Istraživanje kupusa s polisulfatom u Turskoj

45

Povećanje prinosa
Polisulfat kao dio režima gnojidbe usjeva kupusa povećava prinos kupusa do 45 %.

Antalija, Turska
2017

Trail

45

Povećanje prinosa

Ključni zaključci

Upotreba polisulfatnog gnojiva povećala je prinos kupusa do 45 % u odnosu na kontrolu. Također je došlo do povećanja neto povrata za poljoprivrednika s omjerom koristi i troškova od 20,3 za tretman polisulfatom.

Cilj

Istražiti učinak polisulfata, kalijevog sulfata (SOP) i kalijevog klorida (MOP, KCl) na prinos, parametre kvalitete i unos hranjivih tvari kupusa (Brassica oleracea).

Detalji ispitivanja

Stanica za ispitivanje

Antalija, Turska

Proizvod

Granular Polysulphate

Procjene

Prinos, kvaliteta, parametri rasta i unos hranjivih tvari

Tretmani

Ovo nasumično ispitivanje sastojalo se od 4 ponavljanja s 5 tretmana. Dušik, fosfor i kalij primijenjeni su u skladu s ciljanim prinosom i ispitivanjima tla u količini od 250 kg N/ha (kao urea i di-amonijev fosfat, DAP), 100 kg P2O 5/ha (kao di-amonijev fosfat, DAP) i 300 kg K2O/ha (kao polisulfat, SOP ili MOP). Dodatni tretman sastojao se od K koji je dobiven 50 % iz SOP-a i 50 % iz polisulfata. Kontrolni tretman primio je iste doze N i P, ali nije primijenjen K.

 

TretmanHranjiva tvarGnojivo
NP2O5K2OCaOMgOSO3PolysulphateSOPMOP
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
Kontrola T1250100-------
T2 MOP250100300-----500
T3 SOP250100300--270-600-
T4 SOP+Polysulphate250100300182646491,071300-
T5 Polysulphate2501003003641281,0282,140--

Tretmani

Ovo nasumično ispitivanje sastojalo se od 4 ponavljanja s 5 tretmana. Dušik, fosfor i kalij primijenjeni su u skladu s ciljanim prinosom i ispitivanjima tla u količini od 250 kg N/ha (kao urea i di-amonijev fosfat, DAP), 100 kg P2O 5/ha (kao di-amonijev fosfat, DAP) i 300 kg K2O/ha (kao polisulfat, SOP ili MOP). Dodatni tretman sastojao se od K koji je dobiven 50 % iz SOP-a i 50 % iz polisulfata. Kontrolni tretman primio je iste doze N i P, ali nije primijenjen K.

 

TretmanHranjiva tvarGnojivo
NP2O5K2OCaOMgOSO3PolysulphateSOPMOP
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
Kontrola T1250100-------
T2 MOP250100300-----500
T3 SOP250100300--270-600-
T4 SOP+Polysulphate250100300182646491,071300-
T5 Polysulphate2501003003641281,0282,140--

Rezultati

  • Unos Ca, Mg i S bio je najveći u tretmanu polisulfatom. Također, koncentracije Ca, Mg i S u lišću bile su najviše u tretmanu polisulfatom.
  • Tretman polisulfatom + SOP rezultirao je najvećim ukupnim i tržišnim prinosom, nakon čega slijedi tretman polisulfatom. Također, težina, širina i visina glavice isto su se ponašale.
  • Primjena polisulfata povećala je neto povrat i bila je vrlo isplativa, uz B : C (omjerom koristi i troškova) od 20,3 za tretman polisulfatom i 28,3 za tretman polisulfatom + SOP.
  • Najveća antioksidacijska aktivnost, koncentracija fenola i ukupne topljive krute tvari (TSS) utvrđeni su u tretmanu polisulfatom + SOP, a zatim slijedi tretman polisulfatom koji se statistički nije razlikovao od tretmana polisulfatom + SOP. Utvrđeno je da je koncentracija vitamina C najveća kod tretmana polisulfatom.

 

Polisulfatno gnojivo povećalo je prinos kupusa za 45 %. 

Polisulfatno gnojivo povećalo je prinos kupusa za 45 %.

 

 

 

Polisulfatno gnojivo povećalo je unos Mg, S i Ca u kupusu.

Polisulfatno gnojivo povećalo je unos Mg, S i Ca u kupusu.
Različita slova iznad stupaca označavaju značajne razlike među tretmanima (p < 0,001).

 

* Iz istraživanja koje je financirao Međunarodni institut za kalij www.ipipotash.org.