Tipy a triky pro zalévání a pěstování

Rostliny jsou závislé na vodě, která přenáší živiny do jejich buněk. Voda je pro dobrou výživu rostlin nezbytná.

2 min

Kvalita vody má zásadní vliv na účinnost hnojiv. Tyto tipy a triky našich technických poradců vám pomohou optimalizovat hnojení a zavlažování vodou.

  • Pravidelně (minimálně jednou ročně) provádějte analýzu závlahové vody.
  • Výsledky analýzy zkonzultujte s technickým poradcem společnosti ICL.
  • Nejčastější parametry pro stanovení kvality závlahové vody jsou pH, elektrická vodivost (EC) a tvrdost (Ca-, Mg-hydrogenuhličitany), ale podívejte se i na další prvky ve vodě.
  • Spolu s technickým poradcem společnosti ICL zvažte, zda je třeba nějaké opatření ke zlepšení kvality vody.
  • Zohledněte rozdíly v tvrdosti vody a v pufrovací kapacitě mezi různými typy závlahové vody (např. dešťová voda vs. voda ze studny).
  • Pokud je voda příliš tvrdá, může být nutné snížit pH vody okyselením.
  • Měkká voda může mít nízký obsah vápníku. Podle toho upravte složení jíchy v nádrži a přidejte vápník.
  • Zavlažování vždy přizpůsobte kvalitě vody, povětrnostním podmínkám a potřebám rostlin. 
  • Společnost ICL nabízí produkty, které s pomocí moderních technologií zlepšují kvalitu vody. Naším cílem je poskytovat zákazníkům komplexní řešení výživy rostlin.