Ispitivanje jagoda uz Agrolution pHLow

16

Komercijalni prinos
Ovo ispitivanje ICLA uz Agrolution pHLow u biljkama jagoda pokazuje povećanje komercijalnog prinosa od 16 % u usporedbi s praksom uzgajivača.

Landwirschaftskammer, Nordhein-Westfalen, Njemačka
2015

Trail

16

Komercijalni prinos

Ključni zaključci

Upotreba Agrolutiona pHLow povećala je ukupni prinos jagoda za 12 %, a komercijalni prinos za 16 %, u usporedbi s praksom uzgajivača. Primjena Agrolutiona pHLow povećala je neto prihod poljoprivrednika za 16 %.

Cilj

Dokazati da upotreba Agrolutiona pHLow daje veće prinose jagoda u usporedbi s praksom uzgajivača (pojedinačna gnojiva).

Detalji ispitivanja

Stanica za ispitivanje

Landwirschaftskammer, Nordhein-Westfalen, Njemačka

Usjev

Jagoda

Proizvod

Agrolution pHLow

Procjene

Ukupni prinos i komercijalni prinos

Tretmani

Tretman ICL

FazaFormulaDoza (ppm)
NP2O5K2OCaOMgOE.C.
Vegetativni rast – cvjetanjeAgrolution pHLow 15-13-25+TE +MgSO10890180160402.0
Cvjetanje – žetvaAgrolution pHLow 15-13-25+TE and 10-10-40+TE +MgSO49080220160451.9

Praksa uzgajivača

FazaSpremnik A (kg/100L)Spremnik B (kg/100L)Sadržaj hranjivih tvari u liniji kapanja (ppm)
CaNO3KNO3AN
18%
HNO3
38%
Fe-
EDDHA
KNO3MKPMgNO3HNO3
38%
MicroNP2O5K2OCaOMgOE.C.
Vegetativni rast – cvjetanje1.52.11.12.80.30.730.72.8-220140210194401.7
Cvjetanje – žetva1.93-3.2-0.73.40.93.2-200140235200301.7

Tretmani

Tretman ICL

FazaFormulaDoza (ppm)
NP2O5K2OCaOMgOE.C.
Vegetativni rast – cvjetanjeAgrolution pHLow 15-13-25+TE +MgSO10890180160402.0
Cvjetanje – žetvaAgrolution pHLow 15-13-25+TE and 10-10-40+TE +MgSO49080220160451.9

Praksa uzgajivača

FazaSpremnik A (kg/100L)Spremnik B (kg/100L)Sadržaj hranjivih tvari u liniji kapanja (ppm)
CaNO3KNO3AN
18%
HNO3
38%
Fe-
EDDHA
KNO3MKPMgNO3HNO3
38%
MicroNP2O5K2OCaOMgOE.C.
Vegetativni rast – cvjetanje1.52.11.12.80.30.730.72.8-220140210194401.7
Cvjetanje – žetva1.93-3.2-0.73.40.93.2-200140235200301.7

Rezultati

Ekonomska procjenaAgrolution pHLowPraksa uzgajivača
Ukupni prinos (kg/ha)52,50046,300
Komercijalni prinos (kg/ha)41,46035,670
Cijena jagoda (€/kg)€2.5€2.5
Bruto prihod (€/ha)€103,650€89,175
Troškovi branja (€/ha)€52,500€46,300
Cijena Agrolutiona pHLow (€/ha)350
Neto dodatni prihod (€/ha)€7,925