Jak zvládat mech v trávníku

Jak ošetřovat trávník a předcházet tvorbě mechu? Profesionální rady najdete v tomto článku.

5 min

V tomto článku:

Co je to mech?
Faktory, které přispívají k výskytu mechu
Nejlepší tipy, jak mít mech pod kontrolou

 

Všichni trávníkáři se někdy setkají s problémem, kterým je mech v trávníku. Jeho přítomnost obvykle svědčí o nějakém problému, který trávník oslabuje a dává mechu příležitost k růstu. Identifikace a následné řešení tohoto problému obvykle stačí k posílení růstu a udržení mechu pod kontrolou.

Mech v zahradě

 

Co je to mech?

Po celém světě roste mnoho různých druhů mechů, které jsou přizpůsobeny k růstu v nejrůznějších podmínkách. Mechy jsou nekvetoucí rostliny a jejich růst je obvykle omezen na výšku 25 mm. Obvykle tvoří měkké “polštáře”, které sestávají z rostlin se štíhlým stonkem a drobnými hnědými nebo zelenými listy.

Mezi mnoha různými druhy mechů existují tři hlavní typy, které se vyskytují v trávnících:

Mechy kapradinového nebo péřového typu mají obvykle protáhlý vzhled. Například Hypnum a Eurhynchium. Tyto mechy se většinou vyskytují v méně intenzivně obhospodařovaných trávnících, obvykle tam, kde je problémem nadměrná vlhkost způsobená příliš velkým množstvím organických látek.
Chomáčovité nebo polštářovité mechy se většinou vyskytují na kyselých půdách, například Ceratodon a Bryum. Tyto mechy mají tendenci vytvářet husté shluky, které vytvářejí strukturu typu “rohože” nebo “polštáře”. Ceratodon purpureus je častěji známý jako “zimní mech”, protože má tendenci kolonizovat trávník na podzim, kdy klesá vitalita porostu, a odumírá na jaře, když se růst obnovuje.
Vzpřímené mechy, například Polytrichum, se většinou vyskytují na suchých, neúrodných místech, jako jsou vyvýšené meze, jižně orientované náspy a písčité půdy.

 

Faktory přispívající k výskytu mechů

Mezi faktory, které jsou zodpovědné za kolonizaci trávníku mechy patří např:

 • Kyselost, protože mnoho mechů je lépe přizpůsobeno kyselým podmínkám než většina trav. Tam, kde pH půdy klesne na hodnotu 4 nebo nižší, se zdravotní stav trávníku zhoršuje, začíná slábnout a řídnout, což usnadňuje růst mechů a plevelů.
 • Stín z okolní vegetace a budov snižuje intenzitu osvětlení a tím i úroveň fotosyntézy, což ovlivňuje schopnost trávníku udržet si zdravý růst. Kromě toho může být stín doprovázen vlhkým povrchem v důsledku nedostatečného pohybu vzduchu nebo absence slunečního tepla nebo může naopak způsobovat sucho, kde velké stromy odebírají z půdy vlhkost. Oba případy problém ještě zhoršují a dává větší příležitost k růstu. navíc může být stín doprovázen vlhkým povrchem kvůli špatnému pohybu vzduchu nebo absenci slunečního tepla, nebo může mít za následek suchou půdu, kde velké stromy odebírají z půdy vlhkost. Obojí problém ještě zhoršuje a dává větší příležitost k růstu mechů.
 • Vlhký povrch může být způsoben řadou faktorů včetně špatné drenáže, nadbytku organické hmoty, nedostatečného provzdušnění (zhutnění), přemokření (zavlažování) a zastínění.
 • Nízká úrodnost může být jednoduše způsobena nedostatkem hnojiv. Trávník je pak slabý a málo vitální. K tomu častěji dochází na písčitých půdách, kde se živiny snadno ztrácejí vyplavováním.
 • I sečení může mít vliv. Pokud se seče nízce na nerovném povrchu, může docházet ke skalpování. Mulčování posekané trávy může zase vést k nadměrnému hromadění organické hmoty, což vede k problémům spojeným s nadměrnou vlhkostí.

 

Nejlepší tipy, jak udržet mech pod kontrolou

Obecně by se údržba měla zaměřit na vytvoření příznivých podmínek pro zdravý růst trávníku a minimalizaci poškození drnu.

 1. Identifikujte všechny základní problémy, které mohou trávník oslabovat a dávat příležitost mechu.
 2. U vlhkých povrchů zajistěte pravidelné provzdušňování, kontrolujte obsahu organických látek a v případě potřeby zlepšete odvodnění.
 3. Veškerá vegetace, která omezuje pohyb vzduchu a stíní, by se měla odstranit nebo prořezat.
 4. Zajistěte vyvážený program hnojení, který odpovídá složení porostu a složení půdy. Cílem by mělo být dostatečné množství dusíku pro udržení zdravého růstu, který umožní trávníku zvládnout celkové opotřebení. Přísun dusíku by se měl na podzim omezit, aby se zabránilo vzniku měkkého porostu, který by mohl svědčit chorobám.
 5. Stín by se měl minimalizovat odstraněním vegetace nebo prořezáním a seříznutím tam, kde odstranění není možné. Nejdůležitější jsou východní a jižní směry.
 6. Aplikujte vápno (uhličitan vápenatý), abyste zvýšili pH půdy na 5,0 a více a zajistili tak příznivější podmínky pro zdravý růst trávy.
 7. Pokud je to možné, sbírejte posekanou trávu, abyste minimalizovali hromadění organické hmoty u báze rostlin.
 8. Vyhněte se dlouhodobému nízkému sečení a v období horkého a suchého počasí vždy zvyšte výšku seče, abyste minimalizovali stres a zabránili oslabení travních rostlin.
 9. Předcházejte poškození a prořídnutí trávníku rovnoměrným opotřebením a minimalizací stresu, který může mít za následek onemocnění nebo snížení hustoty trávníku v důsledku vzniku suchých míst.
 10. Pokud dojde k prořídnutí nebo se objeví holá místa, vždy proveďte opravu co nejdříve, abyste snížili riziko osídlení mechem.
 11. Vhodně načasované podzimní renovační práce, zejména dosévání, pomohou oživit trávník a obnovit jeho hustotu a tím snížit pravděpodobnost invaze “zimního mechu”.