agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן מוצק טבעי מרובה יסודות הזנה, המופק מהמינרל הטבעי פוליהאליט, ללא תוספת חומרים כימיים.

גופרית, מגנזיום, אשלגן וסידן – הכול במוצר אחד קל ליישום בשחרור המבטיח קליטה מיטבית בשורשי הצמח.

הדשן לחקלאות פוליסולפאט מופק ממינרל טבעי בשם פוליהאליט, שמכיל גופרית בריכוז גבוה. הרכב הדשן הוא 48% גופרית, 17% סידן, 14% אשלגן ו-6% מגנזיום, ללא תוספת חומרים כימיים. שילוב ארבעה יסודות הזנה חיוניים ממקור טבעי במוצר אחד הופכת את הדשן ליעיל ואיכותי.

פוליסולפאט הוא דשן ייחודי לחברת דשנים מקבוצת ICL, ומקורו במכרה של החברה בעומק 1,200 מטר מתחת לים, באזור צפון הים האנגלי. היות שמקורו במחצב טבעי והוא מופק ללא שום התערבות כימית, הדשן מתאים גם לחקלאות אורגנית.

thumb

יתרונות

  • מכיל ארבעה יסודות הזנה.

  • זמין באבקה ובגרגירים.

  • מופק ממקור טבעי, ללא תוספת חומרים כימיים.

  • שחרור הנוטריינטים מבוצע לאורך זמן, דבר התורם ליכולת קליטתם על ידי הצמח בצורה מיטבית.

  • מוצר מרוכז בעל צרכי אחסון נמוכים, וקל לפיזור.

  • מאושר לחקלאות אורגנית.

פוליסולפאט מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

פוליסולפאט

פוליסולפאט הוא דשן לחקלאות המופק ממינרל טבעי בשם פוליהאליט, שמכיל גפרית בריכוז גבוה, וכן אשלגן, מגנזיום וסידן, ללא תוספת חומרים כימיים. זהו דשן ייחודי לחברת דשנים מקבוצת ICL, ומקורו במכרה של החברה בעומק 1,200 מטר מתחת לים, באזור צפון הים האנגלי. היות שמקורו במחצב טבעי והוא מופק ללא שום התערבות כימית, הדשן מתאים גם לחקלאות אורגנית. משווק בשקי 25 ק"ג ובשקי ענק. פוליסולפאט מכיל 48% גופרית, 17% סידן, 14% אשלגן ו-6% מגנזיום. מתאים לדישון יסוד של חלקות המושקות במים מותפלים, ובייחוד בקרקעות קלות. בשל ריכוז הגופרית הגבוה, מומלץ לתיקון מחסורי גופרית, בייחוד בחלקות המושקות במים מותפלים.

שאלות ותשובות

המינרל פוליהאליט, שממנו מורכב דשן הפוליסולפאט, ידוע במחקר כבר מאות שנים, אבל לפני ICL, אף חברה לא כרתה ושיווקה אותו. הוא נכרה במכרה CPL שבאנגליה, שיועד במקור לכריית אשלג. הכרייה נעשית בצורה טבעית ופשוטה של ריסוק החומר לרמה של אבקה או גרגירים, ללא שום הליך כימי. הייחודיות בפוליסולפאט היא שהוא כולל ארבעה נוטריינטים חיוניים במוצר אחד. כמו כן, שחרור הנוטריינטים מבוצע לאורך זמן, דבר התורם ליכולת קליטתם על ידי הצמח בצורה מיטבית.

אנחנו ממליצים לדשן בפוליסולפאט כשהחלקה מושקת במים מותפלים ביסוד ואין אפשרות להוסיף דישון דרך המים.

דשן פוליסולפאט מיועד לכל הגידולים החקלאיים, אולם מתאים במיוחד לירקות, שהם גידול חד-שנתי שאינו אוגר חומרי הזנה ובעל מערכת שורשים קטנה יותר. כמו כן, הדשן מומלץ לחלקות הסובלות ממחסור בגופרית.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו