Tarım İçin Geliştirilen Yaprak Gübresi

Doğru yaprak gübresinin seçilmesi üretici güvenliğini, başarılı yaprak beslemesini sağlar ve üretimin operasyonel verimliliğini artırabilir.

Temmuz 14, 2022
4 Dakika

Yaprak beslemesi, besin maddelerinin kökler yerine yapraklar yoluyla alınması için oldukça etkili bir yöntemdir. Suda çözünür gübrelerin doğrudan bitki yapraklarına püskürtülmesi, besin eksikliklerini hızla giderebilir ve bitkiyi yenileyebilir.

İlk olarak 1870’lerde keşfedilen yaprak beslemesi, son on yıllar boyunca gelişmiştir ve artık bitki beslemede verimli ve oldukça etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

Yaprak beslemesinin başarılı olabilmesi, sadece besin maddesi tedariğine değil, aynı zamanda bu besin maddeleri ile çevre ve bitkilerin fizyolojisi arasındaki doğru etkileşime de bağlıdır.

Besin Kaynağı Önemlidir

Yaprak beslemesi için üç besin kaynağı vardır: inorganik, organik kompleks ve sentetik iz elementler. Bu farklı besin kaynaklarının her biri çözünürlük, moleküler boyut, elektrik yükü ve erime noktası gibi ayırt edici özelliklere sahiptir. Besin maddesinin alınımını, translokasyonunu ve nihayetinde yaprak beslenmesinin verimliliğini etkileyen bu özelliklerin kombinasyonudur.

Çözünürlük ve Alınım

Besin maddelerinin yapraktan alınımının başarılı olması için, sadece bir sıvı içinde asılı kalmaları değil, çözünmüş olmaları da gerekir. Çözünebilir ZnSO4’ü nanopartiküllü, düşük çözünürlüklü bir formdaki çinko oksit ile karşılaştıran araştırmalar, çinko oksit nanometre ölçeğinde (100 nm’den küçük) olsa bile, daha yüksek çözünürlüklü kaynaklardan daha düşük bir seviyede alınım olduğunu göstermiştir.

 

Foliar absorption of zinc from soluble sources can be up to 92 times greater than zinc in nanoparticulate oxide form

Çinkonun çözünebilir kaynaklardan yapraktan alınımı, nanopartikül oksit formundaki çinkodan 92 kat daha fazla olabilir.

Moleküler Boyut Alınımı Etkiler

Besin moleküllerinin farklı boyutları, bitki yüzeyinden veya kütikuladan alınım hızını etkiler. Kütikül gözenekleri 2,4 nm’ye kadar olan partikülleri alabilirsek, 43 nm’ye kadar olan partiküller stomalardan geçebilir. Gübre partikül boyutu üzerine yapılan araştırmalar, birçoğunun ortalama boyutu 100 nm’den fazla olan partiküllere sahip olduğunu ve bu besin maddelerinin yapraktan alınımının mümkün olmadığını göstermiştir.

Besinlerin Elektrik Yükü Besin Alınımını ve Translokasyonunu Nasıl Etkiler?

Bitkilerin yaprak kütikülleri negatif yüklüdür. Bu, yüksüz veya pozitif yüklü besinlerin kütikülü geçeceği ve yaprak dokusu içinde daha fazla hareket etme kapasitesine sahip olacağı anlamına gelir. Nötralize edilmiş elektrik yüküne sahip şelatlı besinlerin alınım ve diğer bitki organlarına taşınma şansı daha yüksektir. Bu da verimliliklerini artırır.

Sıvılaşma Noktası

Suda erime noktasının tanımı, bir tuzun çözünebilir hale geldiği bağıl nem seviyesidir. Hava bu seviyeden daha nemli olduğunda, tuz bileşiği çözünür ve yaprak tarafından alınır hale gelir. Bu seviye farklı besin kaynaklarına göre farklılık gösterir. Ancak katkı maddeleri ile de manipüle edilebilir. Örneğin, iz elementler besin maddelerine sahip yüzey aktif maddelerin kullanılması önemlidir. Çünkü bunlar çözünme noktasını büyük ölçüde azaltır, yani nispeten düşük nemde bile alınımları daha kolay olacaktır.

 

Cuticle penetration of different sources of Manganese and Zinc with and without surfactants

Yüzey aktif maddeleri içeren ve içermeyen farklı manganez ve çinko kaynaklarının kütikül penetrasyonu.

Yaprak Besinlerinin Güvenliği ve Uyumluluğu

Farklı yaprak besin maddeleri arasındaki farklılık sadece bitki tarafından alınım ve taşınma kabiliyetini etkilemez. Bir diğer önemli husus da diğer ürünlerle uyumluluktur. Örneğin, besin maddelerinin püskürtücü tankında pestisitlerle karıştırılması, hem yaprak besin maddelerini hem de pestisiti tek bir uygulamada vererek maliyetleri azaltır. Ancak bazı durumlarda, besin maddeleri pestisit ürünlerinin verimliliğini azaltarak verimliliği %70’ten %25’e kadar düşürebilir. Diğer durumlarda, ürünler dengesizleşerek çözeltide topaklar oluşmasına neden olabilir. Bu da püskürtücünün filtreleme sistemini tıkayabilir; nozullardan akışı tehlikeye atabilir. Yaprak beslemesinin verimliliğini azaltırken nozulların kullanım ömrü de kısalabilir.

Tarım İçin Geliştirilen Gübre Teknolojisi

Tüm bu zorlukların üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanan Kellus yaprak gübrelerimiz, tarım için en yüksek fizyolojik tepkiyi verecek şekilde geliştirilmiştir. Katkı maddeleri ile %100 korumalı iz element besin maddesi kullanılması, besinlerin yapraklar tarafından alınımı ve bitkilerde yüksek besin hareketliliğini sağlar. Ayrıca Kellus yaprak gübreleri uygulama tankındaki diğer aktif maddelerle karıştırıldığında uyumluluk ve güvenlik sağlayacak şekilde özenle üretilmiştir.