Ispitivanje rukole s polisulfatom i Agromasterom

8.2

Povećanje prinosa
Rok trajanja, prinos i povrat ulaganja (ROI) poboljšavaju se kad se rukola uzgojena u staklenicima gnoji polisulfatom i Agromasterom.

Kampanija, Italija
2017

Trail

8.2

Povećanje prinosa

Ključni zaključci

Prinos rukole bio je značajno veći već od prvog uroda na parcelama gdje su upotrijebljeni polisulfat i Agromaster u odnosu na praksu farmera.

Cilj

Istražiti učinak polisulfata i Agromastera na prinos salate rukole (Eruca sativa) uzgojene u stakleniku.

Detalji ispitivanja

Stanica za ispitivanje

Kampanija, Italija

Proizvod

Granular Polysulphate

Procjene

Svježi prinos i prinos suhe tvari

Tretmani

Ovo ispitivanje sastojalo se od 3 tretmana s 4 ponavljanja u nasumičnom potpunom blok dizajnu. Tretmani su bili:

  1. Praksa farmera: 1500 kg/ha organskog gnojiva + 350 kg/ha 14-7-17 gnojiva NPK.
  2. 1500 kg/ha organskog gnojiva + 300 kg/ha Agromastera 11-48 + 600 kg/ha polisulfata.
  3. 1500 kg/ha organskog gnojiva + 400 kg/ha Agromastera 15-24-10 + 600 kg/ha polisulfata

Sva gnojiva primijenjena su prije sjetve. Urod je požnjeven na 8 uzastopnih datuma.

Tretmani

Ovo ispitivanje sastojalo se od 3 tretmana s 4 ponavljanja u nasumičnom potpunom blok dizajnu. Tretmani su bili:

  1. Praksa farmera: 1500 kg/ha organskog gnojiva + 350 kg/ha 14-7-17 gnojiva NPK.
  2. 1500 kg/ha organskog gnojiva + 300 kg/ha Agromastera 11-48 + 600 kg/ha polisulfata.
  3. 1500 kg/ha organskog gnojiva + 400 kg/ha Agromastera 15-24-10 + 600 kg/ha polisulfata

Sva gnojiva primijenjena su prije sjetve. Urod je požnjeven na 8 uzastopnih datuma.

Rezultati

  • Kumulativni prinosi u tretmanima polisulfatom i Agromasterom bili su značajno viši od prakse farmera (+1,58 odnosno +2,85 t/ha). Razlike su bile vidljive već od 1. berbe.
  • Od 3. berbe pa nadalje rukola gnojena polisulfatom i Agromasterom dala je veći prinos suhe tvari po hektaru. Taj je parametar neophodan za povećanje trajnosti rukole nakon berbe.
  • Povrat ulaganja (ROI) bio je veći u oba tretmana polisulfatom u usporedbi s praksom poljoprivrednika: 1630 €/ha za tretiranje polisulfatom (1) i 3390 €/ha za tretiranje polisulfatom (2).

 

Kombinacija polisulfata i Agromastera povećava kumulativni prinos rukole za 8,2 %.

Kombinacija polisulfata i Agromastera povećava kumulativni prinos rukole za 8,2 %.

 

Druga zanimljiva ispitivanja

Lucerna s polisulfatom
Ravenna, Italija, 2020
Trail

9.1

Sadržaj proteina