איך צמחים מקבלים את ההזנה שלהם

למדו את הבסיס של ההזנה בצמחים. בכדי לגדול היטב, צמחים זקוקים לכמות מספקת של נוטריאנטים.

מרץ 7, 2022

הסבר לגבי הבסיס להזנה הנוטריאנטית והשפעתה על צמחים. חשוב לדעת: צמחים צורכים נוטריאנטים בצורה של יסודות וחשוב שהנוטריאנטים יהיו זמינים במקומות הנכונים. הם יכולים לספוג את יסודות אלו רק כאשר הם מסיסים במים. 

צמחייה