6S (obsah prvků).

 

Ošetření

Pokus probíhal s řepkou (Brassica napus) odrůdy GT-53, která byla zaseta 4. května 2021 a sklizena v prosinci 2021.

Tento pokus s náhodnými bloky měl 7 variant se 4 repeticemi. Varianty spočívaly v aplikaci 50 kg/ha N a 15 kg/ha P. Testovaly se různé kombinace MAP, Polysulfátu, NPS a KCl, což vedlo k různým dávkám S a K.

 

TreatmentsMAPNPSPolysulphateKClTekuté N
hnojivo1
NPKS
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
MAP69134.8501501.0
MAP+Polysulphate206920134.850152.25.0
MAP+Polysulphate406940134.850154.58.9
MAP+Polysulphate606960134.850156.712.9
NPS2107108.350150.010.3
NPS2+KCl10713.4108.350156.710.3
MAP+KCl6913.4134.850156.71.0
2 Tekuté dusíkaté hnojivo: DAM 32N), aplikované v dělených dávkách před setím a jako topdress.
2 NPS hnojivo 14.3N-14P-0K+9.6S (obsah prvků).

 

Výsledky

  • Se zvyšováním dávky Polysulphatu docházelo k lineárnímu nárůstu výnosu řepky.
  • Varianta fosforečnan amonný (MAP)+Polysulphate poskytla vyšší výnosy než ošetření MAP a NPS, ať už s KCl nebo bez něj.
  • Fosforečnan amonný (MAP)+40 kg Polysulphatu poskytl výrazně vyšší výnos než NPS+KCl a MAP+KCl, přestože všechny varianty dostaly stejnou dávku draslíku.
  • Z ekonomické analýzy vyplývá, že MAP+40 kg Polysulphatu a MAP+60 kg Polysulphatu měly nejvyšší relativní zisk 1 274 AUD a 1 421 AUD/ha ve srovnání s nejnižším ziskem 1 002 AUD/ha u ošetření NPS.
Polysulphate zvýšil výnos řepky až o 37 %.

Polysulphate zvýšil výnos řepky až o 37 %.

 

Další zajímavé pokusy

Řepka a Polysulphate
Velká Británie
Trail

34

vyšší výnos