Smrk ztepilý s hnojivem Agroblen

43

Průměr kořenového krčku
Agroblen zvýšil výšku smrku ztepilého (Picea abies) o 38 % a průměr kořenového krčku o 43 %.

Swedish University of Agricultural Sciences, Asa Research Station, Švédsko
2022

Trail

43

Průměr kořenového krčku

Klíčové závěry

V průběhu dvouapůlletého pokusu smrky hnojené přípravkem Agroblen předčily stromy, které se pěstovaly běžným způsobem. Stromy byly o 38 % vyšší a rostly rychleji, což jim pomohlo překonat konkurující plevele a snížit škody způsobené zvířaty (losy a jeleny). Kromě toho byl růst na kořenovém krčku vyšší a celkový průměr se zvýšil o 43 %.

Cíl

Vyhodnocení účinnosti hnojiva Agroblen ve formě plně obaleného NPK při zakládání porostů smrku ztepilého (Picea abies) po dobu 2,5 roku po výsadbě.

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

Swedish University of Agricultural Sciences, Asa Research Station, Švédsko

Produkt

Agroblen

Hodnocení

Výška rostlin a průměr kořenového krčku

Ošetření

Tento pokus porovnávající aplikaci Agroblenu se standardním pěstitelským postupem byl založen v náhodných blocích se třemi repeticemi. Agroblen 9-20-8+3MgO+0,1B | 8-9M se aplikoval do sázecích jamek v době výsadby.

 

OšetřeníProduktDávkováníDoba aplikace
Pěstitelská praxe
AgroblenAgroblen
9-20-8+3MgO+0.1B
30 g/rostlinaV době výsadby do jamky

Ošetření

Tento pokus porovnávající aplikaci Agroblenu se standardním pěstitelským postupem byl založen v náhodných blocích se třemi repeticemi. Agroblen 9-20-8+3MgO+0,1B | 8-9M se aplikoval do sázecích jamek v době výsadby.

 

OšetřeníProduktDávkováníDoba aplikace
Pěstitelská praxe
AgroblenAgroblen
9-20-8+3MgO+0.1B
30 g/rostlinaV době výsadby do jamky

Výsledky

  • Zvyšuje výšku rostlin: Agroblen zvýšil výšku stromků o 24 cm (38 %) ve srovnání s pěstitelskou praxí. Dodatečný růst pomohl zvýšit míru přežití sazenic a zabránil vážnému poškození způsobenému zvěří (losy a jeleny) nebo plevelem.
  • Zvyšuje průměr kořenového krčku: Po prvním vegetačním období měly sazenice hnojené hnojivem Agroblen výrazně větší průměr kořenového krčku ve srovnání s pěstitelskou praxí. Tento trend byl pozorován i ve druhém a třetím vegetačním období, kdy se celkový průměr kořenového krčku zvýšil o 43 %.
  • Stimuluje růst kořenového krčku: Rostliny hnojené produktem Agroblen dosáhly průměru kořenového krčku 10 mm až o 1 rok rychleji než rostliny pěstované ve stávající praxi. Takové zvýšení by potenciálně mohlo zabránit jednomu ošetření navíc proti klikorohu borovému.

 

Agroblen zvýšil výšku smrku ztepilého o 38 % ve srovnání s pěstitelskou praxí.

Agroblen zvýšil výšku smrku ztepilého o 38 % ve srovnání s pěstitelskou praxí.

 

Agroblen zvýšil průměr kořenového krčku smrku ztepilého o 43 % ve srovnání s pěstitelskou praxí.

Agroblen zvýšil průměr kořenového krčku smrku ztepilého o 43 % ve srovnání s pěstitelskou praxí.

 

Po dvou letech…

Srovnání stromů smrku ztepilého 2 roky po výsadbě v rámci pokusu Agroblen

Srovnání stromů smrku ztepilého 2 roky po výsadbě v rámci pokusu Agroblen