Što trebate znati o pH

U usjevima hranjenim fertirigacijom, pH opskrbe vodom i, još važnije, supstrata/tla ima veliki utjecaj na ukupni uspjeh.

2

pH je stupanj kiselosti, koji odražava koncentraciju iona H+ u otopini, a izražava se na logaritamskoj ljestvici od 0 do 14. Dok je pH od 7 neutralan, nizak pH od 0 vrlo je kiseo, dok je visok pH od 14 vrlo alkalan.

Većina jestivih usjeva dobro raste na pH između 5 i 6,5.

 

Zašto je pH važan?

pH supstrata utječe na apsorpciju hranjivih tvari od strane biljke. Na primjer, visok pH ograničava unos željeza, što općenito dovodi do žućenja lišća i gubitka proizvodnje.

pH supstrata može se manipulirati pomoću izvora dušika.

Upotreba uree, amonijačnog dušika, sulfata i fosfata dovodi do nižeg pH i obrnuto, nitratno gnojivo proizvodi viši pH supstrata.

pH vrijednost vode važna je jer izravno utječe na topljivost gnojiva. Također može uzrokovati talog u sustavima, što dovodi do začepljenja kapaljki i uzrokuje više problema.

 

Razine bikarbonata su ključne

Količina bikarbonata u vodi ključna je jer odražava kapacitet puferiranja. Što je manje bikarbonata u vodi, slabiji je kapacitet pufera – što je poželjno. pH meke vode (koja sadrži niske razine bikarbonata) lako varira, dok je za tvrdu vodu (koja sadrži veliku količinu bikarbonata) pH vrijednost stabilna i teže je njome manipulirati.

Za pravilnu procjenu vode za navodnjavanje važno je znati pH vrijednost, kao i količinu bikarbonata. Visoke količine bikarbonata u vodi za navodnjavanje povećat će pH supstrata tijekom dugih ciklusa usjeva.

Odabirom zakiseljavajućih izvora dušika, možemo kompenzirati učinak pH supstrata. Međutim, bolje je spriječiti porast pH izbacivanjem bikarbonata uz upotrebu proizvoda za zakiseljavanje kao što je Nova PeKacid® kao početne točke.