Większa produkcja lucerny siewnej dzięki Polysulphate

Polysulphate jest idealnym nawozem do upraw lucerny siewnej, ponieważ dostarcza potas i inne substancje odżywcze do tej ważnej uprawy paszowej.

2 min

Badania wykazały większy uzysk biomasy osiągnięty w przypadku stosowania wieloskładnikowego nawozu Polysulphate do dostarczania potasu i innych substancji odżywczych do upraw lucerny siewnej w Brazylii.

 

Myślenie o zwiększaniu skuteczności nawozów w Brazylii

Pod względem zużycia nawozów Brazylia zajmuje czwarte miejsce na świecie. Jedna czwarta tego zużycia przypada na nawozy potasowe, co wynika z faktu, że słabe zakwaszone gleby utrudniają przyswajanie potasu przez rośliny. Jednak mimo coraz intensywniejszego stosowania nawozów potasowych, zwłaszcza chlorku potasu, wydajność agronomiczna nadal jest słaba. Rolnicy chcą lepszego odżywiania swoich upraw, w tym zwłaszcza lucerny siewnej, która jest podstawą brazylijskiej produkcji zwierzęcej.

 

Porównanie źródeł potasu

W południowo-wschodnim regionalnym centrum badawczym EMBRAPA przeprowadzono eksperyment w celu porównania polihalitu z alternatywnymi źródłami potasu. W ramach eksperymentu zasadzono lucernę siewną w donicach napełnionych lokalną glebą i poddano różnym zabiegom nawożenia. Zastosowano cztery różne dawki potasu z siedmioma kombinacjami nawozów.

 

Polysulphate — więcej niż tylko nawóz potasowy

W tym eksperymencie stosowanie Polysulphate, samego lub w połączeniu z chlorkiem potasu, skutkowało znacznie większym uzyskiem biomasy niż chlorku potasu, z gipsem lub bez. Polysulphate znacznie zwiększa przyswajanie K, S, Ca i Mg, zwłaszcza jeśli jest podawany sam w najwyższej dawce.

Czekamy jeszcze na potwierdzenie wniosków w eksperymentach polowych na dużą skalę, ale już teraz wiemy, jak bardzo Polysulphate może przysłużyć się do efektywnego i skutecznego dokarmiania upraw lucerny siewnej w Brazylii.

To podsumowanie pochodzi z pełnego opisu badania „Polyhalite Compared to KCl and Gypsum in Alfalfa Fertilization” (Polihalit w porównaniu z KCl i gipsem w nawożeniu lucerny siewnej) dostępnego w International Potash Institute.

 

Bibliografia

Artykuł „Polyhalite Compared to KCl and Gypsum in Alfalfa Fertilization” (Polihalit w porównaniu z KCl i gipsem w nawożeniu lucerny siewnej) został opublikowany w numerze 52 kwartalnika e-ifc wydawanego przez International Potash Institute.