A műtrágya tárolása és kezelése

A műtrágyatároló területek koncentrált tápanyagokat tartalmaznak. Ez az egyszerű ellenőrző lista a műtrágyák megfelelő tárolását és kezelését hivatott segíteni.

3perc

A műtrágyatárolók koncentrált anyagokat tartalmaznak, amelyeket megfelelően kell tárolni és kezelni. A tárolókban a következő kockázatok merülnek fel: műtrágya kiömlése a törött, sérült vagy szivárgó falkonokból, zsákokból; rossz biztonság, ami felelőtlen használathoz vezet; lejárt szavatosságú anyagok felhalmozódása, ami túlzott mennyiségű műtrágya tárolását eredményezi, szükségtelenül növelve a kockázatot; valamint a műtrágyában lévő oxidáló vegyületek (pl. nitrátok) tűz vagy más katasztrófa által okozott égése. A műtrágyák kárt okozhatnak, ha bejutnak a felszíni vizekbe vagy a talajvízbe.

 

Ellenőrzőlista: Műtrágya tárolása

 1. A műtrágya tárolását arra kijelölt épületben vagy területen végezze. Győződjön meg arról, hogy a tárolásra kijelölt terület irodáktól, felszíni vizektől, a környező lakóépületektől és víztestektől, valamint peszticidektől el van különítve; védve van a szélsőséges hőtől és árvíztől. Használjon vízhatlan padozatú, kettős szigeteléssel ellátott tárolóhelyiséget, távol a növényi anyagoktól és a nagy forgalmú helyektől.
 2. Az épületet vagy a tárolóterületet tartsa zárva, és egyértelműen jelölje meg műtrágyatároló területként. Az épület ablakain és ajtóin elhelyezett jelölések tájékoztatást adnak a tűzoltóknak a tűz vagy kiömlés vészhelyzeti beavatkozása során jelen lévő műtrágyákról és egyéb anyagoktól. Győződjön meg arról, hogy a tűzoltó készülékek és sürgősségi elérhetőségek rendelkezésre állnak és azonnal elérhetők.
 3. Használjon raklapokat, a nagy hordókat vagy zsákokat ne közvetlenül a padlón tárolja. Kisebb tárolóedényekhez használjon peremes polcokat, hogy a kannák ne csúszhassanak le könnyen. Az acélpolcokat könnyebb megtisztítani a kiömlő anyagoktól, mint a fából készült állványokat.
 4. A savakat szigetelt saválló padlóval rendelkező területeken tárolja, ahol minden felület egy semlegesítő gödör felé lejt, így kezelve a kiömléseket. Győződjön meg arról, hogy megfelelő és elegendő egyéni védőeszköz áll rendelkezésre.
 5. Győződjön meg arról, hogy a területen megfelelő mennyiségben állnak rendelkezés a folyadékok (pl. nedvszívó anyagok) és szilárd anyagok (pl. lapát, seprű és vödrök) feltakarításához szükséges eszközök.
 6. Ne tartson élelmiszert, italt, dohányterméket vagy állati takarmányt a műtrágyatároló helyiségben.
 7. Ha nagyméretű ömlesztett tartályok tárolását tervezi, gondoskodjon a legnagyobb tartály tartalmának 125%-át befogadni képes elzárt területről. A koncentrált törzsoldatokra fokozottan ügyeljen – használjon kettős szigetelést.
 8. A műtrágyazsákokat és -dobozokat univerzális késsel (pl. sniccerrel) vagy ollóval nyissa ki; a megnyitott kannákat zárja vissza, és tegye vissza a tárolóba, száraz helyre.
 9. A műtrágyákat az eredeti csomagolásukban tárolja, kivéve, ha azok megsérültek; ügyeljen arra, hogy a címkék láthatóak és olvashatóak legyenek. Soha ne használjon élelmiszeres vagy italos edényeket műtrágyatárolásra.
 10. Folyamatosan frissítse a készletinformációkat, amikor vegyszereket visz be vagy ki a raktárból, és győződjön meg arról, hogy minden anyagon látható a vásárlás dátuma. A lejárt szavatozzású anyagokat a hatályos környezetvédelmi szabályok szerint kezelje.
 11. Használjon termosztáttal szabályozott fűtési rendszert és biztosítson megfelelő szellőzést. Gondoskodjon arról, hogy ne legyenek közvetlen hőforrások (ablakokon besütő nap, gőzcsövek, kemencék stb.).
 12. Soha ne tároljon műtrágyát kútházban vagy olyan létesítményben, ahol elhagyott kút található.