Зменшення вуглецевого сліду сільського господарства

Оскільки на агропродовольчі системи припадає 31% усіх глобальних викидів парникових газів, спричинених діяльністю людини, ми розглянемо 10 практичних кроків, які допоможуть зменшити вуглецевий слід у сільському господарстві.

Травень 3, 2023
2хв.

Клімат змінюється. Наука доводить, що планета стає теплішою, і це є результатом людської діяльності. Десятиліття з 2011 по 2020 рік було найтеплішим за всю історію спостережень, коли середня глобальна температура на цілих 1°C перевищила доіндустріальний рівень. Вчені визнають, що основними причинами цього потепління є людська діяльність, зокрема спалювання викопного палива, вирубка лісів та сільське господарство. За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), лише на сільське господарство припадає 31% усіх глобальних викидів парникових газів, спричинених діяльністю людини.

Мета – нульовий рівень викидів

Основним показником рівня викидів парникових газів є вуглецевий слід. Він ілюструє масштаби викидів двоокису вуглецю людини, організації, дії чи продукту. ООН поставила за мету досягти нульвого рівня викидів до 2050, що означає скорочення викидів парникових газів до максимально можливого нуля, а ті, що залишилися, будуть поглинатися з атмосфери, наприклад, океанами та лісами. Ця мета вплине на дільність всіх нас, як на роботі так і в повсякденному житті. Хоча метою є досягнення нульового рівня викидів до 2050 року, ми всі можемо почати зменшувати свій вуглецевий слід вже зараз. Це стосується і агробізнесу.

Хороша новина полягає в тому, що існують визнані практики сталого розвитку, які сільське господарство може застосовувати вже сьогодні, щоб почати зменшувати свій вуглецевий слід. Розуміючи вплив своїх дій на навколишнє середовище, виробники можуть отримати знання, необхідні для зменшення впливу на екологію.

 

Працюємо заради майбутнього з нульовими викидами

 

Захистимо нашу планету

Захист майбутнього здоров’я нашої планети є фундаментальною основою сталого розвитку. Ключовим аспектом цього є стале сільське господарство, яке є життєво важливим для підтримки життєздатності сільськогосподарських земель для майбутніх поколінь. Оскільки глобальний попит на продовольство продовжує зростати, щоб задовольнити потреби зростаючого населення, зараз як ніколи важливо оптимізувати продуктивність наявних земель і забезпечити передумови, щоб ці с/г угіддя могли стабільно годувати майбутні покоління.

Отже, з огляду на важливість завдання зробити сільське господарство більш екологічним, ми розглянемо деякі з найкращих практик для зменшення вуглецевого сліду сільського господарства.

1. Впроваджуйте сівозміни

Сівозміни є важливим інструментом для забезпечення здоров’я ґрунту. Різноманітність рослин і мікроорганізмів у ґрунті впливає на  його якість та стан. Застосування сівозмін збільшує це різноманіття, водночас зменшуючи тиск хвороб і шкідників, що виникає внаслідок багаторічного повторного вирощування культур. Чергування типів культур і глибини залягання коренів рослин підтримує хорошу структуру ґрунту і дозволяє різним культурам використовувати поживні речовини на різній глибині ґрунту.

2. Впроваджуйте підхід 4R для контролю над поживними речовинами

4R поживних речовин – це: правильний час, правильна доза, правильне джерело і правильне місце. Мета правила 4R – утримувати поживні речовини там, де вони потрібні – на полі в грунті. “Правильний час” означає внесення елементів тоді, коли рослини мають в них потребу. “Правильна доза” – це підбір кількості добрива до об’єму поглинання поживних речовин рослиною. “Правильне джерело” – це правильно підібраний тип добрива, а також те, чи містить воно технології підвищеної ефективності, наприклад, інгібітори, повільне чи контрольоване вивільнення. І “правильне місце” – це точне внесення добрива, щоб рослини мали доступ до поживних речовин.

3. Обмежуйте залишання землі під пар

У багатьох регіонах, особливо в напівзасушливих районах, залишати землю незасіяною на весь сезон є загальноприйнятою практикою. Однак такий підхід має значні недоліки з точки зору екології і його варто уникати. Вирощування під паром має негативні побічні ефекти, включаючи використання викопного палива для боротьби з бур’янами, розкладання та виснаження органічної речовини ґрунту, а також підвищений ризик ерозії ґрунту.

4. Організуйте обробіток, щоб мінімізувати порушення ґрунту

Хоча іноді обробіток ґрунту може бути необхідним для зменшення ущільнення ґрунту, відмова від нього зменшить вуглецевий слід сільського господарства. Для обробітку ґрунту потрібна сільськогосподарська техніка, наприклад, трактори, які спалюють викопне паливо. Обробіток ґрунту також може зробити ґрунт вразливим до ерозії і може завдати шкоди дощовим черв’якам та іншим ґрунтовим організмам, які сприяють підвищенню родючості та покращенню структури ґрунту.

5. Тестуйте зразки ґрунту для моніторингу та керування його якістю

Попри те, що ґрунт може мати візуальні ознаки, за якими можна оцінити його стан, взяття зразків є незамінним для глибшого розуміння його здоров’я. Аналізи ґрунту можуть визначити рівень поживних речовин, а також фізичні та біологічні властивості. Дослідження ґрунту надають агрономам і фермерам інформацію для прийняття обґрунтованих рішень, спрямованих на підтримку здоров’я ґрунту і сільськогосподарських культур.

6. Використовуйте покривні культури

Покривні культури є потужним інструментом сталого розвитку. Вони покращують органічну речовину в ґрунті, пожвавлюють обмін поживних речовин, можуть фіксувати азот з повітря, не дозволяють полям парувати і захищають ґрунт від ерозії.

7. Керуйте об’ємом та часом внесення перегною

Пам’ятаєте правило 4R? Коли маєте справу з перегноєм, об’єм і час внесення є надзвичайно важливими для мінімізації стікання та викидів парникових газів, у той же час тримаючи поживні речовини у землі.

8. Інвестуйте у відновлювану енергію та енергоощадне обладнання

Близько 6% виробничих викидів у сільському господарстві припадає на споживання палива на фермі. Відновлювана енергія може позитивно вплинути на вуглецевий слід фермерських господарств, а також заощадити гроші фермерів.

9. Адекватне використання добрив

Добрива відіграють важливу роль у забезпеченні сталого розвитку та зменшенні вуглецевого сліду в сільському господарстві. Добрива можуть підвищити врожайність та якість сільськогосподарських культур, одночасно вирішуючи проблему виснаження поживних речовин у ґрунті. Досягнення в технології виробництва добрив, такі як добрива з контрольованим вивільненням та фертигаційні добрива, дозволяють більш точне та ефективне їх використання. Обидві технології внесення добрив забезпечують рівномірний розподіл поживних речовин протягом усього циклу вирощування сільськогосподарських культур. Вони також мінімізують шкоду врожаю від спалювання добрив і зменшують втрати поживних речовин у навколишнє середовище.

10. Використовуйте систему прийняття рішень на основі даних

Використання системи підтримки на основі даних для прийняття критично важливих рішень щодо захисту рослин та управління поживними речовинами гарантує, що фермери використовують оптимальні норми та типи продуктів на виробництві. Системи підтримки на основі даних дозволяють фермерам порівнювати різні альтернативи, краще розуміти процеси та виявляти джерела непередбачуваності, що призводить до більш раціонального використання ресурсів.

ICL підтримує фермерів у досягненні цілей сталого розвитку сільського господарства

Для досягнення цілей сталого розвитку, фермери можуть звернутися до ICL за допомогою. Наші науково-дослідницькі команди працюють з клієнтами та агрономами, щоб визначити сфери, в яких ми можемо їх підтримати, розробляючи та надаючи інструменти та продукти, які допоможуть підвищити стійкість фермерських господарств для зменшення вуглецевого сліду.

Добрива, біостимулятори і технології AgTech – ось деякі з поточних та майбутніх інновацій ICL, які можуть допомогти зменшити вуглецевий від сільського господарства.

Добрива

Для того, щоб культура повністю реалізувала свій потенціал врожайності, вона потребує збалансованого постачання поживних речовин. Добрива ICL – це чудові продукти для живлення рослин, які забезпечують рослини необхідними поживними речовинами. Завдяки покращеній ефективності використання поживних речовин наших добрив з контрольованим вивільненням, виробники можуть досягти вищого або еквівалентного врожаю при меншій нормі внесення. Зменшення норми внесення поживних речовин забезпечує значне скорочення вуглецевого сліду врожаю.

Біостимулятори

Біостимулювальні є досить різноманітними продуктами, але всі вони покликані підтримувати рослини впродовж їхнього життєвого циклу. Біостимулянти виконують роль відновлення ґрунту, лікування насінин, або допомоги рослинам у швидкому відновленні від таких стресів, як спека чи засуха. Ці продукти можуть також стимулювати кращий ріст коренів і пожвавити активність мікробів у ґрунті.

Технології AgTech

Технології AgTech – це розумніше фермерство, наприклад, завдяки використанню даних, розумних сенсорів, автономних машин та штучного інтелекту для забезпечення прийняття рішень на основі даних, управління посівами та точного підживлення культур. AgTech має реальний потенціал для забезпечення інноваційних, заснованих на технологіях підходів до вирішення проблем сільського господарства, включаючи зменшення вуглецевого сліду.

Потенціал для інновацій у зменшенні вуглецевого сліду у сільському господарстві є досить значним. Наші науково-дослідницькі ініціативи ICL щодо добрив нового покоління спрямовані на створення продуктів з підвищеною ефективністю використання поживних речовин, кращим засвоєнням фосфору та азоту, зменшенням втрат поживних речовин для виконання Європейського зеленого курсу. Ці добрива також можуть сприяти підвищенню уваги до товарних добрив для кислих і лужних ґрунтів, як у вигляді покриттів, так і у вигляді розчинів для внесення в ґрунт.

Інновації також важливі для кругової економіки відновлених і перероблених поживних речовин, особливо для фосфору та азоту. Компанія ICL вже лідирує на ринку завдяки нашій технології покриття eqo.x, першому повністю біорозкладному покриттю для добрив з контрольованим вивільненням. А подальша розробка економічно вигідних гранульованих добрив з повільним вивільненням, органо-мінеральних добрив та добрив з підвищеною ефективністю, може позитивно вплинути на вуглецевий слід сільського господарства.

Зменшення вуглецевого сліду сільського господарства

Оскільки на глобальну агропродовольчу систему припадає 31% усіх глобальних викидів парникових газів, спричинених діяльністю людини, необхідність участі сільського господарства у досягненні мети нульового рівня викидів очевидна. Єдиного рішення для досягнення цієї мети не існує. Перегляд методів управління та врахування принципів сталого розвитку і вуглецевого сліду при прийнятті рішень щодо підживлення сільськогосподарських культур показує, який великий потенціал мають виробники для того, щоб змінити свій вуглецевий слід.

Агрономічні та науково-дослідні команди ICL віддані ідеї сталого розвитку. Ми продовжуємо працювати над створенням інноваційних рішень для зменшення вуглецевого сліду сільського господарства. Завдяки добривам з контрольованим вивільненням та фертигаційним добривам, біостимуляторам, технологіям AgTech та перспективним інноваціям, ми віримо, що ICL прокладає шлях до кращого та більш сталого майбутнього.