Zvýšení výnosů pšenice pomocí hnojiva s obsahem síry

Výsledky výzkumu zveřejněné v USA doporučují zemědělcům používat pro udržení dobrých výnosů hnojiva s obsahem síry.

2 min

Zemědělci v USA by si měli uvědomit zvyšující se nedostatek síry v půdě a zvážit použití hnojiv s obsahem síry, aby se obnovila rovnováha a udržely se dobré výnosy.

 

Půda má čím dál tím méně síry z atmosférického spadu

Zpráva skupiny K-State Research and Extension, která slouží zemědělců ve státě Kansas, upozorňuje na to, jak se výrazně snižuje důležitý volný zdroj síry pro půdu. Přechod od spalování uhlí k zemnímu plynu a uhlí s nízkým obsahem síry v USA výrazně snížil znečištění ovzduší, včetně atmosférické síry, která se dříve dostávala prostřednictvím dešťových srážek do půdy a k plodinám.

 

Přidáním síry se zvýší výnosy pšenice

Podle Romula Lollata, specialisty na produkci pšenice z K-State Research and Extension, se nedostatek síry stal velkou výzvou pro produkci pšenice na jihu, v oblasti Great Plains. Navrhuje, aby zemědělci zvážili použití hnojiv se sírou, zejména na písčitějších půdách a v případě nízkého obsahu organické hmoty v půdě. Nezohlednění požadavků rostlin na síru vede ke ztrátám na výnosech a trpí kvalita plodin. Studie navíc zjistila, že pokud byl na polích extrémní nedostatek síry, plodiny nereagovaly na výživu dusíkem.

 

Polysulfát vyplňuje mezeru v zásobování sírou

Polysulphate jako vícesložkové hnojivo obsahuje síru společně s draslíkem, vápníkem a hořčíkem. Díky tomu je toto hnojivo ideální pro uspokojení nároků plodin na síru pro zachování dobrého růstu a plného využití aplikovaného dusíku. Použití Polysulphatu zajistí, že rostliny dostanou to, co potřebují, a umožní efektivní využití dusíkatých hnojiv, místo aby je plodiny nevyužily a zbytečně se na úkor životního prostředí vyplavovaly do spodních vod.

Výzkumná práce v Kansasu užitečně upozorňuje na problém nedostatku síry, který postihuje stále větší část zemědělců na celém světě. Ukazuje také jasnou cestu k řešení tohoto problému a dosažení efektivní a udržitelné produkce plodin prostřednictvím vyvážené a cílené strategie hnojení.