Eficiența utilizării nutrienților la cartofi

12.3

Creșterea randamentului
Studiul demonstrează beneficiile utilizării îngrășămintelor cu eliberare controlată Agromaster la culturile de cartofi.

Proefcentrum Zwaagdijk, Olanda
2015

Trail

12.3

Creșterea randamentului

Concluzii

Tratamentul cu N acoperit (Agromaster) a produs cu 9,8% mai mulți tuberculi de cartofi, cu un randament impresionant cu 12,3% mai mare per kg de nutrienți aplicați în comparație cu CAN. Acest lucru se echivalează cu un ROI de 14% atunci când se utilizează Agromaster în loc de tratamentul de control (CAN).

Obiectiv

Îngrășăminte cu eliberare controlată la cartofii de sămânță

Eficiența optimă a îngrășămintelor minerale este esențială pentru o producție agricolă durabilă. Odată cu creșterea cererii mondiale de alimente și energie, aceasta va deveni o prioritate din ce în ce mai mare. Există o cerință absolută de a maximiza eficiența, folosind atât abordări agronomice, cât și de reproducere a plantelor.

Eficiența utilizării nutrienților poate fi definită ca randament per unitate de aport de îngrășământ sau în termeni de recuperare a îngrășământului aplicat.

Azotul este nutrientul aplicat la cele mai mari rate în agricultură. Potrivit bazei de date FAO, consumul total de azot a ajuns la 99,6 milioane MT în 2013. La nivel global, eficiența utilizării azotului (NUE) pentru producția de cereale este estimată la doar 33-40%. Neactualizat 60-67% reprezintă ~ 20 miliarde dolari pierdere anuală de îngrășământ cu N, prin denitrificare a solului, volatilizare, scurgeri de suprafață, și percolare (William & Johnson, 1999). Aceste motive l-au făcut să fie nutrientul pierdut la cele mai mari rate în agricultură. Fracția care se pierde din sistemul de recoltare este sursa unei mari poluări a mediului asociată cu fertilizarea.

Numeroase studii demonstrează că îngrășămintele cu eliberare controlată (CRF) oferă o reducere semnificativă a pierderilor de azot și creșterea considerabilă a eficienței utilizării nutrienților, prin urmare, randamente și calitate crescute.

Detaliile testelor

Locațiile testărilor

Proefcentrum Zwaagdijk, Olanda

Cultură

Cartof

Produs

Agromaster

Evaluări

Eficiența utilizării nutrienților (NUE)

Tratamentele

Acest studiu a evaluat 2 tratamente cu îngrășăminte. Lotul control a primit 127 kg/ha N din îngrășământul CAN. Tratamentul cu Agromaster a primit 127 kg/ha N de la Agromaster. Atât tratamentele lotului de control, cât și cele cu Agromaster au primit aplicații de P și K identice.

 

Tratament
Tipul de îngrășământ
Aplicare de N
Lot control
CAN 27%N127 kg/ha
AgromasterAgromaster (N peliculat)
127 kg/ha
Aplicațiile de P și K au fost identice pentru ambele tratamente

 

Tratamentele

Acest studiu a evaluat 2 tratamente cu îngrășăminte. Lotul control a primit 127 kg/ha N din îngrășământul CAN. Tratamentul cu Agromaster a primit 127 kg/ha N de la Agromaster. Atât tratamentele lotului de control, cât și cele cu Agromaster au primit aplicații de P și K identice.

 

Tratament
Tipul de îngrășământ
Aplicare de N
Lot control
CAN 27%N127 kg/ha
AgromasterAgromaster (N peliculat)
127 kg/ha
Aplicațiile de P și K au fost identice pentru ambele tratamente

 

Rezultatele

Analiza rezultatelor arată că:

  • Tratamentul cu N (Agromaster) acoperit a produs cu 9,8% mai mulți tuberculi de cartofi
  • A existat o creștere de 12,3% a randamentului per nutrient aplicat în urma tratamentului cu Agromaster în comparație cu CAN
  • Tratamentul cu Agromaster a produs o rentabilitate a investiției de 14% în comparație cu tratamentul CAN

 

Tipul de îngrășământ
Tratament cu N
Tuberculul nr.
Numărul tuberculului PFP
Randamentul tuberculilor
Randamentul tuberculilor PFP
kg/hatubercul/ha
tuberculi/kg N
MT/hakg tuberculi/kg N
CAN 27%N127461,2003,631.552.8416
Agromaster (N peliculat)
127506,5003,988.259.3467
Raportul Agromaster vs CAN
+ 9.8%+ 12.3%

 

The effect of N treatments on yield and number of seed potatoes

Efectul tratamentelor N asupra randamentului și numărului de cartofi de sămânță

 

Alte studii interesante

Studiu pe durabilitatea cartofului
Interra Farm Ittre, Belgia, 2015
Trail

26

Creșterea randamentului
Ceapa cu Agromaster
Olanda
Trail

6

Creșterea randamentului
Cartofi și Agroleaf Liquid
Regatul Unit
Trail

5.5

Randament mare de cartofi