Kontrollü Salınımlı Gübreler – sürdürülebilir bir gelecek için üstün kanıtlanmış performans

Şubat 28, 2024
3 Dakika
Ronald Clemens
CRF Pazarlama ve Portföy Yöneticisi

Gübreler, modern tarımda hayati bir öneme sahiptir. Büyümek için besinlere ihtiyacımız olduğu gibi, bitkilerin de sağlıklı bir şekilde yetişmesi için genellikle 14’ten fazla temel besine ihtiyacı vardır. Ancak sadece doğru besin kombinasyonunu seçmek değil, aynı zamanda gübrenin türünü de düşünmek önemlidir. Kontrollü salım gübreleri, bitkilerin yeterli besin miktarına ve zamanında erişimi sağlamak için ideal olan birçok fayda sağlar. Böylece hepimizin güvendiği miktarda ve kalitede verim elde etmek mümkün olur.

Gübre Türlerini Karşılaştırırken

Geleneksel gübreler, bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayabilirken, genellikle bu besinlerin nitrifikasyon, denitrifikasyon, yıkanma ve toprakta bağlanma yoluyla çevreye kaybedilmesine neden olurlar. Bu durum, gübre uygulamasının verimliliğini azaltır.

Geliştirilmiş verimlilikte gübreler, besin kaybı sorununu özellikle ele almak üzere tasarlanmıştır.

Bugünün şartlarında verimliliği maksimum düzeyde tutmak için üç çeşit gübre bulunmaktadır: yavaş salınımlı gübreler, stabilize azot gübreleri ve kontrollü salınımlı gübreler.

Yavaş Salınımlı Gübreler

Yavaş salınımlı gübreler, genellikle 6 haftaya kadar uzun süreli ve kaybolmadan bir besleme sağlamaktadır. Bu kullanılabilirlik, toprak sıcaklığı, nem, toprak pH’sı ve topraktaki mikrobiyal aktivite gibi birçok faktöre bağlıdır.

Yavaş salınımlı teknoloji, besin kayıplarını önleyebilir ve profesyonel çim, bahçeler, tarla bitkileri ve peyzaj için başarıyla kullanılır. Ancak, daha uzun büyüme döngülerine veya belirli besin gereksinimlerine sahip bitkilerde, besin salınımını etkileyen faktörlerin ve kullanılabilirlik süresinin sayısı, yavaş salınımlı gübrelerin özelliğine göre değişir.

Stabilize Edilmiş Azot Gübreleri

Stabilize edilmiş azot gübreleri, uçuculuk ve yıkanma gibi azot kayıplarını önleme amacıyla tasarlanmıştır. Adından da anlaşılacağı gibi, bu stabilize edilmiş azotlu gübreler azotun orijinal kimyasal formunda daha uzun süre kalmasını sağlar.

Bu teknoloji, N kayıplarını azaltabilir, fakat stabilize edilmiş azot gübrelerinin etkin bir şekilde çalışması toprak tipi, pH ve sıcaklık ile doğrudan etkilidir. Bu da demek oluyor ki, yüksek sıcaklık ve yüksek veya düşük pH’lı topraklar bu gübrelerin etkinliğini azaltabileceği anlamına gelir. Kil parçacıklarına ve organik maddeye emilme veya hedeflenmeyen mikroorganizmalar tarafından hareketsiz hale getirilme de bunların verimliliğini azaltabilir. Ayrıca, stabilize edilmiş azotu fosforlu gübrelerle karıştırmak, bu azotlu gübrelerinin stabilitesini azaltan kimyasal etkileşimlere neden olabilir.

Kontrollü Salınımlı Gübreler

Kontrollü salınımlı gübreler daha esnek ve daha dayanıklı aralığa sahip olup, bitkilerin tüm büyüme döngüsü boyunca optimum besin seviyelerine ulaşmasını sağlar, bu aralık 1 aydan 1.5 yıla kadar uzanabilir. Bu ürünler tüm bitkileri beslemek için, en uzun süre çalışan gübrelerdir.

ICL’nin kaplamalı CRF’leri, tamamen biyobozunur iki katmanlı kaplamayla korunan bir besin çekirdeğinden oluşur. İçerideki besinler, toprak nemi tarafından çözülür ve kök bölgesine salınır.

CRF’leri diğer geliştirilmiş gübre türlerinden ayıran şey, salım sürecinin sadece toprak sıcaklığı tarafından yönlendirilmesi ve toprağın türü, pH veya diğer faktörlerden tamamen bağımsız olmasıdır. Bu, salım hızının daha öngörülebilir olduğu ve bitkinin ihtiyacına göre besin sağladığı anlamına gelmektedir.

Geleneksel üre ile karşılaştırıldığında, kontrollü salınımlı gübreleri tüm azot kayıplarını azaltır ve bitkinin besin kullanım verimliliğini artırır. CRF’ler, yıkanma ve uçma kayıplarını %60’a kadar azaltırken, denitrifikasyon kayıplarını %10’un üzerinde azaltır.

Besin Kullanım Verimliliğindeki %80’lik artış, uygulama oranlarının %30’a kadar azaltılmasını sağlar ve çiftçilerin uygulama sayısını azaltarak işgücü ve kaynaklardan tasarruf etmelerini sağlar.

Bu faydalar, bağımsız araştırmalar tarafından gösterildiği gibi, kontrollü salınımlı gübrelerinin diğer gübrelerle arasında standartları belirlediğini açıkça göstermektedir; modern tarım için üstün ve esas bir araç olarak hizmet verir.