Jak vybrat vhodné vodorozpustné hnojivo

Kvalita vody je výchozím bodem pro určení nejlepšího vodorozpustného hnojiva pro vaše pěstební podmínky.

2 min

Aby se živiny z hnojiv optimálně využívaly a produkovaly se co nejkvalitnější rostliny s vysokou prodejní cenou, musí hnojiva a voda fungovat v dokonalé harmonii. Nízká kvalita závlahové vody je hlavní příčinou mnoha problémů s kvalitou a růstem. Proto je důležité provést rozbor vody a zvolit správné hnojivo pro konkrétní plodinu a pěstitelskou situaci. To je zásadní, protože soli v závlahové vodě ovlivňují hladinu EC a pH substrátu v nádobách, což má následně vliv na rostliny.

Krok 1:

Proveďte rozbor zavlažovací vody (zavlažovací voda je voda používaná k fertigaci a zalévání rostlin). Netestujte pouze hodnoty pH a EC, ale zkontrolujte také obsah hydrogenuhličitanů (HCO3) a složení (různé prvky).

Krok 2:

Určete, zda je nutné vodu okyselit. Pokud je hladina hydrogenuhličitanů vyšší než 2,5 mmol/litr (= 152,75 g/l), doporučujeme vodu okyselit. Správný způsob okyselení závisí na řadě faktorů. Obraťte se na odborného poradce ICL, který vám dá doporučení přesně na míru vaší pěstební situaci. Nezapomeňte, že kvalita vody se může změnit, pokud smícháte pramenitou vodu s dešťovou. Nezapomeňte také na změnu plánu hnojení, pokud spotřebujete všechnu dešťovou vodu.

Krok 3:

Zvolte správné vodorozpustné hnojivo Peters nebo Universol pro vaši konkrétní situaci.