Агрономи ICL спрощують Програму здоров’я ґрунтів

Вирішення складних завдань у сільському господарстві у напрямку отримання високих врожаїв передбачає більше, ніж просто максимізацію обсягів виробництва

Листопад 3, 2023
2хв.

Ведення сучасного сільського  господарства має багато аспектів, які виробники повинні враховувати, щоб досягти стабільного, якісного та високого врожаю. Зокрема, щоб підвищити стійкість і зменшити вплив на навколишнє середовище, потрібно не просто робити все, що потрібно для отримання найвищого врожаю. Необхідно враховувати й інші фактори агровиробництва, що виходять за межі закриття безпосередніх потреб культури в поживних речовинах.

Однією з найважливіших складових рослинництва є здоров’я ґрунту, яке впливає на доступність поживних речовин, їх втрати і, зрештою, на врожайність. З огляду на величезну кількість факторів, які можуть впливати на здоров’я ґрунту, і широкий спектр індикаторів, доступних для визначення оцінки стану ґрунту, не буде перебільшенням сказати, що це досить складна тема.

Пояснення науки

Агрономи ICL працюють над проектом, покликаним спростити складні питання здоров’я ґрунту. Для виробників економічно невигідно відстежувати всі показники стану ґрунту. Тому команда агрономів ICL об’єднала свої знання та досвід, щоб визначити скорочений перелік індикаторів здоров’я ґрунту, які чітко вказують на його стан.

Під час роботи прослідковується складна динаміка, пов’язана з сільськогосподарськими системами, але є надія, що визначення центральних компонентів здоров’я ґрунту полегшить його розуміння, а також допоможе фермерам зменшити витрати, пов’язані з оцінкою та моніторингом здоров’я своїх ґрунтів.

 

 

Місцеві ґрунтові умови

Під час будь-якої оцінки стану ґрунту дуже важливо розуміти притаманні йому характеристики, деякі з яких можуть визначатися місцезнаходженням. Хоча ці характеристики часто важко змінити, все ж важливо розуміти, як вони можуть взаємодіяти з програмами підживлення сільськогосподарських культур. До них відносяться – мінералогія ґрунту, його рН і засоленість, а також ємність катіонного обміну або здатність ґрунту постачати катіони поживних речовин до ґрунтового розчину для поглинання рослинами.

Управлінські рішення

Рішення щодо управління живленням сільськогосподарських культур також впливають на здоров’я ґрунтів. Рішення щодо зрошення, вибору способу обробітку ґрунту, використання покривних культур і сівозмін, застосування методів точного землеробства та інтеграції тваринництва – все це може з часом впливати на стан ґрунту.

Рослинництво та здоров’я ґрунту

Рішення щодо ресурсів, які використовуються у рослинництві, також можуть впливати на загальний стан ґрунту. Ми можемо розділити фактори виробництва на три широкі категорії: живлення рослин, внесення вуглецю та внесення добрив у ґрунт.

Продукти для живлення сільськогосподарських культур включають мінеральні добрива та біостимулятори, в тому числі для розчинення поживних речовин, азотфіксуючі пробіотики або пребіотичні біостимулятори.

Джерелами вуглецю можуть бути органо-мінеральні добрива, гній, вуглеводні та біологічні вуглеводні, а також компости.

До складу добрив можуть входити біостимулятори, гіпс, вапно та проста сірка.

Межі між деякими з цих продуктів не є чітко визначеними, а деякі з них підпадають під більш ніж одну категорію, але всі вони можуть мати потенціал для зміни параметрів ґрунту, збільшення доступності та кількості поживних речовин у ґрунті або покращення різноманітності та чисельності ґрунтової фауни.

Моніторинг здоров’я ґрунту

Розглядаючи варіанти, як найкраще покращити здоров’я ґрунту, першим кроком є вимірювання існуючого стану здоров’я ґрунту. Але за відсутності єдиного тесту для визначення загального стану ґрунту та з урахуванням багатьох факторів, які відіграють певну роль, як агровиробники можуть визначити стан свого ґрунту?

Агрономи ICL визначили чотири ключові параметри ґрунту, зосередившись на оцінці яких фермери можуть ефективно оцінити стан свого ґрунту.

До них відносяться: вміст органічної речовини в ґрунті, стабільність агрегатного стану та ущільнення ґрунту, водоутримуюча здатність ґрунту, а також кількість та різноманітність ґрунтових мікробів. Моніторинг цих ключових показників дозволяє фермерам оцінити поточний стан ґрунту та відстежувати, як внесення добрив та агротехнічні прийоми з часом впливають на здоров’я ґрунту.

Вимірювання цих показників спрощує процес моніторингу здоров’я ґрунтів та прискорює інтеграцію здоров’я ґрунту в управлінські рішення фермерських господарств. Звичайно, врожайність і якість завжди будуть мати вирішальне значення, але використання результатів Програми здоров’я ґрунтів ICL в довгостроковій перспективі може забезпечити стійкість сільського господарства.