Poboljšanje prinosa krumpira i škroba

13

Tržišni prinos
Kombinacija Vitalnove® Rise P i Agromastera® povećala je značajan prinos krumpira za preradu čipsa do 13 %.

Poljoprivredno eksperimentalno postrojenje SGGW u Żelazni, Poljska
2016

Trail

13

Tržišni prinos

Ključni zaključci

U usporedbi s tradicionalnim gnojivima, Vitalnova® Rise P s Agromasterom® povećala je prinos (do 13 %) i prihod za 357,8 €/ha.

Cilj

Ocijeniti prednosti Agromastera i Vitalnove Rise P u usporedbi sa standardnim gnojivima u obradi usjeva krumpira namijenjenih proizvodnji čipsa.

Detalji ispitivanja

Stanica za ispitivanje

Poljoprivredno eksperimentalno postrojenje SGGW u Żelazni, Poljska

Usjev

Krumpir

Proizvod

Agromaster

Procjene

Tržišni prinos i razina škroba

Tretmani

TretmanProizvodDozaJedinice gnojivaVrijeme
NP2O5K2O
kg/hakg/hakg/hakg/ha
AgromasterCaCO3 (0-0-0+36CaO)
DAP (18-46-0)
Urea (46-0-0)
KCl (0-0-60
400
100
150
200
8746120Prije sadnje
Agromaster 19-5-20+4MgO
2-3M longevity, 34% coated N
420802184Prije nasipanja
Ukupne jedinice gnojiva16767204
Agromaster + Vitalnova rise PVitalnova rise P1Prije nasipanja
Praksa uzgajivačaCaCO3 (0-0-0+36CaO)
DAP (18-46-0)
Urea (46-0-0)
KCl (0-0-60)
400
100
150
200
8746120Prije sadnje
Potassium Sulphate 0-0-5016080Prije nasipanja
CAN 27-0-0+6CaO+4MgO30081
Ukupne jedinice gnojiva16846200

Vitalnova Rise P primijenjena je folijarnom prskalicom s 300 L/ha vode.

Tretmani

TretmanProizvodDozaJedinice gnojivaVrijeme
NP2O5K2O
kg/hakg/hakg/hakg/ha
AgromasterCaCO3 (0-0-0+36CaO)
DAP (18-46-0)
Urea (46-0-0)
KCl (0-0-60
400
100
150
200
8746120Prije sadnje
Agromaster 19-5-20+4MgO
2-3M longevity, 34% coated N
420802184Prije nasipanja
Ukupne jedinice gnojiva16767204
Agromaster + Vitalnova rise PVitalnova rise P1Prije nasipanja
Praksa uzgajivačaCaCO3 (0-0-0+36CaO)
DAP (18-46-0)
Urea (46-0-0)
KCl (0-0-60)
400
100
150
200
8746120Prije sadnje
Potassium Sulphate 0-0-5016080Prije nasipanja
CAN 27-0-0+6CaO+4MgO30081
Ukupne jedinice gnojiva16846200

Vitalnova Rise P primijenjena je folijarnom prskalicom s 300 L/ha vode.

Rezultati

  • Primjenom Vitalnove® Rise P u kombinaciji s Agromasterom®, broj gomolja i tržišni prinos povećani su do 13 % u odnosu na praksu uzgajivača.
  • Jedna primjena Agromastera daje bolji učinak od 2 primjene tradicionalnih gnojiva.
  • Primjenom Agromastera s Vitalnovom Rise P prihod se povećao za 357,8 €/ha u usporedbi s praksom uzgajivača.

 

Ekonomska procjenaAgromaster + Vitalnova rise PAgromasterPraksa uzgajivača
Tržišni prinos (> 40 mm), MT/ha33 30.529.3
Bruto prihod, €/ha4,1253,812.53,662.5
Dodatni trošak tretmana ICL (u odnosu na praksu uzgajivača), €/ha10560
Dodatni prihod/ha (u odnosu na praksu uzgajivača), €/ha357.890.3

 

Druga zanimljiva ispitivanja

Agromaster i krumpir
Proefcentrum Zwaagdijk, Nizozemska, 2015
Trail

12.3

Povećanje prinosa
Ispitivanje održivog krumpira
Interra Farm Ittre, Belgija, 2015
Trail

26

Povećanje prinosa
Krumpir s polisulfatom
Lelystad, Nizozemska, 2016
Trail

5

Povećanje prinosa