CRF ile Besin Maddesi Verimliliğini En Üst Düzeye Çıkarın

ICL, kontrollü salımlı gübre (CRF) grubundaki ürünleri ile her geçen gün daha fazla üreticinin besin maddesi kullanım verimliliğini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyor.

Şubat 18, 2022
4 Dakika

Bitki besin maddelerinin verimli kullanımı, dünyanın dört bir yanındaki üreticiler için en önemli konulardan biridir. Farklı mahsullerin üreticileri, bitkilerinin büyümesi için maliyeti giderek artan girdileri en iyi şekilde kullanmak ve küresel gıda tedariğine katkıda bulunan birer üretici olarak çevresel zarar riskini de en aza indirmek istiyor.

ICL’nin kaplamalı gübreleri, çiftçilere CRF teknolojisini sunarak bir bitkinin tüm yaşam döngüsü boyunca ihtiyaç duyduğu besin maddelerini tek bir uygulama kadar kısa bir sürede sağlar.

Tarla Kaynaklı Besin Kayıpları Önlenebilir

CRF teknolojisine duyulan acil ihtiyaç – ve bunun yaygın olarak benimsenmesi – mevcut ortalama besin maddesi kullanım verimliliğine ilişkin tarlalardan elde edilen verilerde açıkça görülmektedir. Gübrelemeden sonraki ilk yıl içinde bitkiler tarafından alınan besin maddelerinin oranı hayal kırıklığı yaratmaktadır.

Örneğin, tarım araştırmacıları başlıca tahıl ürünlerine uygulanan gübreleri takip ettiklerinde, fosfor verimliliğinin sadece %15-25, potasyum verimliliğinin %30-50 ve azot verimliliğinin ise %40-65 civarında olduğunu tespit etmiştir.

Bazı tarlalarda azot kullanımının verimliliği daha da endişe vericidir. Gübre kullanımı iyi yönetilmediğinde uygulanan azotun %80’i kaybedilebilir.

Besin Alınımı Sorunlarını Anlamak

Besin maddesi kullanım verimliliğinin düşük olmasının ana nedeni açıktır. Mahsuller besin maddelerini her seferinde azar azar ve 7/24 alırlar. Ancak bunu büyüme aşamalarına göre farklı oranlarda yaparlar. Genel olarak – ve ticari ve pratik nedenlerden dolayı – üreticiler bitki besin maddelerini büyüme mevsiminde birkaç kez uygular.

Sorunun önemli ikinci nedeni ise birçok gübrenin çözünür ve uçucu olmasıdır. Bu nedenle sezon başında uygulandığında, bitkinin o aşamadaki gerçek ihtiyacını çok aşan büyük miktarlarda besin maddesi bulunur.

Düşük besin maddesi kullanım verimliliği ile ilgili çevresel sorun giderek daha da belirginleşmektedir. Su yollarına sızan besin maddeleri, su kalitesinde ve biyoçeşitlilikte bozulmaya yol açarken bitki besin maddelerinin atmosfere karışması iklim değişikliği sorununu da artırmaktadır.

Düşük besin maddesi kullanım verimliliğinin finansal sonuçlarını anlamak da kolaydır. Boşa harcanan besin maddeleri para, zaman ve emek kaybıdır.

Tüm nedenlerden dolayı, CRF teknolojisinin ortaya çıkışı ve yaygın kullanımı dünyanın dört bir yanındaki üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

Üretim koşullarına bağlı olarak CRF’ler aşağıdakileri önemli ölçüde azaltabilir:

  • Toplam Gübre Kullanımı: %20 – %50 oranında.
  • Sızıntı: %55’e varan oranlarda.
  • Denitrifikasyon: Ortalama %40’a varan oranlarda.
  • Volatilizasyon: %40’a varan oranlarda.

(Rakamlar ICL’nin CRF teknolojileri ile yapılan bağımsız araştırmalara dayanmaktadır.)

Bitkilerin İhtiyaçlarını Karşılayan CRF Teknolojisi

Bir gübrenin besin salınımını kontrol etmek basit bir kavram ve akıllı bir teknolojidir. Bu, bitkinin gerçekten ihtiyacı olana çok yakın bir oranda besin maddesini sağlamak için bilimi kullanmayı gerektirir.

Basit bir ifadeyle, CRF’de her gübre granülü, toprak nemi ile temas ettiğinde suyu emmeye başlayan özel bir kaplama ile kaplıdır. Her bir gübre granülü tarafından emilen su miktarı arttıkça ozmotik basınç da artar ve besin maddeleri kaplamadaki mikro gözeneklerden toprağa ve bitki köklerine doğru ‘kaçmaya’ başlar.

ICL tarafından geliştirilen bu çığır açıcı besin kontrol cihazı E-Max Salınım Teknolojisidir. ICL gübreleri, belirli mahsullerin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen bir dizi besin karışımı üretir.

 

CRF ile Elde Edilen Olumlu Sonuçlar

CRF kullanımından elde edilen sonuçlar, geleneksel bitki besin maddesi uygulamasından bu yeni alternatife geçmenin birçok faydasını göstermektedir.

Örneğin, 2021 yılında Eurofins tarafından yürütülen bir tohumluk patates denemesi, temel parametrelerde belirgin bir iyileşme olduğunu göstermiştir. ICL Agromaster CRF kullanımıyla, üreticinin mevcut besleme programına kıyasla verimde %10’luk bir artış olmuş ve azot kullanım verimliliğinde de %82’lik bir artış sağlanmıştır. Bu da üreticinin yatırımından pozitif bir getiri elde etmesine katkıda bulunmuştur.

 

ICL Agromaster (Controlled Release Fertilizer) produced a 10% increase in yield, and an 82% increase in nitrogen use efficiency.

ICL’nin CRF teknolojisi 3 ürün grubunda bulunmaktadır:

  • ICL Agroblen – kalibre edilmiş bir süre boyunca kontrollü salınım sağlayan %100 kaplamalı NPK granülü.
  • ICL Agromaster – N kontrolünü ve en yüksek kalitede performansı eşit şekilde sağlamak için gelişmiş CRF teknolojisine sahip özel seçilmiş geleneksel gübre granülleri.
  • ICL Agrocote – ICL kaplama teknolojilerinden birine sahip N, P veya K ürünleri, ihtiyaca göre besin maddelerini 1-6 ay arasında zaman içinde serbest bırakır.

Şimdiye kadar CRF ürünlerinin çoğunlukla tarla, kültür sebzeleri ve meyve gibi yüksek değerli ürünler yetiştiren üreticiler tarafından benimsendiğini söylemek doğru olacaktır. Ancak, besin maddelerinin artan maliyetiyle birlikte, geniş alanlara ekim yapan üreticilerin giderek artan bir kısmı da dikkatlerini gübre stratejilerinin ve üretimlerinin besin maddesi kullanım verimliliğini artıracak ICL’nin CRF ürünlerine çevirmektedir.