Studiu pe ceapă cu Polysulphate în Turcia

51

Creșterea randamentului
Studiul demonstrează modul în care aplicarea Polisulfatului este foarte profitabilă, crescând randamentul bulbului de ceapă cu 51%, iar conținutul de vitamina C cu 23%.

Antalya, Turcia
2016

Trail

51

Creșterea randamentului

Concluzii

Acest studiu demonstrează cât de profitabil este îngrășământul Polisulfat pentru ceapă. Aplicarea Polisulfatului crește randamentul bulbului de ceapă cu 51%, iar conținutul de vitamina C cu 23%.

Obiectiv

Investigarea efectului Polisulfatului, sulfatului de potasiu (SOP) și clorurii de potasiu (MOP, KCl) asupra randamentului, parametrilor de calitate și absorbției nutrienților cepei (Allium cepa).

Detaliile testelor

Locațiile testărilor

Antalya, Turcia

Produs

Granular Polysulphate

Evaluări

Randamentul bulbului, parametrii de calitate și absorbția nutrienților

Tratamentele

Acest studiu randomizat a constat din 4 variante cu 5 tratamente. Azotul, fosforul și potasiul au fost aplicate, în conformitate cu randamentul țintă și testele de sol, la o rată de 200 kg N/ha (ca uree și fosfat de diamoniu, DAP), 170 kg P2O5/ha (ca fosfat de diamoniu, DAP) și 270 kg K2O/ha (ca Polisulfat, POS sau MOP). Un tratament suplimentar a constat 50% de K administrat din SOP și 50% din Polisulfat. Tratamentul de control a primit aceleași doze de N și P, dar nu a fost aplicat K.

 

TratamentNP2O5K2OSMOPSOPPolysulphate
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
Lot control
20017000---
MOP2001702700443--
SOP20017027097-540-
Polysulphate200170270370--1,928
SOP + Polysulphate200170270234-270964

Tratamentele

Acest studiu randomizat a constat din 4 variante cu 5 tratamente. Azotul, fosforul și potasiul au fost aplicate, în conformitate cu randamentul țintă și testele de sol, la o rată de 200 kg N/ha (ca uree și fosfat de diamoniu, DAP), 170 kg P2O5/ha (ca fosfat de diamoniu, DAP) și 270 kg K2O/ha (ca Polisulfat, POS sau MOP). Un tratament suplimentar a constat 50% de K administrat din SOP și 50% din Polisulfat. Tratamentul de control a primit aceleași doze de N și P, dar nu a fost aplicat K.

 

TratamentNP2O5K2OSMOPSOPPolysulphate
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
Lot control
20017000---
MOP2001702700443--
SOP20017027097-540-
Polysulphate200170270370--1,928
SOP + Polysulphate200170270234-270964

Rezultatele

  • Absorbția totală a nutrienților de N, P, K, Ca, Mg și S au fost cele mai mari în tratamentul cu Polisulfat. De asemenea, absorbția de micronutrienți (Fe, Zn, Mn și Cu) a fost semnificativ crescută după aplicarea Polisulfatului.
  • Concentrația de nutrienți din bulb (P, K, Ca, Mg, S și Fe) a fost cea mai mare în tratamentul cu Polisulfat.
  • Tratamentul cu Polisulfat a avut ca rezultat cel mai mare randament al bulbului, semnificativ diferit de celelalte tratamente. De asemenea, greutatea bulbului, înălțimea bulbului și diametrul bulbului au fost cele mai mari în tratamentul cu Polisulfat.
  • Aplicarea Polisulfatului a crescut profitul net și a fost foarte rentabilă, cu un B:C (raportul beneficiu/cost) de 21,2.
  • Cea mai mare concentrație de vitamina C a fost găsită în tratamentul cu Polisulfat. Polisulfatul a crescut, de asemenea, activitatea antioxidantă, concentrația de fenoli și substanțele solide solubile totale (TSS), care sunt parametri de calitate foarte importanți pentru ceapă.

 

Polisulfatul a crescut semnificativ randamentul bulbului de ceapă cu 51%.

Polisulfatul a crescut semnificativ randamentul bulbului de ceapă cu 51%.

 

Polisulfatul a crescut semnificativ conținutul de vitamina C al cepei cu 23%.

Polisulfatul a crescut semnificativ conținutul de vitamina C al cepei cu 23%.

 

Literele diferite de mai sus indică diferențe semnificative între tratamente (p<0.001)

Din cercetări finanțate de Institutul Internațional de Potasă www.ipipotash.org

 

Alte studii interesante

Ceapa cu Agromaster
Olanda
Trail

6

Creșterea randamentului
Varza și Polisulfatul
Antalya, Turcia, 2017
Trail

45

Creșterea randamentului
Studiu pe rucolă în Italia
Campania, Italia, 2017
Trail

8.2

Creșterea randamentului