Ispitivanje lucerne s polisulfatom u UK-u

10

Sirovi proteini
Polisulfat poboljšava sadržaj dušika u stočnoj hrani lucerni (alfalfi), dok u isto vrijeme poboljšava omjer N : S i probavljivost krme.

UK
2017

Trail

10

Sirovi proteini

Ključni zaključci

Polisulfatno gnojivo poboljšava sadržaj dušika u lucerni, dok u isto vrijeme poboljšava omjer N : S i probavljivost krme za 40 %.

Cilj

Istražiti učinak primjene polisulfata na nutritivnu kvalitetu alfalfe, odnosno lucerne (Medicago sativa). Konkretno, povećati razinu S i poboljšati (zategnuti) omjer N : S s ciljem povećanja sirovih proteina i poboljšanja probavljivosti.

Detalji ispitivanja

Stanica za ispitivanje

UK

Proizvod

Granular Polysulphate

Procjene

Omjer N : S, sirovi proteini i probavljivost

Tretmani

  • Ovo je bilo podijeljeno terensko ispitivanje.
  • Standardna široka proljetna primjena fosfatnog i kalijevog gnojiva (PK) uspoređena je s tretmanom koji daje iste unose PK, uz sulfat, magnezij i kalcij iz polisulfata.
  • Doze primjene hranjivih tvari prikazane su u donjoj tablici.

 

NP2O5K2OMgOSO3CaO
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
Standard PK080120---
PK+Polysulphate080120129634

Tretmani

  • Ovo je bilo podijeljeno terensko ispitivanje.
  • Standardna široka proljetna primjena fosfatnog i kalijevog gnojiva (PK) uspoređena je s tretmanom koji daje iste unose PK, uz sulfat, magnezij i kalcij iz polisulfata.
  • Doze primjene hranjivih tvari prikazane su u donjoj tablici.

 

NP2O5K2OMgOSO3CaO
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
Standard PK080120---
PK+Polysulphate080120129634

Rezultati

  • Omjer N : S od 20 : 1 sa standardnim gnojivom PK sužen je na željenih 12 : 1 tretmanom polisulfatom. Omjer N : S od 20 : 1 smatra se preširokim za optimalnu probavljivost krme i za maksimalnu učinkovitost upotrebe dušika od strane preživača.
  • Sadržaj dušika u stočnoj hrani (mjeren kao “sirovi proteini”) poboljšan je tretmanom polisulfatom, što ukazuje da je potrebna odgovarajuća opskrba sumporom kako bi se lucerni omogućilo da učinkovito fiksira i upotrijebi dušik.
Lucerna gnojena polisulfatom ima poželjniji uski omjer N : S.

Lucerna gnojena polisulfatom ima poželjniji uski omjer N : S.

 

Polisulfatno gnojivo povećalo je sadržaj sirovih proteina u lucerni.

Polisulfatno gnojivo povećalo je sadržaj sirovih proteina u lucerni.

 

 

 

Druga zanimljiva ispitivanja

Lucerna s polisulfatom
Ravenna, Italija, 2020
Trail

9.1

Sadržaj proteina
Lucerna s polisulfatom
Vésigneul-sur-Marne, Francuska, 2020
Trail

12

Povećanje prinosa
Loza graška i polisulfat
Lincolnshire, UK, 2018
Trail

23.5

Povećanje prinosa