Çim İçin Nem Yönetimi ve Sulama Önerileri

Peyzaj Uzmanından Profesyonel Tavsiye: Çimlerinizi havalandırma ve kazıma yaparak korumak

Şubat 16, 2022
3 Dakika
Bu makalede aşağıdaki sorulara yanıt bulabilirsiniz:
 • Sulama gerekip gerekmediğini nasıl anlarım?
 • İyi bir nem yönetimi için en önemli ipuçları nelerdir?
 • Çok fazla sulama yapabilir miyim?

Bir çim alanın sağlıklı büyümesini ve yoğunluğunu sürdürmesinin yanı sıra çekici bir renk sergilemesi için bitki köklerinin düzenli sulanması şarttır.

Bitki yapraklarının terlemesinin köklerin alabileceği su miktarından fazla olduğu durumlarda toprakta su eksikliği olduğu kabul edilir. Bu durumun devam etmesine izin verilirse çimin solmasına ve kahverengi bir renk almasına neden olacak stres oluşur. Çim zayıflar ve antraknoz gibi hastalıklara ve kuru yama (dry patch) gibi durumlara karşı daha savunmasız hale gelir.

Su eksikliğinin uzun vadedeki nihai sonucu çimin solmasıdır. Bunun gerçekleşme hızı, çim türlerinin kompozisyonu ve biçim yüksekliği gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Alçak biçilen çimler daha sığ bir kök sistemine sahip olma eğilimindedir. Bu nedenle doğal olarak daha sığ bir kök sistemine sahip olan poa annua, agrostis veya festuca türleriyle kıyaslandıklarında daha erken ölür.

Sulama gerekip gerekmediğini nasıl anlarım?

Sulama ihtiyacını belirlemek için kuru havalarda toprak profili düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bu, karot almak ve topraktaki mevcut nemi kontrol etmek için bir toprak burgusu ile fiziksel olarak ya da iyi kalitede bir nem ölçer ile yapılabilir. Her iki durumda da karotlar/ölçümler tek bir noktadan değil, sonuca ilişkin temsili bir örnek vermesi için tüm alanın farklı noktalarından alınmalıdır.

Yüzeyinde yüksek oranda organik madde bulunan çim alanlar, sıkıştırılmış topraklar ve aşırı gübrelenen ya da sulanan çimler zayıf kök sistemine sahip olmaları nedeniyle kuraklık stresine karşı daha savunmasız olurlar. Bu nedenle, toprakta nem olmasına rağmen kuraklık belirtileri görülebilir. Bu gibi durumlarda sulama yapmak, altta yatan sorunlara uzun vadeli bir çözümden ziyade kısa vadeli bir iyileşme sağlar.

İyi nem yönetimi için en önemli ipuçları nelerdir?

Nem seviyesini yönetmek için en iyi yaklaşım alanın özelliklerine ve kullanılacak ekipmana göre değişecektir. Aşağıdaki ipuçları, uygulama sırasında dikkate alınması ve benimsenmesi gereken temel bakım stratejilerini içermektedir:

 1. Çimin kuru hava koşullarında stresle daha iyi başa çıkabilmesi için biçim yüksekliği her zaman artırılmalıdır.
 2. Sıcak ve kuru havalarda toprak yapısını nemli (ıslak değil) tutarak sürekli bir su kaynağının mevcut olmasını sağlayın ve su stresi en aza indirin.
 3. Daha normal hava koşulları için ıslanma ve kuruma döngülerine izin verin. Sadece gerektiğinde detaylı sulayın.
 4. Çok yoğun su uygulamayın. Bunun yerine, uyguladığınız suyun emilmesine izin vermek için daha az suyla daha uzun süre sulamalar yapın. Bu, göllenme miktarını en aza indirecek ve toprağın daha homojen ıslanmasını sağlayacaktır. Aceleyle yapılan yoğun su uygulamaları, toprağın alt katmanlarını sularken üst kısımların kuru kalmasına sebep olur ve böylece dengesiz büyümeye sebep olur.
 5. Toprağın infiltrasyon kapasitesini artırmak için gerekirse sulamadan önce yüzeyin havalandırılması gerekir.
 6. Mümkünse, terleme kayıplarının en az olacağı akşam saatlerinde veya gece boyunca sulama yapılmalıdır. Otomatik sulama sisteminin mevcut olduğu yerlerde bu daha kolaydır.
 7. Özellikle, kuru veya hidrofobik özelliklere sahip topraklarda suyun toprağa nüfuz etmesine yardımcı olmak için H2Pro gibi bir yüzey ıslatıcı madde kullanılabilir.
 8. Nem seviyesini kontrol etmek için bir nem ölçer kullanılmalı ve nem seviyesinin tutarlı bir düzeyde, %25 – %35 arasında korunması hedeflenmelidir.
Çok fazla su kullanabilir miyim?

Aşırı sulama su israfına neden olur ve istenen çim türleri (bent, fescue, ryegrass vb.) yerine poa annua gibi yabani otları gelişir. Çimler aşırı sulandığında zayıf bir kök sistemi ve yüksek düzeyde organik madde geliştireceği için çim alanın kalitesini düşürür. Çimler kuraklık ve hastalıklara karşı daha savunmasız olur ve bitki besleme maddelerine tepkisi yetersizleşir.