Polysulphate: NPK Üretimi İçin Mükemmel

Polysulphate'ın NPK karışımlarına dahil edilmesi artı değer katar; formüle değerli S ve Ca elementlerini ekler ve dolgu maddesi ihtiyacını ortadan kaldırır.

Eylül 16, 2021
2 Dakika

Her üretici iyi bir verim görmek ister. Bunu elde edip edemeyecekleri, büyük ölçüde bitki için doğru gübre programını planlayıp planlamadıklarına, tedarik edip etmediklerine ve uygulayıp uygulamadıklarına bağlı olacaktır. Polysulphate’ın granül gübreye katılması, iyi bir verimi daha mümkün kılar.

 

Gerektiğinde Kullanılabilen Besin Maddeleri

Doğru toprak ısısına, hava sıcaklığına ve mevcut ışığa yanıt veren bitkilerdeki kök ve sürgün büyümesi, mevcut besin maddelerinden faydalanır. Mevcut besin maddelerindeki herhangi bir eksiklik bitki performansına zarar verir. NPK granül gübreler genellikle bitkileri beslemek için ilk tercihtir ve Polysulphate’ın NPK karışımlarına dahil edilmesi, gerekli tüm bitki besin maddelerinin mükemmel dengesinin sağlanmasına yardımcı olur.

 

Çok Amaçlı Gübreler

Mevcut NPK gübrelerinin etkinliği, Polysulphate’ta bulunan S, K, Mg ve Ca ilavesiyle çok daha iyi hale gelir. Çok çeşitli NPK gübreleri ile uyumludur ve çeşitli bitkilerin, toprak türlerinin ve iklim koşullarının ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını sağlar.

 

Üretim ve Uygulama Verimliliği

Çok yönlülüğün yanı sıra başka avantajlar da vardır. Polysulphate bazlı NPK gübreleri, geleneksel SOP veya MOP bazlı ürünlere kıyasla daha düşük üretim maliyetlerine ve enerji gereksinimlerine sahiptir.

 

Dolgu Maddesinin Besin Maddeleri ile Değiştirilmesi

NPK gübresinin %20 kadarı, gübrenin taşınmasını, uygulanmasını veya yerleştirilmesini kolaylaştırmak için eklenen dolgu maddesidir. Bu dolgu maddesinin Polysulphate ile değiştirilmesi, değerli besin maddelerini artırarak daha iyi bir değer sağlar.

 

The benefit of additional nutrients when Polysulphate is used in NPK blends.

NPK karışımlarında Polysulphate kullanıldığında ek bitki besin maddelerinin faydası.

 

Kullanıcılar için Avantajlar

Polysulphate granülasyona yardımcı olur ve verimi artırır. Kullanıcılar için de avantajları vardır: Polysulphate’ın yüksek kristal mukavemeti sayesinde üretim ve taşıma sırasında toz oluşma olasılığı azalır.

 

Daha Düşük Karbon Ayak İzi

NPK karışımları için Polysulphate’ın seçilmesi karbon ayak izi açısından da iyidir. Polysulphate, basitçe çıkarılan, ezilen ve kullanıma hazır hale getirilen doğal bir mineral gübredir. Karbon ayak izi hesaplamaları, Polysulphate’ın kilogram başına eşdeğer olmak üzere sadece 0,029 kg CO2 ürettiğini göstermektedir ki bu da benzer gübrelerle karşılaştırıldığında çok az bir orandır. Bu nedenle, NPK karışımlarında Polysulphate kullanmak, genel ürün karbon ayak izine anlamlı katkısı olmayan bir ürüne kıyasla ek besin maddelerini de sağlar

 

Verim Artışlarına Katkıda Bulunmak

Bitkinin verim potansiyelini korumak kilit öneme sahiptir. Birçok üretici için ana gübre hammaddeleri amonyum nitrat, üre, süperfosfatlar, MOP ve SOP olmaya devam edecektir. Tüm bunlarla uyumlu olan Polysulphate, NPK gübrelerinde kullanım için yeni bir alternatiftir. Temel S, K, Mg ve Ca elementlerini zamanında ve kullanılabilir şekilde sağlar. Üreticiler uygun maliyetli ve verimli bir bitki besin maddesi desteğine erişir. Bitkiler de olumlu etkilenir.