pH Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Gübreleme ile beslenen bitkilerde, su kaynağının ve daha da önemlisi alt tabakanın/toprağın pH'ı genel başarı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

2 Dakika

pH, bir çözeltideki H+ iyonlarının konsantrasyonunu yansıtan asitlik derecesidir ve 0 – 14 arasında logaritmik bir ölçekte ifade edilir. pH 7 nötr iken, 0 gibi düşük bir pH çok asidik, 14 gibi yüksek bir pH ise çok alkalidir.

Yenilebilir bitkilerin çoğu 5 – 6,5 arasında bir pH değerinde iyi büyür.

pH Neden Önemlidir?

Toprağın pH’ı bitki tarafından besin alınımını etkiler. Örneğin, yüksek pH demir alınımını sınırlar, bu da genellikle yaprak sararmasına ve üretim kaybına yol açar.

Toprak pH’ı azot kaynağı ile değiştirilebilir.

Üre, amonyak azotu, sülfatlar ve fosfatların kullanımı daha düşük pH’a yol açar ve tersine, nitrat gübresi daha yüksek bir toprak pH’ı üretir.

Su kaynağının pH’ı, gübrelerin çözünürlüğünü doğrudan etkilediği için önemlidir. Ayrıca sistemlerde çökelmeye neden olarak damlatıcıların tıkanmasına yol açabilir ve bu da daha fazla soruna neden olur.

Bikarbonat Seviyeleri Bu Durumun Anahtarıdır

Sudaki bikarbonat miktarı, tamponlama kapasitesini yansıttığı için çok önemlidir. Suda ne kadar az bikarbonat varsa tampon kapasitesi o kadar zayıftır – ki bu tercih edilir. Yumuşak suyun (düşük seviyede bikarbonat içeren) pH’ı kolayca düşerken, sert suda (yüksek miktarda bikarbonat içeren) pH sabittir ve değiştirilmesi daha zordur.

Sulama suyunu doğru değerlendirmek için pH’ın yanı sıra bikarbonat miktarını da bilmek önemlidir. Sulama suyundaki yüksek miktardaki bikarbonat, uzun bitki döngüleri sırasında toprağın pH’ını artıracaktır.

Asitleştirici azot kaynakları seçerek pH toprak etkisini telafi edebiliriz. Bununla birlikte, başlangıç noktası olarak Nova PeKacid® gibi asitleştirici bir ürün kullanarak bikarbonatı uzaklaştırarak pH’ın yükselmesini önlemek daha iyidir.