Manganese

Sočan tekući mangan za fotosintezu pune snage

0

N

0

P2O5

0

K2O

Ako vaši usjevi trebaju mangan, Agroleaf® Liquid Manganese će im ga donijeti. Ovo vrhunsko tekuće folijarno gnojivo formulirano je za upotrebu u svim vrstama usjeva. Osim toga, ne sadrži natrij. Nedostatak mangana najčešće se javlja u tlima koja su pjeskovita, organska s pH iznad 6, te su jako trošna i tropska. Obično se pogoršava hladnim i vlažnim uvjetima. Tekući mangan dostavlja hranjive tvari vašim biljkama, što je ključno za fotosintezu. Agroleaf® Liquid Manganese pokreće ICL-ova F3 SurfActive tehnologija, osiguravajući bolje rasprostranjenost, prionjivost i zadržavanje. F3 tehnologija smanjuje površinsku napetost kapljica, za bolje širenje po lišću, veću pokrivenost i povećanu apsorpciju hranjivih tvari.

  • Savršeno za prevenciju i korekciju nedostatka mangana

  • Prikladno za širok raspon usjeva

  • Bolja rasprostranjenost, prionjivost i zadržavanje

Preporuka za usjeve Doziranje litra/ha Volumen vode litra/ha Konc (%) Vrijeme
Plodovito povrće 1-2300-6001Tijekom cijelog ciklusa usjeva, 3-4 puta
Šećerna repa 1-2250-4000.4-0.5Na 6-8 listova
Mekano voće, voćnjaci, vinogradi 2-3600-10000.3Od zametanja plodova do berbe, 3-4 puta
Krumpir 1-2250-3000.4-0.7Početak zatvaranja reda, 2-3 puta
Kukuruz 1-2200-3000.5-0.7Na 4-6 listova
Uljana repica 1-2200-3000.5-0.7od proljeća do cvatnje
Žitarice 1-2200-3000.5-0.7Rano u proljeće
Preporuka za usjeve
Doziranje litra/ha
Volumen vode litra/ha
Konc (%)
Vrijeme

Koristite manje doze u manjim količinama vode/ha i veće doze kada se povećava količina vode. Pratite prvo u maloj mjeri prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

1
Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

Detalji proizvoda

Ovaj je proizvod dio:

Saznajte više o Agroleaf Liquid

Saznaj više