Pokus s hnojivem Polysulphate u pšenice

16

vyšší výnos
Polysulphate je pro pšenici vynikajícím zdrojem draslíku a síry, který zlepšuje výnosy, obsah bílkovin i zisk.

Provincie León, Španělsko
2022

Trail

16

vyšší výnos

Klíčové závěry

Použití Polysulphatu namísto obvyklého DAP a síranu železnatého zvýšilo výnos pšenice o 16 % a obsah bílkovin v pšenici o 22 %. Celkově se čistý zisk z úrody pšenice při použití Polysulphatu zvýšil o 149 %.

Cíl

Zjistit účinnost Polysulphatu jako zdroje draslíku, který obsahuje také síru, a porovnat jej se stávající pěstitelskou, která využívá síran železnatý jako doplňkový zdroj síry pro pšenici.

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

Provincie León, Španělsko

Plodina

Pšenice

Produkt

Granular Polysulphate

Hodnocení

NDVI, výnos, obsah bílkovin v zrnu a specifická hmotnost zrna

Ošetření

Tento polní pokus s tvrdou pšenicí (Triticum durum, cv. Solindo R1) byl navrženo v náhodných blocích s dvěma repeticemi. V pokusu se testovaly tři varianty: pěstitelský postup bez aplikace síry, pěstitelský postup včetně aplikace síranu železnatého v dávce 200 kg/ha a aplikace Polysulphatu v dávce 300 kg/ha. Polysulphate poskytl veškerý draslík (42 kg K2O/ha) a síru (58 kg S/ha) ve formě síranů.

Ve všech třech variantách byly dávky dusíku a fosforu udržovány na 198 kg N/ha a 92 kg P2O5/ha aplikací dusičnanu vápenatého a DAP. Draslík se aplikoval v množství 42 kg K2O/ha ve formě KCl ve dvou variantách se stávající pěstitelskou praxí a ve formě Polysulphatu ve třetí variantě. Všechna hnojiva byla zapravena před setím, kromě dusičnanu vápenatého, který byl aplikován jako top dressing.

Ošetření

Tento polní pokus s tvrdou pšenicí (Triticum durum, cv. Solindo R1) byl navrženo v náhodných blocích s dvěma repeticemi. V pokusu se testovaly tři varianty: pěstitelský postup bez aplikace síry, pěstitelský postup včetně aplikace síranu železnatého v dávce 200 kg/ha a aplikace Polysulphatu v dávce 300 kg/ha. Polysulphate poskytl veškerý draslík (42 kg K2O/ha) a síru (58 kg S/ha) ve formě síranů.

Ve všech třech variantách byly dávky dusíku a fosforu udržovány na 198 kg N/ha a 92 kg P2O5/ha aplikací dusičnanu vápenatého a DAP. Draslík se aplikoval v množství 42 kg K2O/ha ve formě KCl ve dvou variantách se stávající pěstitelskou praxí a ve formě Polysulphatu ve třetí variantě. Všechna hnojiva byla zapravena před setím, kromě dusičnanu vápenatého, který byl aplikován jako top dressing.

Výsledky

  • Polysulphate zvýšil biomasu měřenou pomocí indexu NDVI ve fázích rašení a kvetení.
  • Výnos pšenice byl při použití Polysulphatu o 16 % vyšší ve srovnání se síranem železnatým.
  • Obsah bílkovin v pšenici hnojené Polysulphatem byl o 0,8 % vyšší (nárůst o 8 %) ve srovnání se síranem železnatým a o 2,2 % vyšší (nárůst o 22 %) ve srovnání se stávající pěstitelskou praxí.
  • Polysulphate zvýšil specifickou hmotnost zrna o 1,7 % ve srovnání se síranem železnatým a o 2,1 % ve srovnání se stávající pěstitelskou praxí.
  • Polysulphate zvýšil čistý příjem z úrody pšenice o 149 % ve srovnání se síranem železnatým.
Polysulphate zvyšuje výnos pšenice a obsah bílkovin ve srovnání se standardní pěstitelskou praxí

Polysulphate zvyšuje výnos pšenice a obsah bílkovin ve srovnání se standardní pěstitelskou praxí

 

Další zajímavé pokusy

Pšenice a polysulphate
Velká Británie, 2018
Trail

5.4

vyšší výnos
Ozimá pšenice a Agromaster
Rumunsko, 2016
Trail

40

vyšší výnos