A H2Pro Trismart csökkenti a száraz foltokat a golfgreen-eken

75

-kal kevesebb helyi száraz folt
Az Arkansasi Egyetemen végzett független vizsgálat bebizonyította a H2Pro TriSmart hatékonyságát a száraz foltok ellen.

Arkansasi Egyetem, Egyesült Államok

Trail

75

-kal kevesebb helyi száraz folt

Főbb következtetések

Egy független kísérlet az Arkansasi Egyetemen bebizonyította, mennyire hasznos a H2Pro TriSmart használata egy nedvesítőszer-programban a nyári időszakban egy golfpálya esetében. A kontrollparcellákon az LDS-szintek meghaladták a 80%-ot, és a gyökérzóna nedvességtartalma a nyár folyamán csökkent, azonban a H2Pro TriSmart program jelentősen, átlagosan 5,6%-ra csökkentette az LDS-szintet, és a kritikus időszakban jelentősen több gyökérzóna nedvességet tartott meg.

Összefoglaló

  • Az Arkansasi Egyetemen végzett független vizsgálat (Doug Karcher professzor).
  • 2018 nyarán befejezett, Agrostis stolonifera faj, homokalapú golfgreen-en.
  • A H2Pro TriSmart kezdetben 25 l/ha mennyiségben, majd háromszor 10 l/ha mennyiségben alkalmazva jelentősen (P<0,05) csökkentette a helyi száraz foltokat a kontrollhoz és más felületaktív szerek alkalmazásához képest.
  • A TriSmart-tal kezelt parcellák gyepminőségi értékelései hasonlóan szignifikánsan (P<0,05) jobbak voltak, mint a többi kezelésé.
  • A H2Pro FlowSmart (penetráns nedvesítőszer) négyszeri, 10 l/ha-os alkalmazása jelentősen (P<0,05) csökkentette a helyi száraz foltokat a kontrollhoz képest, de nagyjából 50%-kal kevésbé volt hatékony, mint a TriSmart.
  • A H2Pro TriSmart növelte a gyökérzóna VMC%-át a kontrollhoz képest 0-3 cm és 0-7 cm magasságban

Kísérlet részletei

Kísérlet helyszíne

Arkansasi Egyetem, Egyesült Államok

Értékelések

gyepminőség, helyi száraz foltok %, térfogati víztartalom %

Kezelések

Az Arkansasi Egyetemen Doug Karcher professzor vezetésével független nyári nedvesítőszer-kísérletet végeztek. A kísérletet egy homokos gyökérzónás, Agrostis stolonifera gyepen végezték, amelyet golfpálya gyepként tartottak fenn. Kilenc létező és kísérleti nedvesítőszert alkalmaztak négy ismétléssel, véletlenszerű blokkos kísérleti elrendezésben. A nedvesítőszereket különböző mennyiségben, 28 napos időközönként alkalmazták júniustól szeptemberig, egyenként négy alkalommal. A H2Pro TriSmartot kezdetben 700 liter vízben 25 l/ha adagban alkalmazták, majd 3 alkalommal 10 l/ha adagban. A H2Pro FlowSmart-ot 10 l/ha adagban alkalmazták 4 alkalommal. Havi rendszerességgel standard értékelésekre került sor: a helyi száraz foltok %-ának, a gyep minőségének, a gyep színének és a térfogati nedvességtartalomnak a 3 cm-es és 7 cm-es magasságban történő felmérése.

Kijuttatás permetezővédő használatával.

Kezelések

Az Arkansasi Egyetemen Doug Karcher professzor vezetésével független nyári nedvesítőszer-kísérletet végeztek. A kísérletet egy homokos gyökérzónás, Agrostis stolonifera gyepen végezték, amelyet golfpálya gyepként tartottak fenn. Kilenc létező és kísérleti nedvesítőszert alkalmaztak négy ismétléssel, véletlenszerű blokkos kísérleti elrendezésben. A nedvesítőszereket különböző mennyiségben, 28 napos időközönként alkalmazták júniustól szeptemberig, egyenként négy alkalommal. A H2Pro TriSmartot kezdetben 700 liter vízben 25 l/ha adagban alkalmazták, majd 3 alkalommal 10 l/ha adagban. A H2Pro FlowSmart-ot 10 l/ha adagban alkalmazták 4 alkalommal. Havi rendszerességgel standard értékelésekre került sor: a helyi száraz foltok %-ának, a gyep minőségének, a gyep színének és a térfogati nedvességtartalomnak a 3 cm-es és 7 cm-es magasságban történő felmérése.

Kijuttatás permetezővédő használatával.

Eredmények

A helyi száraz foltok (LDS) nyomása a kísérlet során nőtt, és a kontrollparcellák 80%-át meghaladó átlagot ért el (1. ábra). A H2ProTriSmart-tal kezelt parcellák jelentősen (P<0,01) csökkentették az LDS-nyomást, és az érintett parcellák átlagosan 5%-ánál alacsonyabb értéket értek el. A H2Pro Flowsmart az LDS-t az érintett parcellák átlagosan 40%-ára csökkentette, ami nagyjából a felére csökkentette a kontrollparcellákon jelen lévő LDS-t. A többi nedvesítőszeres kezelés különböző mértékű LDS-csökkenést mutatott, de nem olyan nagymértékben, mint a H2Pro TriSmart. A kísérlet során tapasztalt LDS mennyisége és a H2Pro TriSmart program sikere jól látható az 1. képen.

1. kép. A nedvesítőszeres kezelés hatása a helyi száraz foltokra. A hibasáv a legkisebb szignifikáns különbség értékét jelzi a kezelési átlagok dátumokon belüli elkülönítésére. A csillagok azokat az időpontokat jelzik, amikor a kezelések között szignifikáns különbségek voltak.

A vizuális gyepminőségi értékelések összhangban voltak az LDS fejlődésével, a H2Pro TriSmart szignifikánsan jobb gyepminőséget mutatott, mint a kontroll és a többi kezelés (az adatok nem láthatóak). A gyökérzóna átlagos térfogati nedvességtartalma mind a 0-3 cm-es (2. ábra), mind a 0-7 cm-es (adatok nem láthatóak) gyökérzónában szignifikánsan nagyobb volt a H2Pro TriSmart alkalmazása után, mint a kontrollparcellákban az utolsó két értékelés során, amikor a nyári hőmérséklet és a növény stressz-szintje megemelkedett.

2. kép. A nedvesítőszeres kezelés hatása az átlagos térfogati víztartalomra a 0-3 cm-es mélységben. A hibasáv a legkisebb szignifikáns különbség értékét jelzi a kezelési átlagok dátumokon belüli elkülönítésére.

 

3 kép. Drónfelvétel és címkék, amelyek a nyári időszak végén a kísérleti területen az LDS kiterjedését szemléltetik.