Solinure FX povećava prinos vinograda

13

Povećanje prinosa
Ispitivanje u vinogradu sa Solinure FX pokazuje povećanje prinosa od ~ 13 % bez utjecaja na parametre kvalitete vina.

Francuska

Trail

13

Povećanje prinosa

Ključni zaključci

U obje godine eksperimenta, Solinure FX povećao je prinos grožđa za 12,6 – 14,1 %, bez utjecaja na parametre kvalitete vina, što je dovelo do dodatnih 1701 €/ha prihoda u usporedbi s uobičajenom praksom uzgajivača.

Cilj

Za mjerenje prednosti upotrebe Solinure FX za vinograde u usporedbi s konvencionalnim gnojivima.

Detalji ispitivanja

Stanica za ispitivanje

Francuska

Proizvod

Solinure FX

Procjene

Ukupni prinos, masa po grozdu, parametri kvalitete vina

Tretmani

CiljVrijeme
Pucanje pupoljakaCvjetanje koje se odvajaPuno cvjetanjeKrupne bobiceZatvaranje grozdaPočetak sazrijevanja
Praksa uzgajivačaGranulirano gnojivo 12-5-15+4MgO 400 kg/ha
Solinure FXSolinure FX
24-13-13
33 kg/ha
Solinure FX
24-13-13
33 kg/ha
Solinure FX
24-13-13
33 kg/ha
Nova Mag-S
16MgO+32SO3
50 kg/ha
Nova Mag-S
16MgO+32SO3
50 kg/ha
Solinure FX
15-5-30
55 kg/ha
Solinure FX
15-5-30
55 kg/ha
Solinure FX
15-5-30
55 kg/ha

Tretmani

CiljVrijeme
Pucanje pupoljakaCvjetanje koje se odvajaPuno cvjetanjeKrupne bobiceZatvaranje grozdaPočetak sazrijevanja
Praksa uzgajivačaGranulirano gnojivo 12-5-15+4MgO 400 kg/ha
Solinure FXSolinure FX
24-13-13
33 kg/ha
Solinure FX
24-13-13
33 kg/ha
Solinure FX
24-13-13
33 kg/ha
Nova Mag-S
16MgO+32SO3
50 kg/ha
Nova Mag-S
16MgO+32SO3
50 kg/ha
Solinure FX
15-5-30
55 kg/ha
Solinure FX
15-5-30
55 kg/ha
Solinure FX
15-5-30
55 kg/ha

Rezultati

 

  • Upotreba Solinure FX povećala je prinos u obje godine ispitivanja za 14,1 % i 12,6 %, bez utjecaja na parametre kvalitete vina
  • Solinure FX povećao je težinu po grozdu u obje godine za 14 % i 11,8 %
  • U usporedbi s uobičajenom praksom uzgajivača, Solinure FX osigurao je dodatnih 1701 €/ha prihoda.

Često, važni parametri kvalitete vina poput potencijalnog stupnja, sadržaja šećera, jabučne i vinske kiseline, skloni su smanjenju kako se prinos povećava, zbog učinka razrjeđivanja. Osim jabučne kiseline, koja je značajno poboljšana, nije bilo značajnih razlika ni za jedan od ostalih parametara. To dokazuje da Solinure FX povećava prinos dok se parametri kvalitete održavaju na optimalnoj razini.

 

Druga zanimljiva ispitivanja

Sjemenski krumpir i Agrocote Max
Proefcentrum Zwaagdijk, Nizozemska, 2015
Trail

12

Povećanje prinosa