Výběr a aplikace hnojiv

Výběr správného hnojiva pro váš trávník bude mít obrovský vliv na kvalitu povrchu, zejména pokud jde o vzhled a odolnost proti opotřebení.

7 min

V tomto článku:

  • Co je třeba vzít v úvahu při výběru hnojiva?
  • Jak vypočítat aplikační dávku hnojiva?
  • Tipy a rady pro aplikaci hnojiv.

 

Vždy je důležité zajistit ochranu životního prostředí kontrolou zbytečného vyplavování a potenciální kontaminace podzemních vod a vodních zdrojů.

 

Co je třeba vzít v úvahu při výběru hnojiva?

Druh trávy

Každý druh trávy jinak snáší kyselost nebo zásaditost, a proto je důležité zvážit vliv hnojiva na pH půdy. Nejvíce okyselující účinek mají hnojiva obsahující síran amonný. Hnojiva tvořená převážně močovinou nebo dusičnanem amonným budou také okyselovat, ale v mnohem menší míře. Hnojiva na bázi dusičnanu draselného zvýší pH, což může časem vést k vyšší náchylnosti trávníku k chorobám a plevelům.

Okyselení půdy je nejdůležitější u kvalitních okrasných trávníků s převahou jemných psinečků a kostřav. Omezí se tím růst plevelů a výskyt žížal. Trávníky s vysokým zastoupením jílku vytrvalého a lipnice luční okyselení půdy nevyžadují, ale pokud k němu dojde, lze pH zvýšit vápněním. Trávníky s převahou jílku vytrvalého také vyžadují vyšší množství dusíku pro udržení zdravého růstu ve srovnání s trávníky s psinečky a kostřavou, zejména tam, kde je povrch vystaven výraznému opotřebení.

 

Typ půdy

Půdy s vysokým podílem písku jsou náchylné k vyplavování, a proto vyžadují vyšší přísun živin ve srovnání s jílovitými půdami. Hnojiva s řízeným uvolňováním, jako je Landscaper Pro Full Season, mají dobrou účinnost a lze je v takové situaci doporučit.

 

Údržba

Pro trávníky k všeobecnému použití, kde je výška sečení vyšší než 25 mm a údržba není tak intenzivní, jsou velmi užitečná hnojiva s řízeným uvolňováním živin, která vyžadují pouze jednu nebo dvě aplikace v průběhu roku. U vysoce kvalitních okrasných trávníků s nízkou výškou střihu bude údržba intenzivnější, a proto bude potřeba sofistikovanější program hnojení, i když dávky dusíku mohou být nižší.

 

Založení trávníku

Fosfor je nezbytný pro vývoj kořenů a zakořenění trávníku, ať už z osiva nebo z koberce. Hnojivo s pomalým uvolňováním s vysokým obsahem fosforu (např. Landscaper Pro New Grass 20-20-8) zapravené do půdy je v takové situaci nejlepší volbou. Podpoří růst kořenů hlouběji do půdního profilu.

 

Mulčování posečené trávy

V situacích, kdy je trávník určen k všeobecnému použití, např. městská zeleň, kde jsou plochy velké a kde lze posečenou trávu mulčovat, by se tímto způsobem mělo do půdy vracet dostatečné množství živin, aby se podpořil zdravý růst trávníku.

 

Typ hnojiv: kapalná

Tekutá hnojiva poskytují malé množství živin a lze je použít pro větší kontrolu růstu, jako součást celkového hnojivového programu pro zlepšení vzhledu kvalitních okrasných trávníků.

 

Typ hnojiv: granulovaná

Pevná hnojiva ve formě granulí jsou velmi rozšířená a dodávají se ve velkém množství různých složení a s využitím různých technologií. Je třeba je aplikovat na trávník rovnoměrně, obvykle pomocí vedeného rozmetadla. Po zavlažování nebo dešti se granule přesunou k bázi travních rostlin, kde uvolní obsažené živiny do půdy, odkud je přijmou kořeny rostlin.

Granulované konvenční hnojivo

Konvenční granulovaná hnojiva jsou často jednoduché formy živin. Granule se rozpouštějí ve vodě (dešťové nebo zavlažovací) a živiny jsou okamžitě dostupné pro příjem rostlinami. Umožňují rychlou reakci rostlin, ale mohou se rychle spotřebovat anebo být vyplaveny hlouběji do půdního profilu pod úroveň kořenů či se z půdy po silných deštích zcela ztratit.

Granulovaná hnojiva s řízeným uvolňováním

Jsou navržena tak, aby uvolňovala živiny v závislosti na růstu a podmínkách (zejména teplotě půdy). Lze je aplikovat na jaře, kdy jsou teploty půdy nízké a umožňují následný průjezd strojů, které granule zatlačí do půdy, kde se živiny uvolňují podle potřeby.

Granulovaná organická hnojiva

Tato hnojiva potřebují “aktivní” půdu, aby se rozložila a uvolnila živiny. Pokud je požadavkem okamžité zlepšení růstu v době, kdy teploty půdy zůstávají nízké (< 10⁰C), měl by se použít rozpustnější materiál.

 

Jak vypočítat aplikační dávku hnojiva?

Pevná hnojiva vs. tekutá hnojiva

Informace týkající se vhodné aplikační dávky hnojiva jsou uvedeny na obalu výrobku. Mohou nastat okolnosti, zejména při snaze porovnat relativní poměr nákladů a přínosů různých hnojivých produktů, které vyžadují výpočet množství aplikovaných živin. Výpočty pro tento účel jsou poměrně jednoduché:

Poměr živin v pevném hnojivu je uveden na etiketě výrobku, např. Landscaper Pro All Round 24-5-8+2 % MgO. Míra aplikace jednotlivých živin se tedy vypočítá jako procento z celkové aplikační dávky. Např:

 

Doporučená aplikační dávka = 250 kg/ha

Proto 24/100 (dusík) ´ 250 = 60 kg dusíku na aplikaci.

5/100 (fosfát) ´ 250 = 12,5 kg fosfátu na aplikaci.

8/100 (draslík) ´ 250 = 20 kg draslíku na aplikaci

 

Výpočet množství živin aplikovaných pomocí tekutého hnojiva formulovaného na hmotnostní (w/w) bázi se dokončí stejným způsobem, jaký je uveden výše pro pevná hnojiva. V případě kapalných hnojiv s hmotnostně-objemovým složením (w/v) je pro přesný výpočet množství živin nutná specifická hmotnost produktu.

 

Nejlepší tipy pro aplikaci hnojiv

  1. Vždy dbejte na to, aby se hnojivo aplikovalo rovnoměrně, aby se na ošetřeném trávníku následně neobjevil nerovnoměrný růst a v některých případech i spálení trávníku.
  2. Aplikujte během suchého období mezi přeháňkami. To pomůže zajistit, aby se aplikovaný materiál dobře vyplavil do svrchní vrstvy půdy. Pokud neprší, mělo by se hnojivo zalít, zejména u jemného trávníku, který je náchylnější ke spálení trávníku.
  3. Granulovaná hnojiva lze na malé plochy rozmetat ručně, ale pro větší plochy trávníku je k dispozici řada aplikátorů. Přestože se tato rozmetadla dodávají s kalibračními značkami a návodem, je nejlepší praxí kalibrovat všechna zařízení na místě před jejich použitím.
  4. Při aplikaci hnojiva pomocí štěrbinového rozmetadla by se mělo množství rozdělit na dvě části a provést dva přejezdy po ploše – druhý přejezd by měl kolmo na první.
  5. Rotační rozmetadla mají tendenci aplikovat více materiálu do středu rozmetané plochy. Aby se zabránilo nerovnoměrné aplikaci, měla by se změřit šířka pokrytí, když je rozmetadlo nastavena na aplikaci poloviční požadované dávky. Pomocí značek pak lze zajistit, aby každý následující přejezd byl nastaven na polovinu šířky pokryté rotačním rozmetadlem.
  6. Tekutá hnojiva by měla aplikovat pomocí ručního nebo neseného postřikovače. Jejich výhodou je, že aplikují hnojivo, aniž by na povrchu trávníku zůstaly granule. Obecně však platí, že množství živin aplikovaných při jedné operaci je ve srovnání s aplikací granulovaného materiálu výrazně nižší, a proto je k dosažení stejné úrovně přísunu živin zapotřebí větší počet aplikací.
  7. Kapalina by se měla aplikovat jednorázově s pomocí značek, aby nedošlo k překrývání.