Smáčedla účinně pomáhají při hospodaření s vodou

Bez ohledu na to, jak dobře máte nastavený zavlažovací program, okraje záhonů vždy vyschnou rychleji, než byste chtěli.

4 min

Nepochybně jste se s tím už ve vaší školce setkali, na okrajích záhonů nebo na bocích tunelů. Uprostřed záhonů jste změřili vlhkost a vše se zdá být v pořádku. Ale bez ohledu na to, jak dobře máte nastavený zavlažovací program, boky záhonů s rostlinami vždy vysychají rychleji, než byste chtěli. Stojíte před problémem opětovného zavlažování pěstebního média drahocennou vodou, kterou si sotva můžete dovolit plýtvat. Zejména při přechodu z pěstebních médií na bázi rašeliny na pěstební média se sníženým obsahem rašeliny nebo bez rašeliny budete možná muset zcela změnit svůj přístup k hospodaření s vodou.

Problém s vyschlými substráty  

Substrát se může stát vodoodpudivý neboli hydrofobní, pokud se nechal během několika zavlažovacích cyklů vyschnout. Jakmile se pěstební substrát stane vodoodpudivým, může být velmi obtížné obnovit optimální úroveň vlhkosti v květináčích a nádobách: voda přestane snadno pronikat do substrátu, což povede k odtoku a ztrátě (ve vodě rozpustného) hnojiva.

Vodoodpudivost se může nejvíce projevit u pěstebních substrátů se sníženým obsahem rašeliny a bez rašeliny. Tyto nové pěstební substráty mají často mnohem nižší schopnost zadržovat vodu. Je nutná častější zálivka nebo použití většího množství vody.

Největší riziko vzniku vodoodpudivosti, tzv. hydrofobizace, nejčastěji hrozí na specifických místech školek jako jsou okraje záhonů, u rostlin, které se nacházejí v proudu vzduchu z větracích oken ve sklenících, u rostlin, na které dopadá přímé sluneční světlo, nebo které jsou vystaveny suchým východním větrům.

V ideálním případě by se měla hladina vody v květináčích a nádobách udržovat konstantní, a zde začíná problém: zalévání musí většina pěstitelů provádět “podle citu”. V mnoha případech se pro určení, zda je třeba blok zalít, používá střed záhonu. Pokud jsou rostliny ve středu dostatečně vlhké, pak tento blok rostlin nedostane plnou zálivku.

Bohužel v době, kdy rostliny ve středu záhonu začnou vysychat, rostliny na okrajích jsou už nějakou dobu suché. Může se stát, že je nutné zalévat častěji ručně, aby se okraje udržely dostatečně vlhké a v dobré kondici.

Důležitost vody

Vodu lze považovat za minerální látku, která je pro rostliny nejdůležitější. Voda hraje klíčovou roli při:

  • odpařování a transpiraci, protože pomáhá snižovat teplotu listů
  • vytváření silných stonků a listů
  • přenosu a příjmu živin

Bez vody není možný růst, a proto je naším úkolem zajistit účinný transport živin.

Úloha smáčedel ve vyschlých květináčích a nádobách  

Smáčedla mohou hrát ve školkách důležitou roli v několika náročných situacích.

Na jaře mohou pomoci nastartovat časný jarní růst otužilých rostlin a bylin tím, že zajistí počáteční smáčení plugů. Protože se rostliny přes zimu udržují pokud možno v suchu, může prvním zalévání vyžadovat několik pokusů, než se plugy dostatečně zvlhčí, aby bylo možné aplikovat tekutou výživu. To lze překonat přidáním smáčedla, které do plugů rychle pronikne.

Jestliže asi 10-15 % záhonu tvoří okraje, znamená to, že 10-15 % květináčů je náchylných k rychlému vyschnutí. Těchto 10-15 % pak bude mít pravděpodobně problémy s růstem a potíže s příjmem živin. Použití smáčedla zajistí, že se voda rovnoměrně rozptýlí po celém květináči či nádobě, pronikne i do vodoodpudivého pěstebního média a dodá vlhkost do celého objemu. Květináče zůstanou dostatečně vlhké po delší dobu, zejména ty při okrajích, což vyžaduje méně časté zalévání a snižuje množství vody, které musíte dodat. Smáčedlo tak může skutečně pomoci ušetřit práci a náklady na zalévání.

Další úlohou je zlepšení skladovatelnosti díky zachování kvality květináčů a nádob, a to jak v dodavatelském řetězci, tak i u konečného spotřebitele na zahradě. Pokud se smáčedlo aplikuje před expedicí, zajistí, že se květináče a kontejnery pro konečného uživatele rychle navlhčí a maximálně využijí případné dešťové srážky nebo omezené zavlažování.

Pokud se snažíte zlepšit hospodaření s vodou a snížit počet pracovních hodin při zalévání, může být pro vás řešením použití smáčedla do substrátu nebo jeho přidání do závlahové vody.

Přečtěte si více informací o přípravku H2Gro a jeho použití!