Efektivita využití živin u brambor

12

vyšší výnos
Pokus ukazuje výhody používání hnojiv s řízeným uvolňováním Agromaster u brambor.

Proefcentrum Zwaagdijk, Nizozemsko
2015

Trail

12

vyšší výnos

Klíčové závěry

Varianta s obalovaným N (Agromaster) vyprodukovala o 9,8 % více bramborových hlíz, což představuje o 12,3 % vyšší výnos na kg aplikované živiny ve srovnání s variantou LAV. To odpovídá 14% návratnosti investic při použití produktu Agromaster namísto kontrolního ošetření (LAV).

 

Cíl

Hnojiva s řízeným uvolňováním živin v produkci sadbových brambor

Optimální účinnost minerálních hnojiv je nezbytná pro udržitelnou zemědělskou produkci. S rostoucí celosvětovou poptávkou po potravinách a energii se tato problematika stává stále větší prioritou. Všeobecné úsilí míří k maximalizaci účinnosti s využitím agronomických i šlechtitelských přístupů.

Efektivitu využití živin lze definovat jako výnos na jednotku vloženého hnojiva nebo z hlediska výtěžnosti použitého hnojiva.

Dusík je živinou, která se v zemědělství aplikuje v nejvyšších dávkách. Podle databáze FAO dosáhla v roce 2013 celková spotřeba dusíku 99,6 milionu tun. Celosvětově se efektivita využití dusíku (NUE) při produkci obilovin odhaduje na pouhých 33-40 %. Nezohledněných 60-67 % představuje ~20 miliard dolarů ročních ztrát N hnojiv, a to de-nitrifikací v půdě, volatilizací, povrchovým odtokem a vyplavováním (William & Johnson, 1999). Z těchto důvodů se jedná o živinu, která se v zemědělství ztrácí v nejvyšší míře. Část, která se ztrácí z pěstebního systému, je zdrojem velké části znečištění životního prostředí spojeného s hnojením.

Četné studie ukazují, že hnojiva s řízeným uvolňováním dusíku (CRF) zajišťují významné snížení ztrát dusíku a výrazně zvyšují efektivitu využití živin, a tím i výnosy a kvalitu.

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

Proefcentrum Zwaagdijk, Nizozemsko

Plodina

Brambory

Produkt

Agromaster

Hodnocení

Nutrient use efficiency (NUE)

Ošetření

V tomto pokusu se hodnotily 2 způsoby hnojení. Kontrola dostala 127 kg/ha N v podobě hnojiva LAV. Varianta s hnojivem Agromaster dostala 127 kg/ha N. Obě varianty, jak kontrola, tak Agromaster, obdržely stejné dávky P a K.

 

VariantaHnojivoAplikovaný N
KontrolaLAV 27%N127 kg/ha
AgromasterAgromaster (obalovaný N)127 kg/ha
Dávky P a K byly u obou variant stejné

 

Ošetření

V tomto pokusu se hodnotily 2 způsoby hnojení. Kontrola dostala 127 kg/ha N v podobě hnojiva LAV. Varianta s hnojivem Agromaster dostala 127 kg/ha N. Obě varianty, jak kontrola, tak Agromaster, obdržely stejné dávky P a K.

 

VariantaHnojivoAplikovaný N
KontrolaLAV 27%N127 kg/ha
AgromasterAgromaster (obalovaný N)127 kg/ha
Dávky P a K byly u obou variant stejné

 

Výsledky

Z analýzy výsledků vyplývá, že:

  • aplikace obalovaného dusíku (Agromaster) zvýšila výnos o 9,8 %.
  • oproti variantě s LAV měla varianta s Agromasterem o 12,3% vyšší výnos na aplikovanou živinu.
  • varianta s Agromasterem přinesla o 14% vyšší návratnost investice ve srovnání s variantou LAV
HnojivoDávka N Počet hlízPFP
počet hlíz
VýnosPFP
Výnos
kg/hahlízy/hahlízy/kg Nt/hakg hlíz/kg N
LAV 27%N127461,2003,631.552.8416
Agromaster (obalený N)127506,5003,988.259.3467
Poměr Agromaster vs LAV+ 9.8%+ 12.3%

 

Vliv hnojení dusíkem na výnos a počet sadbových brambor

Vliv hnojení dusíkem na výnos a počet sadbových brambor

 

Další zajímavé pokusy

Brambory a Agrocote Max
Interra Farm Ittre, Belgie, 2015
Trail

26

vyšší výnos
Cibule a Agromaster
Nizozemsko
Trail

6

vyšší výnos
Brambory a Agromaster
Slupia v Polsku
Trail

22

vyšší výnos