Učinkovitost upotrebe hranjivih tvari kod krumpira

12.3

Povećanje prinosa
Ispitivanje pokazuje prednosti upotrebe gnojiva s kontroliranim otpuštanjem Agromaster na usjevima krumpira.

Proefcentrum Zwaagdijk, Nizozemska
2015

Trail

12.3

Povećanje prinosa

Ključni zaključci

Tretman obložen N (Agromaster) proizveo je 9,8 % više gomolja krumpira, dojmljivih 12,3 % više prinosa po kg primijenjenog hranjiva u usporedbi s CAN-om. To je jednako povratu ulaganja od 14 % kad se upotrebljava Agromaster umjesto kontrolnog (CAN) tretmana.

 

Cilj

Gnojiva s kontroliranim otpuštanjem u sjemenskom krumpiru

Optimalna učinkovitost mineralnih gnojiva ključna je za održivu poljoprivrednu proizvodnju. Uz sve veću svjetsku potražnju za hranom i energijom, to će postati sve veći prioritet. Postoji apsolutni zahtjev da se poveća učinkovitost, upotrebljavajući i agronomski pristup i pristup uzgoju biljaka.

Učinkovitost upotrebe hranjivih tvari može se definirati kao prinos po jedinici unesenog gnojiva ili u smislu povrata primijenjenog gnojiva.

Dušik je hranjiva tvar koja se najviše upotrebljava u poljoprivredi. Prema bazi podataka FAO, ukupna potrošnja dušika iznosila je 99,6 milijuna MT u 2013. Globalno, učinkovitost upotrebe dušika (NUE) za proizvodnju žitarica procjenjuje se na samo 33 – 40 %. Preostalih 60 – 67 % predstavlja ~ 20 milijardi USD godišnjeg gubitka gnojiva N, denitrifikacijom tla, isparavanjem, površinskim otjecanjem i ispiranjem (William & Johnson, 1999.). Ti su ga razlozi učinili hranjivom tvari koja se najviše gubi u poljoprivredi. Dio koji se gubi iz sustava uzgoja izvor je velikog dijela onečišćenja okoliša povezanog s gnojidbom.

Brojna istraživanja pokazuju da gnojiva s kontroliranim otpuštanjem (CRF) značajno smanjuju gubitke dušika i značajno povećanu učinkovitost upotrebe hranjivih tvari, a time i povećane prinose i kvalitetu.

Detalji ispitivanja

Stanica za ispitivanje

Proefcentrum Zwaagdijk, Nizozemska

Usjev

Krumpir

Proizvod

Agromaster

Procjene

Učinkovitost upotrebe hranjivih tvari (NUE)

Tretmani

Ovo ispitivanje procijenilo je 2 tretmana gnojivima. Kontrola je primila 127 kg/ha N iz gnojiva CAN. Tretman Agromasterom dobio je 127 kg/ha N od Agromastera. Tretmani Control i Agromaster dobili su identične primjene P i K.

 

TretmanVrsta gnojivaPrimjena N
KontrolaCAN 27%N127 kg/ha
AgromasterAgromaster (obložen N)127 kg/ha
Primjene P i K bile su identične za oba tretmana

 

Tretmani

Ovo ispitivanje procijenilo je 2 tretmana gnojivima. Kontrola je primila 127 kg/ha N iz gnojiva CAN. Tretman Agromasterom dobio je 127 kg/ha N od Agromastera. Tretmani Control i Agromaster dobili su identične primjene P i K.

 

TretmanVrsta gnojivaPrimjena N
KontrolaCAN 27%N127 kg/ha
AgromasterAgromaster (obložen N)127 kg/ha
Primjene P i K bile su identične za oba tretmana

 

Rezultati

Analiza rezultata pokazuje da:

  • Tretman obloženi N (Agromaster) dao je 9,8 % više gomolja krumpira
  • Došlo je do povećanja prinosa po primijenjenoj hranjivoj tvari od 12,3 % s tretiranjem Agromasterom u usporedbi s CAN-om
  • Tretman Agromasterom ostvario je 14 % povrata ulaganja u usporedbi s tretmanom CAN

 

 

Vrsta gnojivaTretman NBroj gomoljaPFP broj gomoljaPrinos gomoljaPFP prinos gomolja
kg/hagomolj/hagomolji/kg NMT/hakg gomolja/kg N
CAN 27%N127461,2003,631.552.8416
Agromaster (obložen N)127506,5003,988.259.3467
Omjer Agromastera i CAN-a+ 9.8%+ 12.3%

 

Utjecaj tretmana N na prinos i broj sjemenki krumpira

Utjecaj tretmana N na prinos i broj sjemenki krumpira

 

Druga zanimljiva ispitivanja

Ispitivanje održivog krumpira
Interra Farm Ittre, Belgija, 2015
Trail

26

Povećanje prinosa
Luk s Agromasterom
Nizozemska
Trail

6

Povećanje prinosa
Krumpir i Agroleaf Liquid
UK
Trail

5.5

Veliki prinos krumpira