כיצד ערך הגבה (pH) משפיע על הזנת הצמח

זמינות הנוטריאנטים לצמח תלויה בערך ההגבה של הקרקע ושל מי ההשקיה.

מרץ 16, 2022
2 דק'

שינויים בערך ההגבה במהלך הגידול משפיעים על  הצמחים ועל איכותם. ערכי הגבה נמוכים מפריעים לספיגת רכיבים כמו אשלגן, סידן, מגנזיום ומוליבדן. ערך הגבה נמוך מגדיל את הרעילות, כיוון שיסודות קורט נספגים בקלות רבה מדי. ערך הגבה גבוה מדי יכול למנוע מהצמח לספוג פוספט ויסודות קורט (למעט מוליבדן). 

 

גרף

 

הסבר על מוליכות חשמלית (EC) 

מוליכות חשמלית (EC) היא כמות הזרם החשמלי שמים יכולים לשאת. ערך ה-EC מבוטא ביחידות מיליסימנס/ס”מ (mS/cm) ב-25 מעלות צלזיוס. המוליכות החשמלית של המים היא בעצם מדד של מליחות. קרקע מלוחה מדי = עם מוליכות גבוהה מדי, יכולה למנוע מהצמח לספוח נוטריאנטים באופן יעיל. מי השקיה עם מוליכות חשמלית גבוהה מגבילים את האפשרות להשתמש בדשן ועשויים לפגוע בצמח. 

 

מהי ‘קשיות המים’? 

הגדרה פשוטה של קשיות המים היא כמות הסידן המסיס והיונים של מגנזיום קרבונט במים. מים קשים מעלים את ערך ההגבה במצע הגידול. מים רכים, לעומת זאת, מורידים את ערך ההגבה בסביבה השורשים בזמן שימוש בדשנים חומציים. חשוב מאד שמגדלים יבצעו מדידות כדי לשפר את איכות המים. בין אם המים שלך רכים או קשים, ICL נותנת עצות של מומחים איך לשלוט באיכות המים.