Jak hodnota pH ovlivňuje výživu rostlin

Dostupnost živin pro rostliny závisí na hodnotě pH substrátu a závlahové vody.

2 min

Různé hodnoty pH v průběhu kultivace mají vliv na růst a kvalitu vašich rostlin. Nízké hodnoty pH narušují příjem prvků jako je draslík, vápník, hořčík a molybden. Nízké pH může zvýšit toxicitu, protože rostliny pak absorbují některé stopové prvky velmi snadno. Příliš vysoká hodnota pH může rostlině bránit v příjmu fosforu a stopových prvků (s výjimkou molybdenu).

Vliv pH na dostupnost živin

Vliv pH na dostupnost živin

 

Elektrická vodivost

Elektrická vodivost (EC) je množství elektrického proudu, který dokáže voda vést. EC se vyjadřuje v milisiemensech na centimetr (mS/cm) při teplotě 25ºC. Elektrická vodivost vody se v podstatě rovná její salinitě. Půda s nadměrnou salinitou, neboli vysokým EC, může rostlině bránit v příjmu živin. Závlahová voda s vysokým EC je také nevhodná k použití na rostliny, protože omezuje možnosti hnojení a může rostliny poškodit.

 

Co je to ‘tvrdost vody’?

Podle jednoduché definice se tvrdost vody měří množstvím rozpuštěných iontů uhličitanu hořečnatého a vápenatého. Tvrdá voda zvyšuje pH pěstebního média. Měkká voda naopak v případě použití okyselujících hnojiv snižuje pH v kořenové zóně. Je nezbytné, aby pěstitelé dbali na kvalitu vody. Ať už se jedná o tvrdou či měkkou vodu, společnost ICL poskytuje odborné poradenství týkající se úpravy kvality vaší vody.