Jak zvládat zasolení půdy

V tomto článku se dozvíte, jak nejlépe regulovat množství solí v trávníku.

2 min

Vyšší úroveň zasolení půdy v trávníku?

  • Vyšší hladina solí je způsobena zvýšeným obsahem iontů solí: Ca+2, Mg+2, Na+, K+, Cl-, SO4-2, HCO3-, NO3-, CO3-2 (při pH >9,0).
  • Ionty solí pocházejí z rozpouštění minerálů, závlahové vody, hnojiv, půdních doplňků, vysoké hladiny podzemní vody, postřiku slanou vodou, nedostatečného vyplavování.
  • Vysoký obsah solí v půdě způsobuje následující problémy: nedostatek vody, toxicitu iontů, nerovnováhu iontů (živin) a špatnou propustnost půdy. Půdy zasažené solí se klasifikují jako: zasolené (s vysokým obsahem soli), sodné (s vysokým obsahem sodíku) nebo zasolené-sodné (s vysokým obsahem soli a sodíku).

 

Pobřežní golfové hřiště

 

Co s tím?

  1. Posuďte lokalitu a vyhodnoťte potenciální riziko.
  2. Omezte přidávání soli výběrem typu hnojiva. Používejte odrůdy trav odolné vůči zasolení.
  3. Vymývejte sůl z kořenové zóny.
  4. Zkontrolujte (a pokud možno upravte) kvalitu vody.
  5. Zajistěte rovnováhu živin.
  6. Podpořte dobré zakořenění.
  7. Sledujte situaci a podle potřeby ji upravte (v závislosti na ročním období).