Zeytin Yetiştiriciliği
Bitki Besleme Önerileri

Zeytin gübrelemesinde, en iyi uygulama yöntemi, uygun ürünler, tarla denemeleri ve daha fazlası hakkında bilmeniz gereken her şey.

Zeytin yetiştiriciliği için bitki besleme önerisi (Olea europaea)

 • Zeytin, İber Yarımadası'nın batı kısmında olduğu gibi Akdeniz Havzası'nda da yaygındır. Çoğu durumda pH'ı 8.5'e kadar olan kireçli topraklarda yetişir, ancak pH'ı 5-6 civarında olan asidik topraklarda da yetişebilir.

 • Zeytin, genç fidenin tarlaya dikilmesiyle oluşan dayanıklı bir ağaç meyvesidir. Genç fidenin iyi kurulması, sağlıklı ve üretken bir ağacın başarılı bir şekilde büyümesinin anahtarıdır.

 • Yağmur suyu ile sulanan veya yetersiz sulama yapan geleneksel sistemlerle yetiştirilen zeytinden tam sulama yapan sistemlerle yetiştirilen zeytin yetiştiriciliğine kadar zeytin üretim sistemlerinde yüksek bir çeşitlilik vardır. Bu faktörler gübreleme yönetimi için ihtiyaçları ve olanakları belirler.

 • Genellikle besin maddelerinin bir kısmının gübreleme yoluyla bitkiye ulaştırılmasını sağlayan sulama sistemleri vardır. Her durumda, katı gübreler, en az üçte bir oranında ve toplam bitki besin maddesi kaynağı kadar eklenerek herhangi bir sistemde gübreleme yönetiminin bir parçasıdır.

 • Verimi ve yağ kalitesini artırmak, çevresel etkiyi en aza indirmek ve atıklarının zararlı etkilerini engellemek için bitki besin maddesi tedarikinin iyi dengelenmesi gerekir.

 • Yaprak beslemesi çok önemli ve yaygındır. Yapraktan uygulamalar, kritik büyüme dönemlerinde bitki besin maddesi ihtiyacını karşılamak için büyüme mevsiminin belirli dönemlerinde sık sık (normalde 3 uygulama) yapılır.

 • Organik tarım sistemlerinde gübreleme seçenekleri sınırlıdır. Yeterli miktarda koruyucu bitki örtüsü kullanımı, toprak işleme gübreleme olanakları azaldığından kış aylarında katı gübre kullanımına daha fazla odaklanılmalıdır.

 • Bir meyve olarak zeytin yönetimi özel dikkat gerektirebilir ve özel yönetim seçenekleri daha uygun olabilir.

Olgunluk döneminde meyve, Koreniky çeşidi
Geleneksel zeytin ekimi, Picual çeşidi

Bitki besin maddesi gereksinimleri 

Tahmini besin maddesi alınımı (kg/t):

NP2O5K2OMgOSO3CaO
Yerüstü181020-2547.5-90.7-1

Kaynak: Farklı yazarlar

Zeytin plantasyonunda bir sezon boyunca bitki besin maddesi alınımının dinamiği

Besin alımı esas olarak ilkbahar ve yaz aylarında, ağaç filizlendikçe ve zeytinler oluşup büyüdükçe gerçekleşir. Azot alınım oranı ilkbahar/yaz başında, vejetatif büyüme sırasında daha yüksekken, potasyum alınım oranı ise bu dönemin biraz gerisindedir.

Yaprağa uygulama, belirli zamanlarda besin maddelerinin kök alımını tamamlayabilir. Bu nedenle yaprağa uygulama düşünülmelidir.

Bitki besin maddelerinin rolü

Ana parametreNP2O5K2OMgOSO3CaO
Bitki gelişimi++++++
Meyve tutumu (azaltılmış damlama)+/-++++++
Kuraklık toleransı+/-+++++++
Verimlilik+/-++++++
Yağ içeriği+/-++++++
Yağ kalitesi+/-++++++

+ = iyileşme; – = azalma; +/- = uygulanan besin maddesi oranına bağlı olarak farklı sonuçlar

Kaynak: Farklı kaynaklar ve literatürdeki referanslar

Bitki besin maddelerinin eksikliği

Yaprak analizleri bitkinin beslenme durumunu değerlendirmek için yararlı bir araçtır. Yaprak örnekleme ve analizleri yaz ortasında, zeytinler oluştuktan ve besin ihtiyacı arttıktan sonra yapılmalıdır. Referans değerler literatürde bulunabilir ve ürün danışmanınızdan yardım almanızı öneririz.

Yetiştirme koşullarını ve bitkinin besin durumunu etkileyen faktörleri anlamak için toprak analizleri de gereklidir. Bu şekilde, gübreleme ve bitki besleme yönetiminiz için en uygun stratejiyi seçebilirsiniz.

Potasyum

Kuru ve kireçli topraklarda potasyum eksikliği, sırasıyla su kıtlığı ve kalsiyum ile etkileşim nedeniyle ana eksikliktir.

Kalsiyum

Asitli topraklarda kalsiyum eksikliği de beklenir.

Demir

Yüksek pH’lı kireçli topraklarda demir eksikliği sık görülür. Demir eksiklikleri, fertigasyonda demir şelatlarının uygulanmasıyla etkili bir şekilde yönetilebilir.

Bor

Bor eksiklikleri yaprak dökülmesine yol açar. Bor uygulamaları genellikle yapraktan püskürtme ile yapılır. Dikkat: Aşırı bor uygulaması toksititeye ve çiçeklenmenin azalmasına neden olabilir. Bu nedenle yerel danışman teknik tavsiyelerine uyulmalıdır.

Zeytin ağaçlarında potasyum eksikliği belirtileri genç yaprakların uçlarında kuruma şeklinde görülür.

Kontrollü salınımlı gübrelerin (Agroblen ürün grubundan) kullanılması, ekim sırasında tüm mahsule uygulanması önemle tavsiye edilir. Bu, üretime erken bir başlangıç yapılmasını sağlar.

Güney İspanya, Carmona’da 2 yıllık yoğun bir zeytin plantasyonu, ağaç sıraları arasında yeni ekilmiş bitki örtüsü

Madrigalejo, İspanya’da organik zeytin plantasyonunda (çeşit, Arbequina) Polysulphate kış uygulaması

Olgunlaşmış meyve (çeşit, Koreniky); Megiddo, İsrail; sonbahar sonu

Baeza (Jaén), Güney İspanya’da geleneksel zeytin plantasyonu (çeşit, Picual)

Sorular ve Cevaplar

Üreticilerin zeytin yetiştiriciliği ile ilgili sıkça sorduğu sorulardan bazıları

 • Gübreleme planı, topraktaki besin maddelerinin oranını ve ihracat ile birlikte zeytin besin maddesi alınımını hesaba katmalıdır. Zeytinin verimlilik seviyesi hektar başına 7000 ila 30000 kg’dır. Bu besin maddelerinin ekstraksiyonu arasında değişmektedir. Referans ekstraksiyon değerleri bu sayfadaki ilgili tabloda belirtilmiştir. Yaprak analizleri, bitkinin beslenme durumunun bir göstergesini verir ve referans değerlere göre eksiklikleri teşhis eder. Anlamlı bir belirleme ve karşılaştırma için, yaprak örnekleri yaz aylarında meyve gelişimi sırasında alınmalıdır (kuzey yarımkürede Temmuz sonu, Ağustos başı).

 • Yapraktan uygulama, bitkilerin besin ihtiyaçlarını belirli zamanlarda karşılamayı amaçlar. Genellikle her bitki gelişim dönemi döngüsü boyunca 3 yaprak uygulaması yapılır. Besin alınımının dinamikleri dikkate alındığında, ilk ve ikinci uygulamalar ideal olarak Agroleaf Power High N ve son uygulama Agroleaf Power High K ile yapılmalıdır.

 • Sağlıklı bir bitki, verimli bir ağacın temelini oluşturur. Odak noktası yağ, yağ asit oranı ve yağ asidi bileşimi gibi kalite parametreleridir. Kış temel uygulaması ve yapraktan uygulama dahil olmak üzere dengeli bir bitki beslemesi çok önemlidir. Sulama varsa, gübreleme, yaz büyüme dönemi boyunca toprak çözeltisi ile besin maddelerinin zamanında tedarik edilmesini sağlar.

 • Öncelikle, girdilere bölgesel veya ulusal yönetmelik kapsamında izin verilip verilmediğini kontrol etmek için yerel kuruluşun yönergelerini izlememiz gerekir. Potas sülfat veya polihalit gibi çeşitli ham tuzlar kabul edilmektedir. Polysulphate, çoğu düzenleyici kurum ve organik tarım çerçevesi altında organik tarım için sertifikalandırılmıştır. Organik katkı maddeleri, bulunduğu yerlerde, toprak organik maddeyi ve toprak yapısını iyileştirmek için faydalı girdilerdir. Ayrıca, hem organik hem de konvansiyonel sistemlerde bitki örtüsü, toprak organik maddesini ve toprak sağlığını da iyileştirebilen sistemin bir parçasıdır.

 • Hem toprak hem de yaprak uygulaması ile potasyum gübrelemesi, bitkinin östomalarının koruyucu hücrelerinin ozmotik basıncını düzenleme kapasitesine sahip olması açısından önemlidir. Bu nedenle, bitki besin maddesi yönetimi bitkinin kuraklık koşullarına karşı direncini artırmak için önemlidir. Topraktan su buharlaşmasını kontrol etmek için budama (ağaç boyutunu yeterli seviyelerde tutmak), toprak bitki örtüsü ve malçlama, toprak işleme gibi kuraklıkla ile ilgili diğer yönetim stratejileridir.

Daha Fazla Sorunuz Varsa Yardımcı Olmaktan Mutluluk Duyarız

İlgili Mahsuller

Diğer Mahsulleri Keşfedin