Agroleaf Power povećava prinos hmelja

10

Povećanje prinosa
Agroleaf Power povećao je prinos hmelja u prosjeku za 10 %.

Hop Research Institute Co., Ltd., Žatec, Republika Češka

Trail

10

Povećanje prinosa

Ključni zaključci

Agroleaf Power povećao je prinos hmelja za 10 % uz zadržavanje ili poboljšanje parametara kvalitete hmelja. To je generiralo dodatnih 1.137 €/ha prihoda, u usporedbi s praksom uzgajivača.

Cilj

Ispitati učinak folijarnih gnojiva na prinos hmelja i sadržaj alfa-gorke kiseline polurane sorte hmelja red-bine (Saaz).

Detalji ispitivanja

Stanica za ispitivanje

Hop Research Institute Co., Ltd., Žatec, Republika Češka

Proizvod

Agroleaf Power

Procjene

Prinos i kvaliteta hmelja

Tretmani

VrijemeAgroleaf PowerPraksa uzgajivača
Proizvodstopa
kg/ha
Početak svibnjaHigh N5Sličan omjer i doze NPK kao kod uobičajenih folijarnih gnojiva
Special Zn0.5
Sredina lipnjaHigh P5
Početak srpnjaMagnesium5
Special Zn0.5
Kraj srpnjaHigh K5

Svake godine granulirana gnojiva ravnomjerno se primjenjuju u obje zone tretiranja: Jedinice, kg/ha: N – 188 | P2O5 – 145 | K2O – 181.

Tretmani

VrijemeAgroleaf PowerPraksa uzgajivača
Proizvodstopa
kg/ha
Početak svibnjaHigh N5Sličan omjer i doze NPK kao kod uobičajenih folijarnih gnojiva
Special Zn0.5
Sredina lipnjaHigh P5
Početak srpnjaMagnesium5
Special Zn0.5
Kraj srpnjaHigh K5

Svake godine granulirana gnojiva ravnomjerno se primjenjuju u obje zone tretiranja: Jedinice, kg/ha: N – 188 | P2O5 – 145 | K2O – 181.

Rezultati

  • Tretman Agroleaf Power povećao je prinos hmelja u prosjeku za 10 %.
  • Ostali parametri kvalitete bili su jednaki ili malo bolji od prakse uzgajivača.
  • Agroleaf Power generirao je 1.137 €/ha dodatnog prihoda u usporedbi s praksom uzgajivača.

 

Agroleaf Power povećava prinos hmelja do 10 %

Agroleaf Power povećava prinos hmelja do 10 %

 

 

Agroleaf Power povećava sadržaj α-gorke kiseline u hmelju

Agroleaf Power povećava sadržaj α-gorke kiseline u hmelju

 

Druga zanimljiva ispitivanja

Krumpir i Agroleaf Liquid
UK
Trail

5.5

Veliki prinos krumpira
Krumpir i Agrocote Max
Nizozemska
Trail

9

Povećanje prinosa