Mısır Yetiştiriciliği
Bitki Besleme Önerileri

Mısır gübrelemesinde, en iyi uygulama yöntemi, uygun ürünler, tarla denemeleri ve daha fazlası hakkında bilmeniz gereken her şey.

Mısır yetiştiriciliği için bitki besleme önerisi (Zea mays)

 • Mısır 6.0 ile 7.2 arasında bir toprak pH'ını tercih eder. Ancak özellikle Avrupa'nın güney bölgelerinde olduğu gibi sulamanın yapılabildiği koşullarda 8.5'e kadar kireçli topraklarda da iyi performans gösterir.

 • Potasyum, mısır tarafından en fazla alınan bitki besin maddesidir. Bu besinin yoğun alınım dönemi 6. yaprağın oluşmasından itibaren başlar (BBCH 16) ve koçanın tam olarak oluşmasına kadar devam eder (BBCH 59).

 • Kumlu topraklarda K'nin köklenme bölgesinden süzülme olasılığı vardır.

 • Kuraklık zamanlarında bitkilerin potasyumla iyi beslenmesi, bitkinin su stresine karşı direncini artırır.

 • Mısır, bir sıcak hava bitkisidir. Bu nedenle sıcak aylardaki dereceler 25 - 30 arasında değiştiğinde en iyi performansı gösterir.

 • Mısır, ortalama yaz sıcaklığı 19°C'nin altında olduğunda zorlanır çünkü karbondioksitin etkin bağlanma mekanizması çiçeklenme ve olgunlaşma dönemlerinde 25°C sıcaklıkta gerçekleşir. Ortalama 26°C'nin üzerindeki günlük sıcaklıklar tohum gelişimini hızlandırabilirken 15,5°C'nin altındaki sıcaklıklar yavaşlatabilir.

Mısırda azot eksikliği
Mısırda kükürt eksikliğini gösteren yaprak sararması

Bitki besin maddesi gereksinimleri 

NP2O5K2OMgSO3Ca
kg/dakg/dakg/dakg/hakg/hakg/ha
Kg/t kuru tahıl + silaj cinsinden ortalama birim alım miktarı 20-3,311-1,428-3,7547

 Tablo 1. Tanelik mısırın bitki besin maddesi alınımı [Grzebisz, 2007] 

Mısırda bir sezon boyunca bitki besin maddesi alınımının dinamiği

Kaynak: Buchner ve Sturm 1985 ve UNIFA 2015’ten uyarlanmıştır; BBCH ölçeğine göre Hack 1993.

Bitki besin maddelerinin rolü

Ana parametreNP2O5K2OMgOCaOSO3
Verim++++++++
Koçandaki tane sayısı+++++++
Protein içeriği+++++++++
Bitki gelişimi+++++++++

Bitki besin maddelerinin eksikliği

Azot

Yaprak belirtileri: Genç yapraklar soluk sarı veya açık yeşil renge döner. Bu tüm yapraklar boyunca görülür. Uçlarda ve orta kısımlarda erken yaşlanma görülür. Daha sonra yaprak uçlarında V şeklinde sararma görülebilir. Sararma, yaşlı alt yapraklarda başlar ve bitkinin üst kısımlarına doğru ilerler. Saplar ince ve cılızdır. Çiçeklenme gecikir; düşük vejetatif canlılık gözlemlenir. Kök sistemi daha az üretken hale gelir ve diğer bitki besin maddelerinin alınımını da yavaşlatır. Koçan ucu çekirdek gelişiminin tamamlanmaması nedeniyle verimde azalma yaşanır.

Fosfor

Hastalık: Fosforun yetersiz olduğu durumlarda soğuk, nemli veya sıkıştırılmış toprak nedeniyle kökler tarafından alınım azalır. Yaprak belirtileri: Koyu yeşil yapraklar, mor renk boyunca ilerleyen koyu mor/sarı kloroz gösterir. Verim azalır ve olgunlaşma gecikir. Yavaş büyüme hızı, şiddetli kuruma görülür.

Potasyum

Hastalık: Yetersiz potasyum durumundaki yaprak belirtileri: Koyu yeşil bitkiler, özellikle alt yapraklarında, yaprak kenarları boyunca kloroz gösterir; kahverengi çizgilere ve nekroza dönüşür. Yaşlı bitkilerde yaprak uçları ve kenarlarında kahverengileşme görülür.

Verim: Daha küçük ve koçan ucu kusurlu taneler nedeniyle azalır.

Kalsiyum

Yaprak belirtileri: Belirtiler, açık yeşil renkte veya beyazımsı lekeler ya da çizgili lezyonlar olarak görülür. Genellikle geriye doğru çengelli olan genç yapraklarda başlar.

Magnezyum

Yaprak belirtileri: Her zaman yaşlı yapraklarda görülür. Koyu sarı kenarlı yeşil-sarı renkte yapraklar oluşur. Pas-kahverengi veya mor renkte çürümeye başlayan kloroz görülür.

Sülfür

Yaprak belirtileri: Yapraklarda sarı çizgili desen oluşur. İlk olarak, çürüme olmaksızın en yeni yapraklarda başlar. Damarlar arasında belirgin kloroz oluşur ve damarlar yaprakların uzunluğu boyunca belirgindir. Düşük vejetatif canlılık yaşanır.

İleri aşamalarda: Bitki bodurlaşması yaşanır.

Bor

Yaprak belirtileri: Sarı, beyaz veya şeffaf görünümlü lekeler oluşur. Saplar, kısalmış boğum araları nedeniyle bodurlaşır. Verim: Daha küçük ve kusurlu koçanlar nedeniyle çok azalır.

Bakır

Yaprak belirtileri: Genç yapraklar mavimsi yeşil bir renk alır ve gövdeden spiral şeklinde çıkar. Yaşlı yaprakların uçları ve kenarları solgunlaşır; beyaz-gri renge döner ve ölebilir. K eksikliğinde olduğu gibi yaşlı yaprak kenarlarında bazı çürümeler oluşur. Büyüme noktaları: Genellikle kısalmış boğum aralarından önce yaşanan kurumalar görülür. Sap: Yumuşak ve gevşektir.

Demir 

Yaprak belirtileri: Damarlar ve orta damar yeşil kalırken, yaz sıcağındaki genç yaprakların damar arası bölgelerinde klorozgörülür. Ağır vakalarda yapraklar neredeyse beyazlaşabilir. Boyutta küçülme yaşanır.

Manganez 

Yaprak belirtileri: Genç ve orta formlu yapraklar zeytin yeşili olur ve yaprağın orta kısmında tek tip, beyaz-sarı çizgiler gelişir. Çizgiler ölü dokunun yapraktan düşmesiyle ölür. Belirtiler demir için olanlara benzer ve Mn eksikliğini doğrulamak için yaprak dokusu analizi gereklidir.

Çinko 

Yaprak belirtileri: Yaprağın alt kısmının yakınında veya orta damarın her iki yanında soluk sarımsı yeşil renkte klorotik şerit oluşur ve soluk kahverengi veya gri renge döndüğünde ölür. En yaygın olarak V2-V8 büyüme aşamalarında görülür.

   

Azot eksikliği                                                   Fosfor eksikliği

   

Potasyum eksikliği

  

Magnezyum eksikliği                                     Çinko eksikliği

 

Sülfür eksikliği                                  

Sorular ve Cevaplar

Üreticilerin mısır yetiştiriciliği ile ilgili sıkça sorduğu sorulardan bazıları

 • Potasyum, bitkilerin su dengesini düzenlediğinden, bitkinin kuraklık koşullarında su stresi ile başa çıkabilmesi için gereken ana bitki besin maddesidir.

  Ayrıca magnezyum da gereklidir. Bitkinin yapraklarında yeterli miktarda magnezyum olursa, bitki sıcak yaz günlerinin yüksek dereceleriyle daha iyi başa çıkar.

 • Bu durumda, biyokütle üretimini desteklemek için toprağa ve yapraklara (yapraktan uygulama) ek N ve Mg uygulanması gerekebilir. Hasatta bitki besin maddesi ihracatının, özellikle potasyum olmak üzere, tanelik mısırdan çok daha yüksek olduğunu akılda tutmak gerekir. Bu nedenle, bitki rotasyonu boyunca besin maddelerinin yeniden kazanımını sağlamak ve toprak verimliliğini korumak için ek gübre ihtiyaçlarını planlamak gerekir.

 • Dekar başına 334.440 kg ile David Hula, 2017 yılında Virginia’daki çiftliğinde dünya rekorunu elde etti ve o yıl ABD Ulusal Mısır Üreticileri Birliği (NCGA) tarafından ödüllendirildi.

 • “Yanlış”! Bu genç mısır bitkilerindeki mor renk, P eksikliği gibi görünse de aslında bir çeşit özelliğidir. Bazı çeşitlerde genç bitkilerin renklenmesi, bitkinin ortaya çıkışı ve gelişmesi sırasında düşük sıcaklıklara tepki olarak gerçekleşir. Bu fotoğraftaki mısırda, bitkinin daha sonraki aşamalarında göstereceği gibi besin eksikliği yoktur.

 • Sulama yapılan koşullarda mısır üretimi yapılıyorsa, su miktarı doğrudan atmosferdeki buharlaşma koşullarına bağlıdır. Buharlaşma da atmosferdeki nem, sıcaklık ve rüzgar ile güçlü bir şekilde ilişkilidir.

  Ayrıca, biyokütle arttıkça bitkinin su ihtiyacı da artar. Sulama planı için bölgenizdeki ICL uzmanına danışmalısınız.

  Her durumda, bitki topraktaki su rezervini kullandıkça sulama aralıklı olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde, bir kerede çok fazla su verilirse, bitki strese girecektir.

  Ek olarak, günümüzde birçok platformda yaygın olarak bulunan uydu görüntüleri, sulama homojenliğini kontrol etmek ve sorunlu noktaları belirlemek için çok yararlı birer araçtır.

Daha Fazla Sorunuz Varsa Yardımcı Olmaktan Mutluluk Duyarız

İlgili Mahsuller

Diğer Mahsulleri Keşfedin