Ispitivanje lucerne s polisulfatom u Italiji

9.1

Sadržaj proteina
Primjena polisulfata poboljšala je kvalitetu lucerne, povećavši sadržaj proteina za 9,1 % i relativnu krmnu vrijednost (RFV) za 9,6 %.

Ravenna, Italija
2020

Trail

9.1

Sadržaj proteina

Ključni zaključci

Postotak proteina povećan je za 9,1 %, a RFV za 9,6 % u usporedbi s kontrolom.

Cilj

Procijeniti učinak polisulfata na kvalitetu i prinos lucerne (Medicago sativa) u sjevernoj Italiji.

Detalji ispitivanja

Stanica za ispitivanje

Ravenna, Italija

Proizvod

Granular Polysulphate

Procjene

Prinos, suha tvar (%), proteini i RFV (relativna krmna vrijednost)

Tretmani

Ispitivanje se sastojalo od parcela u redovima s 4 ponavljanja. 3 su tretmana bila:

  • kontrola bez polisulfata,
  • polisulfat primijenjen 27. prosinca 2019. u količini od 150 kg/ha i
  • polisulfat primijenjen 27. prosinca 2019. u količini od 300 kg/ha.

4 otkosa lucerne održana su: 4. svibnja, 12. lipnja, 16. srpnja i 26. kolovoza 2020.

Prema uobičajenoj praksi farmera, lucerna se uzgajala u plodoredu sa pšenicom.

Tretmani

Ispitivanje se sastojalo od parcela u redovima s 4 ponavljanja. 3 su tretmana bila:

  • kontrola bez polisulfata,
  • polisulfat primijenjen 27. prosinca 2019. u količini od 150 kg/ha i
  • polisulfat primijenjen 27. prosinca 2019. u količini od 300 kg/ha.

4 otkosa lucerne održana su: 4. svibnja, 12. lipnja, 16. srpnja i 26. kolovoza 2020.

Prema uobičajenoj praksi farmera, lucerna se uzgajala u plodoredu sa pšenicom.

Rezultati

  • Primjena polisulfata općenito je povećala postotak proteina i relativnu krmnu vrijednost (RFV). Sadržaj bjelančevina bio je značajno viši u prvom otkosu s primjenom 300 kg/ha polisulfata, a slični su se trendovi pojavili i u ostalim otkosima, iako beznačajni.
  • Uzimajući u obzir srednju vrijednost 4 otkosa, primjena polisulfata u količini od 300 kg/ha poboljšala je parametre kvalitete lucerne. Postotak proteina povećan je za 9,1 %, a RFV za 9,6 % u usporedbi s kontrolom.
  • Suša u proljeće-ljeto ograničila je produktivnost suhe tvari (prosječno 16,2 t/ha u 4 otkosa). Proizvodnja suhe tvari bila je slična u različitim tretmanima, bez značajnih razlika u pojedinačnim otkosima i u kumulativnoj proizvodnji.

 

Polisulfatno gnojivo poboljšalo je parametre kvalitete usjeva lucerne.

Polisulfatno gnojivo poboljšalo je parametre kvalitete usjeva lucerne..
Slova označavaju značajne razlike pri P < 0,05..

 

 

Pregled istraživanja s lucernom

Pregled istraživanja s lucernom

 

Druga zanimljiva ispitivanja

Lucerna s polisulfatom
Vésigneul-sur-Marne, Francuska, 2020
Trail

12

Povećanje prinosa
Lucerna s polisulfatom
UK, 2017
Trail

10

Sirovi proteini
Ispitivanje s rukolom u Italiji
Kampanija, Italija, 2017
Trail

8.2

Povećanje prinosa