Pokus s hnojivem Polysulphate na ječmeni

27.9

Příjem dusíku
Pokus zkoumá příznivý vliv Polysulphatu na příjem živin ječmenem na 6 lokalitách ve Spojeném království.

severovýchodní Anglie, Velká Británie
2021

Trail

27.9

Příjem dusíku

Klíčové závěry

Přidání Polysulphatu do programu výživy ječmene zvýšilo příjem dusíku o 27,9 %, fosforu o 41 %, draslíku o 21 % a síry o 21 %. Obsah uhlíku v porostu ječmene se také zvýšil o 15,5 % oproti kontrole.

Cíl

Vyhodnocení účinnosti Polysulphatu na porosty ozimého ječmene.

Obsah síry v půdě ve Velké Británii je velmi nízký, což může ovlivnit NUE u ječmene. Tento pokus zkoumal NUE (efektivitu využití živin) a zjišťoval, zda aplikace síry zlepšuje příjem dusíku během zimního období a potenciálně snižuje ztráty z pole.

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

severovýchodní Anglie, Velká Británie

Produkt

Granular Polysulphate

Hodnocení

Příjem živin před první jarní aplikací dusíku a obsah uhlíku

Ošetření

Každé pole v 6 různých lokalitách bylo rozděleno na dva pozemky o rozloze 6 ha, kontrola a varianta s Polysulphatem. Na všechny pozemky se aplikovalo fosforečné startovací hnojivo (trojitý superfosfát). Všechna hnojiva se aplikovala před setím.

 

PolysulphateSO3K2OMgOCaO
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
Kontrola00000
+Polysulphate1004814617

 

Ošetření

Každé pole v 6 různých lokalitách bylo rozděleno na dva pozemky o rozloze 6 ha, kontrola a varianta s Polysulphatem. Na všechny pozemky se aplikovalo fosforečné startovací hnojivo (trojitý superfosfát). Všechna hnojiva se aplikovala před setím.

 

PolysulphateSO3K2OMgOCaO
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
Kontrola00000
+Polysulphate1004814617

 

Výsledky

Porosty ječmene ošetřené Polysulphatem vykazovaly následující reakce:

  • Příjem dusíku se zvýšil o 27,9 %.
  • Příjem fosforu se zvýšil o 41 %.
  • 21% zlepšení příjmu draslíku a 21% zlepšení příjmu síry, dvě z těcho živin poskytl Polysulphate
  • Zvýšení obsahu uhlíku o 15,5 % oproti kontrole.

 

Polysulphate zvýšil příjem dusíku na pokusných plochách v průměru o 27,9 %.

Polysulphate zvýšil příjem dusíku na pokusných plochách v průměru o 27,9 %.

 

Polysulfát zvýšil příjem fosforu na pokusných parcelách v průměru o 41 %.

Polysulfát zvýšil příjem fosforu na pokusných parcelách v průměru o 41 %.

Další zajímavé pokusy

Pšenice a polysulphate
Velká Británie, 2018
Trail

5.4

vyšší výnos
Ozimá pšenice a Agromaster
Rumunsko, 2016
Trail

40

vyšší výnos
Pšenice a Polysulphate
Provincie León, Španělsko, 2022
Trail

16

vyšší výnos