Peyzaj Alanları İçin Tavsiye: Ara Ekim Ve Onarım

Peyzaj Alanınızda Yapılacak Ara Ekim ve Onarım İçin İpuçları

Şubat 15, 2022
5 Dakika
Bu makalede aşağıdaki sorulara yanıt bulabilirsiniz:
 • Peyzaj alanlarında onarım nasıl yapılır?
 • Başarılı bir onarım için en iyi ipuçları nelerdir?
 • Neden ara ekim yapmalıyım?
 • Başarılı bir ara ekim için en iyi ipuçları nelerdir?

Yılın bir zamanında, peyzaj alanında onarım yapmak ya da sadece güzel bir bitki kompozisyonu oluşturmak için ara ekim gerekebilir. Hangi sebeple ara ekim yapacağınıza bağlı olarak izlenecek yöntem farklılaşacaktır.

Peyzaj alanlarında onarım nasıl yapılır?

Çeşitli nedenlerle peyzaj alanlarında boş alanlar ve ince bitkiler oluşabilir. Yaya trafiği ve makinelerden kaynaklanan genel aşınma ve yıpranma, belirli alanlarda yoğunlaşırsa çim alanın daha da incelmesine neden olabilir. Ayrıca, zararlıların ve hastalıkların neden olduğu hasar ya da kuraklık stresi ve kuru yama (dry patch) gibi koşullar nedeniyle bitki cansızlaşabilir.

İnce ve boş alanlar bırakılırsa, bu alanlarda yabani otlar, yosunlar ve geniş yapraklı yabancı otlar yetişebilir. Peyzaj alanının estetik kalitesini etkilemenin yanı sıra, bu tür yabancı otların varlığı daha fazla yabancı ot yetişmesine de neden olur ve peyzaj alanının genel yıpranma dayanıklılığını azaltır. Bu tür alanların mümkün olan en kısa sürede ya da en azından çim ekimi için koşullar elverişli hale gelir gelmez onarılması en iyisidir.

Onarım için tohum kullanmak, rulo çim satın almaya kıyasla önemli oranda daha ucuz olacaktır ancak çimin oluşumunu tamamlaması daha uzun sürecektir. Bu sebeple belirli alanlar için rulo çim başarıyla uygulanabilir. Ancak rulo çim uygulamaları sıcak ve kurak koşullara karşı çok hassas olup işin zamanlamasına bağlı olarak doğru bir sulama gerekir.

Başarılı bir onarım için en iyi ipuçları nelerdir?
 1. İdeal olarak onarım, toprak sıcaklığı ve nem seviyesi, tohumun iyi çimlenmesi ve yetişmesi için yeterli olduğunda yapılmalıdır. Doğru bir sulama, bu konudaki şans yüzdesini artıracaktır.
 2. Bitki artıkları tırmık veya benzeri bir alet kullanılarak, mevcut bitkiye en az zarar vermeye dikkat ederek kaldırılmalıdır. Daha geniş alanlar için gerekirse bir kazıyıcı kullanılabilir ve bitkinin büyümesi yavaşsa uygulama nazikçe yapılmalıdır.
 3. Daha sonra tohum ekimi için uygun bir tohum yatağı oluşturmak amacıyla alan açılmalıdır. Alan sıkıştırılmışsa, toprağı gerekli derinliğe kadar açmak için bir tırmık kullanılmalı ve uçları birbirine yakın tutulmalıdır. Alternatif olarak ya da daha geniş alanlar için, alanın en üst 100 mm’sinde çalışan delme etkili bir makine kullanarak yüzey sağlam bir şekilde işlenmelidir. Daha sonra dönüşümlü tırmıklama ve düzleme ile bir eğim oluşturulabilir.
 4. Yüzeyi düzeltmek için kumlu bir üst toprak veya kumlu taban alanı oluşturulmalıdır. Üst kısmı dahil ederek alttaki toprakla “kilitlemek” için tırmıklama yapılmalıdır.
 5. Landscaper Pro New Grass (20:20:8) gibi yüksek fosfor içerikli yavaş salınımlı bir tohum yatağı gübresini önerilen uygulama oranında uygulayın ve tırmık veya benzeri bir alet kullanarak üst alan ile birleştirin.
 6. Tohumu elle veya özel bir ekim makinesi kullanarak ekin. Ekim oranı tohum seçimine bağlı olarak değişecektir. Onarım yaparken, önerilen ekim oranında ekim yapılmalı ancak ince alanlar için ekim oranı yarı yarıya düşürülmelidir. Toprağın üst kısmına doğru tırmıklama yapılmalı ve tohum yüzeyde bırakılmamalıdır. Çünkü rüzgarla uçabilir ya da yaban hayvanları yiyebilir.
 7. Fidelerin kuraklığa karşı hassasiyeti göz önüne alındığında, özellikle koşullar sıcak ve kuraksa, yeterli sulama yapıldığından emin olunmalıdır.
 8. Tohum ekilen alanlar file, çit gibi araçlarla yaban hayvanlarından ve yaya trafiğinden korunmalıdır.
 9. Eğer hava serinse, örneğin erken ilkbaharda, çimlenme oranını artırmak ve gelişimi hızlandırmak için filizlendirme örtüleri kullanılabilir.
 10. Onarım için çim kullanılacaksa, zeminin tamamen hazırlandığından ve hazırlanırken sıkılaştırıldığından emin olunmalıdır. Çimi etrafındaki zeminle aynı seviyeye getirmeyi amaçlayarak tahta plakalar kullanarak çalışılmalı ve ileride çökme olacağını düşünerek çim kabarık bırakılmamalıdır. Eğer alanda çökme olursa, yüzey seviyesi üst uygulama yapılarak düzeltilmelidir. Aksi takdirde yeni çim biçildiğinde çürüyecektir. Çimlerin birbiriyle bütünleşmesine yardımcı olmak için ve kurumasını, çökmesini önlemek için yüzey uygulaması yapılmalıdır.
Neden ara ekim yapmalıyım?

Ara ekimin temel amacı, uygun çim türlerinin hâkim olduğu yoğun bir çim alanı korumanın yanı sıra, iyi düzeyde hastalık direnci ve yıl boyunca iyi görünüm sağlamaktır.

Başarılı bir ara ekim için en iyi ipuçları nelerdir?
 1. Kullanılacak tohum karışımına bağlı olarak zamanlama önemlidir. İnce, kahverengi yumru gövdeli tohum, başarılı çimlenme ve yetiştirme için 10⁰C ve üzerindeki toprak sıcaklıklarına ihtiyaç duyar. Öte yandan birçok modern lolium perenne (perennial ryegrass) çeşidi sadece 4 derecelik topraklarda başarıyla çimlendirilebilir. Etiket tavsiyelerine uyulmalıdır.
 2. Mevcut çimi ve tabanındaki organik maddeleri temizlemek için yüzey hafifçe kazınmalı ya da tırmıklanmalıdır.
 3. Küçük alanlar için, elle tohum atmadan önce yüzey sağlam bir şekilde tırmıklanmalı ya da elle düzeltilmelidir. Daha düzgün bir dağılım için yarı oranda ekim yapılmalı ve miktarı ikiye bölünmelidir. Daha büyük alanlar için ideal olarak, tohumu profil içinde doğru derinliğe yerleştirecek özel bir ekim makinası kullanılmalıdır.
 4. Daha sonra, kapak çekmek için kum uygulaması yapılmalıdır.
 5. Landscaper Pro New Grass (20:20:8) gibi yüksek fosfat içerikli yavaş salınımlı bir gübre ekimden 5-7 gün sonra uygulanmalıdır.
 6. Başarılı çimlenme ve yetişme için alanın yeterli neme sahip olduğundan emin olunmalıdır.