Загальні аспекти фертигації

Точне внесення добрив, яке забезпечує фертигація, збільшує об’єми врожаю і скорочує кількість поживних речовин, які необхідно вносити.

Серпень 19, 2021
2хв.

Фертигація уможливлює дуже точне внесення поживних речовин згідно з потребами в живленні сільськогосподарських культур. Це має подвійну вигоду: з одного боку, це може збільшити об’єм потенційного врожаю точним і вчасним наданням поживних речовин, а з іншого боку – це означає, що кількість цих речовин може бути меншою, адже фертигація мінімізує їхні втрати через вилуговування чи волатилізацію. Для максимальних результатів, фермерові необхідно на постійній основі працювати з водорозчинними добривами впродовж циклу зрошення.

Зверніть увагу на параметри

Перед розробкою програми фертигації, фермерам слід врахувати такі параметри:

  • Ґрунт: склад ґрунту є ключовим фактором у розробці плану фертигації. Знання рівнів вмісту поживних речовин в ґрунті означає, що фермер може змінити план фертигації (додаючи чи зменшуючи вміст певних речовин). Рівень pH ґрунту дозволяє передбачити, які речовини представлені у великих, а які у малих кількостях для всотування кореневої системи рослин.
  • Вода: хімічний склад води важливий, адже ця інформація повідомляє фермеру, які поживні речовини надходитимуть з води. У воді часто зустрічаються такі елементи, як кальцій, магній та хлор. Знання рівня pH у воді дає фермеру можливість вибрати оптимальну для наявних умов формулу фертигаційного розчину. Наприклад, якщо якщо рівень pH і вміст гідрокарбонатів високі, фермер обере добрива із підкислюючою дією, щоб нейтралізувати гідрокарбонати й зменшити рівень pH води (більше інформації доступно у секції “якість води”).
  • Потреби сільськогосподарської культури: знання різноманітних потреб різних культур упродовж циклу вегетації дозволяє фермеру створити точний план внесення добрив, який дозволить досягнути оптимального врожаю.

Фактори успіху

Для успішного вирощування сільськогосподарських культур слід враховувати багато факторів. Окрім кліматичних умов (таких, як температура, вологість, інтенсивність світла), рівня pH і вмісту поживних речовин у ґрунті, іншим важливим фактором є якість води, що використовується для зрошення. Під “якістю води” мається на увазі рівень вмісту поживних речовин, рівень pH, солей (який виражається у електропровідності води) і гідрокарбонатів.

Рівень вмісту поживних речовин

Рослини отримують макро- і мікроелементи через воду для зрошування. Якщо рівень цих елементів і потреби рослини відомі, ми можемо визначити оптимальне дозування добрива і таким чином уникнути надмірного внесення добрив.

pH

Показник pH – це рівень кислотності води чи ґрунту, виражений на логарифмічній шкалі від 0 до 14; 0 – це висока кислотність, а 14 – це висока лужність. Нейтральний рівень pH перебуває на позначці 7.

Кожна сільськогосподарська культура потребує певного рівня pH для росту і гармонійного розвитку. pH води для зрошення є настільки ж важливим, як і pH ґрунту, в якому будуть рости ваші культури. Більшість рослин гарно ростуть і розвиваються в середовищі з рівнем pH між 5,5 до 6,5. Важливо розуміти, що pH має прямий вплив на всотування поживних речовин, необхідних для росту й розвитку рослин. При високому показнику pH (вище 7 – 7,5) здатність рослини всотувати фосфор, залізо, бор, мідь і цинк почне погіршуватися. Через це рослини можуть страждати від дефіциту навіть при застосуванні добрив, які постачають їм ці поживні речовини. Якщо ці параметри невідомі, існує велика спокуса внесення більшої кількості добрив, що таким чином призведе до підвищення вмісту солей навколо коренів. Це також може спричинити інші види дисбалансу, наприклад, зменшення всотування води і поживних речовин рослиною через високий осмотичний тиск навколо коренів, викликаний високим вмістом розчинних солей.

Жорсткість води

Жорсткість води – це ключовий фактор у визначенні якості води. Кальцій (Ca) і магній (Mg) грають важливу роль у жорсткості води. Фермер має зробити аналіз складу води, щоб точно визначити рівень pH.

EC: Концентрація солей

EC (електропровідність) – це число, виражене у мкСм/см. Загалом, електропровідність у розчині, який використовується для рослини – сума електропровідності води для зрошування й електропровідності водорозчинного добрива – не повинна перевищувати 2 – 2,2. Це рекомендована електропровідність для культур, вирощуваних у ґрунті. Водорозчинні добрива – це, по суті, солі, тож коли вони розчиняються у воді, вміст солі підвищується. Інформація про вміст солі подається у грамах на літр і зазвичай друкується на упаковці.