Vitalnova IntraCell

Reguleert de osmotische processen in het gewas.

Glycine betaïne is een natuurlijke, wateroplosbare, organische verbinding. Glycine betaïne werkt als een regulator van osmotische processen. In planten wordt het aangemaakt als reactie op verschillende oorzaken van stress, met als doel de plantencellen te beschermen tegen stress. Wanneer Vitalnova IntraCell, opgelost in water, op planten gespoten wordt, dringt het door het bladoppervlak heen en wordt het opgenomen en getransporteerd in de plant binnen 24 uur. Vervolgens blijft Vitalnova IntraCell minimaal 21 dagen actief in de plant. In de plant beïnvloedt Vitalnova IntraCell de osmotische balans en regelt het watertransport binnen en buiten de plantencellen. Hiermee wordt op een natuurlijke manier de waterhuishouding in de cel, maar ook de uitwisseling van water, nutriënten en assimilaten gereguleerd. Daardoor beschermt Vitalnova IntraCell de plant tegen extreme omstandigheden.

  • Vitalnova IntraCell beschermt gewassen tegen stress, veroorzaakt door hitte, te hoog zoutgehalte, droogte en koude

  • Stimuleert natuurlijke processen in de plant, wat leidt tot een verhoogde fotosynthese

  • Eenvoudige toepassing als bladbespuiting

  • Snelle reactie, binnen 24 uur

GewasDoseringGewasstadium
Hardfruit2-4 kg/haTijdens bloei
Zachtfruit2 kg/haTijdens bloei, vruchtzetting en tijdens het begin van de rijpingsperiode
Vruchtgroenten2 kg/haBegin bloei tot volle bloei
Andere groenten2 kg/haTijdens vegetatieve plantontwikkeling
Bladgewassen2 kg/ha6-8 bladeren / na verwijderen van vliesdoek
Gewas
Dosering
Gewasstadium

Algemeen advies:
– Dosering bij gebruik tot 500 liter/hectare water is minimaal 2 kg/ha Vitalnova IntraCell.
– Dosering bij gebruik > 500 liter/hectare is 0.4% Vitalnova IntraCell® w/w

Mengbaarheid
Vitalnova IntraCell wordt toegepast op een breed scala van gewassen, phytotoxiteit is niet geconstateerd. Raadpleeg je ICL-SF adviseur als je Vitalnova IntraCell wil mengen met gewasbeschermingsmiddelen.

Niet mengen met herbiciden.

Gebruik van een reguliere uitvloeier is aanbevolen. Gebruik de uitvloeier altijd volgens instructies van de fabrikant.

Merk details

Dit product is onderdeel van:

Meer informatie over Vitalnova