agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן נוזלי לדישון עלווה המכיל את כל יסודות המאקרו והמיקרו שדרושים לצמח.

להמרצת גידולים ולשיפור מדדי צמחים שמראים סימני מחסור.

הזנה כוללת לצמח. עלוותון 777 הוא דשן נוזלי לדישון עלווה המכיל את כל יסודות ההזנה שדרושים לצמח: יסודות המאקרו חנקן (בצורת אוריאה דלת ביורט), תחמוצת הזרחן ותחמוצת האשלגן, בריכוז 7% מכל אחד, וכן מיקרו-אלמנטים בכלאציה ברמה גבוהה: ברזל, מנגן, אבץ, נחושת ומולבידן, החיוניים להתפתחות הצמחים והיבולים.

משפר מדדי צימוח. דשן עלוותון נבדק ונמצא כיעיל ביותר להמרצת גידולים ולשיפור מדדים של צמחים שהראו סימני מחסור.

דישון מהיר ומידי. הדישון העלוותי בריסוס מאפשר לצמח לקבל את חומרי ההזנה הדרושים לו בצורה מהירה ומידית, מבלי להעמיס על מערכת השורשים.

thumb

יתרונות

  • ממריץ גידולים בחקלאות

  • מתאים ביותר לריסוס עלוותי

  • מייצר תגובה מהירה בצמח

  • מכיל יסודות הזנה ברמה גבוהה

  • מוצר תוצרת הארץ, מותאם לחקלאות הישראלית.

עלוותון 777 מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

עלוותון 777

עלוותון 777 הוא דשן נוזלי לדישון עלווה המכיל את כל יסודות ההזנה שדרושים לצמח: חנקן (בצורת אוריאה דלת ביורט), תחמוצת הזרחן ותחמוצת האשלגן, בריכוז 7% מכל אחד, וכן מיקרו-אלמנטים בכלאציה ברמה גבוהה: ברזל, מנגן, אבץ, נחושת ומולבידן. עלוותון נבדק ונמצא כיעיל ביותר להמרצת גידולים ולשיפור מדדים של צמחים שהראו סימני מחסור: • בכרמי ענבים הוא משמש לעידוד צימוח. בכרמים שבהם נצפתה בעיית צימוח, מומלץ ליישם עלוותון 777 בכיסוי מלא של הגפן בעלווה בראשית העונה. • במטעי שקדים עלוותון 777 משמש לחיזוק העלווה והגברת הצימוח בריסוס מוקדם בתחילת העונה, מכיסוי מלא של העץ בעלווה. • בפרדסים דשן עלוותון 777 משמש לעידוד צימוח והורקה של עצים עם סימני מחסור. • בחלקות גידולי שדה המתקשות בשלבי גידול שונים העלוותון מסייע לחיזוק העלווה, לדוגמה, בחלקות שעועית שמראות צימוח לא מספק במהלך הגידול. • תוצאות מבטיחות של הגדלת היבול נראו גם ביישום עלוותון 777 בגידול תפוחי אדמה. • עלוותון מיושם לרוב במינון של בין 2% ל-4%, בהתאם לגידול. יש להתייעץ עם האגרונומים שלנו לפני השימוש להתאמת הטיפול לגידול ולתנאי הגידול. עלוותון 777 מסופק בקנקני 10 ליטר. בהזמנות גדולות – אספקה בצובר. ניתן לשילוב עם תכשירי הדברה והזנה אך חובה לבצע בדיקה מקדימה בכדי להימנע מפגיעה בגידול וכן מומלץ לרסס בשעות הערב.

שאלות ותשובות

עלוותון 777 מתאים לכל הגידולים. הדשן תוכנן במיוחד לריסוס עלוותי וכולל את כל יסודות ההזנה.

כשיש מחסורים לא ברורים בצמח. עלוותון 777 ייתן מענה לכל מחסור.

לא, אולם תמיד עדיף להרכיב כפפות ומשקפי מגן.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו