Pokus s hnojivem Polysulphate na vojtěšce

12

vyšší výnos
Polysulphate zvýšil výnos vojtěšky, zlepšil její kvalitativní parametry a snížil uhlíkovou stopu plodiny.

Vésigneul-sur-Marne, Francie
2020

Trail

12

vyšší výnos

Klíčové závěry

V průběhu pokusu byl výnos vojtěšky hnojené Polysulphatem vyšší než na kontrolním pozemku, přičemž výnos vojtěšky se zvýšil o 12%.

Cíl

Zhodnotit Polysulphate v kombinaci s KCl jako zdroj K a sekundárních makroživin pro vojtěšku pěstovanou na nezavlažovaném pozemku a prozkoumat reakci výnosu i kvality na zvyšující se podíl Polysulphatu.

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

Vésigneul-sur-Marne, Francie

Plodina

Vojtěška

Produkt

Granular Polysulphate

Hodnocení

Výnos, krmné kvalitativní parametry a uhlíková stopa

Ošetření

 • Tento pokus s vojtěškou zahrnoval 3 repetice v randomizovaném blokovém uspořádání.
 • Byly založeny čtyři různé varianty výživy s kombinací 2 různých zdrojů draslíku, chloridu draselného (KCl) a Polysulphatu, při podobné dávce K 300 kg K2O/ha, se 4 různými poměry: veškerý K z KCl a 10 %, 20 % a 40 % K z Polysulphatu.
 • Kontrola nedostávala žádné další živiny.
 • Vojtěška se sklízela v 6 sečích: 25. května 2019, 1. července 2019, 23. srpna 2019, 13. května 2020, 3. července 2020 a 20. srpna 2020.

 

VariantaDávka hnojivaDávky živin
KClpolyhalitK2OMgOSO3CaO
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
Kontrola000000
KCl5000300000
Polysulphate 200450200 (granulovaný)300129632
Polysulphate 405405405 (granulovaný)3002419465
Polysulphate 800310800 (práškový)30048384128

Ošetření

 • Tento pokus s vojtěškou zahrnoval 3 repetice v randomizovaném blokovém uspořádání.
 • Byly založeny čtyři různé varianty výživy s kombinací 2 různých zdrojů draslíku, chloridu draselného (KCl) a Polysulphatu, při podobné dávce K 300 kg K2O/ha, se 4 různými poměry: veškerý K z KCl a 10 %, 20 % a 40 % K z Polysulphatu.
 • Kontrola nedostávala žádné další živiny.
 • Vojtěška se sklízela v 6 sečích: 25. května 2019, 1. července 2019, 23. srpna 2019, 13. května 2020, 3. července 2020 a 20. srpna 2020.

 

VariantaDávka hnojivaDávky živin
KClpolyhalitK2OMgOSO3CaO
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
Kontrola000000
KCl5000300000
Polysulphate 200450200 (granulovaný)300129632
Polysulphate 405405405 (granulovaný)3002419465
Polysulphate 800310800 (práškový)30048384128

Výsledky

 • Po celou dobu trvání pokusu poskytovala vojtěška hnojená Polysulphatem a KCl o 1,6 t/ha vyšší výnos než porost hnojený pouze MOP a o 3,1 t/ha vyšší výnos než kontrola K0.
 • Ve všech sečích – zejména ve druhém roce – byl pozorován jasný trend zlepšování kvalitativních parametrů (obsah bílkovin) vojtěšky hnojené Polysulphatem.
 • Polysulphate mírně snížil uhlíkovou stopu plodiny (emise CO2 vypočtené pomocí nástroje Cool Farm Tool).).
Polysulphate zvýšil výnos vojtěšky o 12 % ve srovnání s kontrolou.Rozdílná písmena označují významné rozdíly při p=0,05. Chybové úsečky udávají směrodatnou odchylku.

Polysulphate zvýšil výnos vojtěšky o 12 % ve srovnání s kontrolou. Rozdílná písmena označují významné rozdíly při p=0,05. Chybové úsečky udávají směrodatnou odchylku.

 

* Z výzkumu financovaného International Potash Institute www.ipipotash.org

Další zajímavé pokusy

Vojtěška a Polysulphate
Velká Británie, 2017
Trail

10

hrubá bílkovina
Mrkev a Polysulphate
Saint-Jean-Brévelay, Bretaň, Francie, 2019
Trail

24

vyšší výnos