סידן – דשני קלציום

קלציום הוא נוטריאנט חיוני לצמחים וממלא תפקיד מכריע בהיבטים רבים של התפתחות הגידול.

2 דק'

לסידן תפקיד חשוב ביותר ביצירת רקמת הצמח ובשיפור הצמיחה. הוא דרוש לבניית הדופן והממברנה של תאי הצמח, תורם למבנה התאים ושומר על השלימות המבנית של התאים. לסידן יש חשיבות מכרעת באקטיבציה (שפעול) של אנזימים מסוימים ולשליחת אותות תיאום של פעילויות מסוימות בתא.

שורשי צמחים גם הם זקוקים לסידן, אלמנט חיוני להתפתחות תקינה של מערכת שורשים בריאה המבטיחה את ספיגת האוויר, המים וחומרי ההזנה שהצמח קולט מהקרקע. סידן גם מגביר את העמידות להתקפה של גורמים חיצוניים ומעלה את הערך התזונתי של גידולי מספוא לבהמות משק.

תרשים תפקיד הקלציום

תסמיני מחסור בסידן

מחסור בסידן בגידולים גורם לצמיחה לקויה של השורשים ולמוות של קצות השורשים. מחסור בסידן מעלה את הפגיעות למחלות, כולל ריקבון העוקץ בעגבניות, צריבת קודקוד הצמיחה בכרוב ולב שחור בסלרי.

הסידן אינו נייד בצמח, ולכן במקרה שהספקת הסידן נפסקת או מוגבלת, מופיעים תסמיני מחסור בעלים צעירים. העלים החדשים מתעוותים, מסתלסלים בקצוות וקודקודי הצמיחה עלולים למות.

תרשים תסמיני מחסור בסידן