Uzgoj krumpira
savjet prehrani usjeva

Sve što trebate znati o gnojidbi krumpira, najboljoj praksi, prikladnim proizvodima, pokusima na terenu i više.

Savjeti za prehranu usjeva za uzgoj krumpira (Solanum tuberosum)

 • Krumpir najbolje uspijeva u tlu s pH između 5,5 i 6,7.

 • Krumpir dobro uspijeva i daje najbolje prinose u organski bogatom i dobro dreniranom tlu od pjeskovite ilovače.

 • U tlima s visokim pH (iznad 7,5) mogu se pojaviti nedostaci uglavnom fosfora, ali i drugih mikronutrijenata.

 • U uvjetima visokog pH krumpir je osjetljiv na bakterijsku infekciju krastavošću koju uzrokuje Streptomyces scabies.

 • Optimalni uvjeti za razvoj korijena i nicanje gomolja dobro su drenirana, prozračna tla, s temperaturama između 15 i 20 °C.

 • Kraći dani pomoći će pokretanju gomolja, dok će ga duži dani odgoditi.

Biljke krumpira sa zdravim listovima
Krumpir ubran u optimalnom stanju

Potrebe za hranjivim tvarima

Procijenjeni unos hranjivih tvari (kg/t) prema:  

NP2O5K2OMgOSO3CaO
Kg/haKg/haKg/haKg/haKg/haKg/ha
Gomolji
31.56.50.40.70.5
Nadzemna biomasa
1.90.65.30.20.40.25

Izvor: IPNI

Uloga hranjivih tvari

Ključni parametar
NP2O5K2OMgOCaOSO3
Prinos
+++++++/-+/-
Veličina gomolja
+++++
Težina gomolja
+++++
Set kore
-++
Modrice i rukovanje
-+++++
Boja gomolja (unutarnje crnjenje)
+/-+
Sadržaj suhe tvari
-+/--+/-
Sadržaj škroba
-++/-

+ = poboljšanje

– = smanjenje

+/- = različiti rezultati, ovisno o količini primijenjenih hranjivih tvari  

Izvor: Bilten IPI-ja – Gnojidba za visoke prinose | KRUMPIR  

Nedostaci hranjivih tvari

Hranjiva tvar
Opis
Dušik
Lišće je bljedozeleno (opća kloroza) Staro lišće ostaje žuto, dok mlađe lišće postaje tamnije Biljke će proizvoditi manje stabljika i gomolja
Fosfor
Rast biljke je zaustavljen. Boja je tamnija od normalne. Donja je površina lista sivo-zelena. Listići se rolaju prema gore ako je nedostatak ozbiljan. Javlja se na vapnenastim i teškim tlima, gdje se P može fiksirati.
Kalij
Simptomi nedostatka kalija obično Opečen izgled s crnom pigmentacijom i nekrotičnim rubovima (mrtva tkiva) Simptomi se pojavljuju na mladim listovima pune veličine Uobičajeno na lakim tlima zbog lakšeg ispiranja.
Kalcij
Umjereni nedostatak kalcija možda se neće pojaviti, ali u teškim situacijama rub lista može biti zahvaćen Smeđe mrlje mogu se pojaviti oko vrha gomolja. Gomolji mogu pokazivati ozbiljno pucanje kore Nedostaci su ozbiljni u tlima s pH ispod 5
Magnezij
Kloroza lisnih rubova starijeg lišća. Žućenje Simptomi se prvo pojavljuju na starijem lišću, zbog njegove pokretljivosti Opća kloroza sa žilama koje ostaju zelene Opečen izgled uzrokovan međužilnom nekrozom Može se pojaviti na pjeskovitim tlima i pri primjeni visoke razine K
Sumpor
Simptomi su slični nedostatku dušika, ali se simptomi nedostatka javljaju prvo kod mlađeg lišća (kao žutilo slično nedostatku N) Opća kloroza Žutilo je jednolično i opće Može se pojaviti na ilovastim pjeskovitim tlima

Ispitivanja krumpira

Krumpir s Agrocote Maxom
Pokusna stanica za preciznu poljoprivredu Van Den Borne Potatoes, Nizozemska

15

Povećanje prinosa
Ispitivanje održivog krumpira
Interra Farm Ittre, Belgija, 2015

26

Povećanje prinosa

Pitanja i odgovori

Evo nekoliko često postavljanih pitanja koja smo dobili od poljoprivrednika u vezi s uzgojem krumpira.

 • Morat ćete primijeniti 300 kg/ha kalija po ha kako biste ispunili svoje ciljeve prinosa

 • Sumpor je neophodan za sve usjeve. U krumpiru može smanjiti skladištene šećere i pomoći kod problema s proizvodnjom.

 • Kalcij je važan u razvoju korijena i izdanaka, a također će pomoći u smanjenju gubitaka pri skladištenju.

 • Da, poboljšanjem zdravlja tla poboljšat će se upravljanje vodom i dostupnost hranjivih tvari.

 • Kad su maksimalne i minimalne temperature otprilike 30 – 32 °C odnosno 18 – 20 °C.