Istraživanje luka s polisulfatom u Turskoj

51

Povećanje prinosa
Ispitivanje pokazuje kako je primjena polisulfata vrlo isplativa i povećava prinos lukovica luka za 51 %, a sadržaj vitamina C za 23 %.

Antalija, Turska
2016

Trail

51

Povećanje prinosa

Ključni zaključci

Ovo ispitivanje pokazuje koliko je polisulfatno gnojivo isplativo za luk. Primjenom polisulfata povećava se prinos lukovica luka za 51 %, a sadržaj vitamina C za 23 %.

Cilj

Istražiti učinak polisulfata, kalijevog sulfata (SOP) i kalijevog klorida (MOP, KCl) na prinos, parametre kvalitete i unos hranjivih tvari luka (Allium cepa).

Detalji ispitivanja

Stanica za ispitivanje

Antalija, Turska

Proizvod

Granular Polysulphate

Procjene

Prinos lukovica, parametri kvalitete i unos hranjivih tvari

Tretmani

Ovo nasumično ispitivanje sastojalo se od 4 ponavljanja s 5 tretmana. Dušik, fosfor i kalij primijenjeni su, prema ciljanom prinosu i ispitivanjima tla, u količini od 200 kg N/ha (kao urea i diamonijev fosfat, DAP), 170 kg P2O5/ha (kao diamonijev fosfat, DAP) i 270 kg K2O/ha (kao polisulfat, SOP ili MOP). Dodatni tretman sastojao se od K koji se dao kao 50 % iz SOP-a i 50 % iz polisulfata. Kontrolni tretman primio je iste doze N i P, ali nije primijenjen K.

 

TretmanNP2O5K2OSMOPSOPPolysulphate
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
Kontrola20017000---
MOP2001702700443--
SOP20017027097-540-
Polysulphate200170270370--1,928
SOP + Polysulphate200170270234-270964

Tretmani

Ovo nasumično ispitivanje sastojalo se od 4 ponavljanja s 5 tretmana. Dušik, fosfor i kalij primijenjeni su, prema ciljanom prinosu i ispitivanjima tla, u količini od 200 kg N/ha (kao urea i diamonijev fosfat, DAP), 170 kg P2O5/ha (kao diamonijev fosfat, DAP) i 270 kg K2O/ha (kao polisulfat, SOP ili MOP). Dodatni tretman sastojao se od K koji se dao kao 50 % iz SOP-a i 50 % iz polisulfata. Kontrolni tretman primio je iste doze N i P, ali nije primijenjen K.

 

TretmanNP2O5K2OSMOPSOPPolysulphate
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
Kontrola20017000---
MOP2001702700443--
SOP20017027097-540-
Polysulphate200170270370--1,928
SOP + Polysulphate200170270234-270964

Rezultati

  • Ukupni unos N, P, K, Ca, Mg i S u biljci bio je najveći u tretmanu polisulfatom. Također, unos mikronutrijenata (Fe, Zn, Mn i Cu) značajno je povećan primjenom polisulfata.
  • Koncentracija hranjivih tvari u lukovici (P, K, Ca, Mg, S i Fe) bila je najveća kod tretmana polisulfatom.
  • Tretman polisulfatom rezultirao je najvećim prinosom lukovica koji se značajno razlikuje od ostalih tretmana. Također, težina lukovice, visina lukovice i promjer lukovice bili su najveći s tretmanom polisulfatom.
  • Primjena polisulfata povećala je neto povrat i bila je vrlo isplativa, s B : C (omjerom koristi i troškova) od 21,2.
  • Najveća koncentracija vitamina C pronađena je u tretmanu polisulfatom. Polisulfat je također povećao antioksidacijsku aktivnost, koncentraciju fenola i ukupne topljive krutine (TSS), što su vrlo važni parametri kvalitete za luk.

 

Polisulfat je značajno povećao prinos lukovica luka za 51 %.

Polisulfat je značajno povećao prinos lukovica luka za 51 %.

 

Polisulfat je značajno povećao sadržaj vitamina C u luku za 23 %.

Polisulfat je značajno povećao sadržaj vitamina C u luku za 23 %.

 

Različita slova iznad stupaca označavaju značajne razlike među tretmanima (p < 0,001).

Iz istraživanja koje je financirao Međunarodni institut za kalij www.ipipotash.org

Druga zanimljiva ispitivanja

Luk s Agromasterom
Nizozemska
Trail

6

Povećanje prinosa
Kupus i polisulfat
Antalija, Turska, 2017
Trail

45

Povećanje prinosa
Ispitivanje s rukolom u Italiji
Kampanija, Italija, 2017
Trail

8.2

Povećanje prinosa